Naziv
smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar muzeologije i upravljanja baštinom
magistra muzeologije i upravljanja baštinom
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

  1. demonstrirati poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja te sve to interpretirati na znanstvenoj razini
  2. planirati, organizirati, oblikovati i vrednovati različite oblika komunikacije u muzejima, galerijama i srodnim ustanovama
  3. voditi ravnopravni dijalog i suradnju s gospodarskim subjektima, posebice onim u turističkom sektoru
  4. primijeniti poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja pri obavljanju stručnih poslova u praksi
  5. razviti planove rada, uspostavljanje promidžbene i marketinške djelatnosti
  6. istraživati muzeološku/baštinsku problematiku, govorno i pisano prezentirati rezultate toga stručnom slušateljstvu i svim javnostima
  7. obavljati osnovne funkcije upravljanja na svim razinama
  8. upravljati predmetima, zbirkama i informacijama o baštini

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117576 Baze podataka u internetskom okruženju
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
118056 Društveno-humanistička informatika
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
117584 Kombinatorika i grafovi
117613 Logičko programiranje
125692 Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2
117603 Metodika nastave informatike 2
125434 Mobilne aplikacije
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
118072 Prikaz rječničkog znanja
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
117614 Računarska lingvistika
117608 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
118078 Uvod u leksikografiju
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
125421 Bibliografska organizacija II
124338 Epistemologija informacijske znanosti
147061 Informacijsko zakonodavstvo i etika
125428 Knjiga i čitanje
125430 Knjižnice i knjižnične zbirke II
125432 Knjižnično upravljanje
129216 Metapodaci za upravljanje gradivom
129219 Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1
124344 Metodika nastave informatike 1
125435 Narodne knjižnice
161136 Računalna obrada povijesnih tekstova
124350 Sustavi za organizaciju znanja
118073 Sveučilišno knjižničarstvo
60191 Umjetna inteligencija
125438 Zaštita elektroničkog gradiva
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117576 Baze podataka u internetskom okruženju
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
118056 Društveno-humanistička informatika
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
117584 Kombinatorika i grafovi
117613 Logičko programiranje
125692 Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2
117603 Metodika nastave informatike 2
125434 Mobilne aplikacije
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
118072 Prikaz rječničkog znanja
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
117614 Računarska lingvistika
117608 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
118078 Uvod u leksikografiju
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
125421 Bibliografska organizacija II
124338 Epistemologija informacijske znanosti
147061 Informacijsko zakonodavstvo i etika
125428 Knjiga i čitanje
125430 Knjižnice i knjižnične zbirke II
125432 Knjižnično upravljanje
129216 Metapodaci za upravljanje gradivom
129219 Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1
124344 Metodika nastave informatike 1
125435 Narodne knjižnice
161136 Računalna obrada povijesnih tekstova
124350 Sustavi za organizaciju znanja
118073 Sveučilišno knjižničarstvo
60191 Umjetna inteligencija
125438 Zaštita elektroničkog gradiva