Naziv
smjer Istraživački
Puni naziv
Povijest, smjer Istraživački
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar povijesti
magistra povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. izraditi analitički prikaz koji propituje uporabu prošlosti u sadašnjosti
 2. definirati istraživačku temu koja predstavlja doprinos historiografiji u usporedbi s postojećim znanjima o istoj ili srodnoj materiji
 3. identificirati i koristiti odgovarajuće izvore informacija za diplomski rad
 4. demonstrirati detaljno znanje jednog ili više odabranih razdoblja u ljudskoj prošlosti
 5. napisati dobro strukturirani diplomski rad na temelju kompleksnih informacija
 6. demonstrirati profesionalne radne navike i profesionalnu etiku prilikom pisanja diplomskog rata
 7. primijeniti znanja stranih jezika u pisanju različitih vrsta historiografskih radova
 8. istraživati različita historijska i teorijska gledišta koja omogućavaju diferencirane perspektive o određenim povijesnim fenomenima
 9. konceptualizirati raznovrsne multidisciplinarne, interdisciplinarne i transdisciplinarne pristupe u konkretnom istraživanju
 10. objasniti povijesne fenomene u komparativnohistorijskoj perspektivi
 11. oblikovati argumente o prošlosti pomoću različitih izvora i dokaza
 12. ocijeniti značaj proučavanih fenomena u širem povijesnom kontekstu
 13. primijeniti znanja i vještine u korištenju specifičnih alata potrebnih za proučavanje dokumenata iz određenog razdoblja (npr. pomoćne povijesne znanosti, uporaba drevnih jezika i pisama)
 14. postaviti konkretan istraživački problem i planirati njegovo rješavanje
 15. prosuditi valjanost argumenata drugih povjesničara
 16. voditi diskusiju i/ili sudjelovati u njoj potičući dubinsko promišljanje o temi
 17. primijeniti znanja o teorijskim paradigmama i slojevitim pristupima (u ekonomskoj, političkoj, socijalnoj, rodnoj itd. povijesti) pri konkretnom istraživanju

Nema definiranog izvedbenog plana