Naziv
smjer Znanstveni, Modul lingvistika
Puni naziv
Španjolski jezik i književnost, smjer Znanstveni, smjer Znanstveni, Modul lingvistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar španjolskog jezika i književnosti
magistra španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati jezična obilježja na svim lingvističkim razinama
 2. identificirati i primijeniti naučene istraživačke metode
 3. identificirati i izdvojiti načine komunikacije u raznim jezičnim registrima
 4. povezati teorijske pristupe u španjolskome jeziku sa suvremenim svjetskim teorijama
 5. prezentirati i ocijeniti suvremene teorijske pristupe u španjolskom jeziku
 6. sudjelovati u istraživačkim projektima u području lingvistike i srodnih disciplina, s osobitim osvrtom na španjolski jezik
 7. razviti se u obrazovane osobe, sposobne samostalno promišljati, doći do informacije i upotrijebiti je; te u dobre predavače i istraživače koji mogu svojim znanjem pridonijeti svom budućem poslu
 8. kritički prosuđivati suvremenu lingvističku literaturu
 9. izvoditi znanstveni rad i pristupati rješavanju problema
 10. povezati svoje profesionalno znanje s područjima izvan znanosti (prevođenje, poučavanje jezika i sl.)
 11. samostalno voditi i izvršavati poslove te prenositi znanja vezana uz stečene jezične kompetencije
 12. vrjednovati opravdanost rezultata empirijskih jezičnih istraživanja
 13. razlikovati ulogu jezika u društvu
 14. razviti kognitivne kompetencije
 15. voditi lingvističko istraživanje iz jezičnih izvora