Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Germanistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije njemačkog jezika i književnosti
magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati jezičnu kompetenciju učenika, procijeniti i ocijeniti njihova postignuća, te ih individualno usmjeravati u daljnjem radu
 2. analizirati njemački jezik pomoću lingvističkih kategorija te objasniti povijesni razvoj nekih pojava u suvremenom jeziku
 3. kritički analizirati vlastito i tuđe pedagoško djelovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim odgojno-obrazovnim ustanovama
 4. koncipirati stručne tekstove s područja glotodidaktike
 5. samostalno planirati nastavu njemačkog jezika ravnajući se pri tome prema kognitivnim i jezičnim sposobnostima učenika
 6. primijeniti psihološke spoznaje o učenju i osobnim karakteristikama učenika pri analizi rada učenika te ih individualno savjetovati
 7. procijeniti prikladnost nastavnih materijala i samostalno koncipirati vlastite
 8. objasniti principe i postupke posredovanja njemačkog jezika i primjenjivati ih pri planiranju svoje nastave
 9. planirati i kritički analizirati nastavu prema suvremenim didaktičkim teorijama
 10. pretraživati stručne i znanstvene tekstove s područja relevantnih disciplina, adekvatno ih proučiti i nove spoznaje primijeniti u svojemu radu
 11. objasniti teorije stjecanja jezika i primijeniti ih pri planiranju nastave i analizi postignuća učenika
 12. primijeniti vještine cijeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla
 13. pored jezične kompetencije razvijati kod učenika međukulturalne kompetencije i jezičnu svjesnost
 14. organizirati oblike učenja u nastavi u skladu sa suvremenim zahtjevima za interaktivnošću i poticanjem samostalnosti kod učenika
 15. samostalno provesti manje istraživanje te prezentirati dobivene rezultate
 16. primijeniti znanja o hrvatsko-njemačkim kulturnim i jezičnim vezama pri koncipiranju vlastite nastave
 17. svrsishodno se služiti medijima, uključujući digitalne medije

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
4. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11714)
4.1. Kolegiji s odsjeka
118012 Dodirno jezikoslovlje
118013 Iz povijesti i kulture Austrije 1
118015 Iz povijesti i kulture Njemačke 1
118017 Jezik u društvu
145551 Književni seminar 1 - Njemačka novela 19. stoljeća
145552 Književni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti
184219 Kulturološki seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća
118023 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću
131590 Poglavlja iz njemačke književnosti - Österreichische Gegenwartsliteratur
161483 Povijest njemačkog jezika
118027 Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina
118029 Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
4. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11714)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
4. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11714)
4.1. Kolegiji s odsjeka
118012 Dodirno jezikoslovlje
118013 Iz povijesti i kulture Austrije 1
118015 Iz povijesti i kulture Njemačke 1
118017 Jezik u društvu
145551 Književni seminar 1 - Njemačka novela 19. stoljeća
145552 Književni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti
184219 Kulturološki seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća
118023 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću
131590 Poglavlja iz njemačke književnosti - Österreichische Gegenwartsliteratur
161483 Povijest njemačkog jezika
118027 Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina
118029 Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika