Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Filozofija, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije filozofije
magistra edukacije filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

 1. analizirati i povezati obrazovne teorije i prakse
 2. analitički i kritički pristupiti problemima iz nastavne prakse (logike, filozofije i etike)
 3. definirati i opisati osnovne didaktičke pojmove, objasniti didaktičke modele i primijeniti ih u praksi
 4. identificirati specifičnosti nastavnog procesa filozofije, logike i etike unutar nacionalnih obrazovnih strategija
 5. integrirati načela filozofije odgoja u pedagogijskoj, didaktičkoj i metodičkoj praksi
 6. isplanirati i izvesti samostalni istraživački znanstveni rad te izložiti rezultate pred stručnom i znanstvenom javnošću
 7. relevantne znanstvene sadržaje metodički i didaktički razviti u primjerenoj nastavnoj komunikaciji
 8. primijeniti strukturirani dijalog i kritičko mišljenje u poučavanju
 9. opisati i usporediti različite vrijednosne odrednice obrazovnih sustava
 10. opisati temeljne metodičke aspekte izvođenja nastave filozofije, logike i etike
 11. planirati i voditi nastavni proces vezan uz nastavu filozofije, logike i etike
 12. preispitati vlastitu nastavnu komunikaciju te na temelju samovrednovanja biti otvoren za cjeloživotno učenje
 13. samovrednovati vlastiti rad u nastavnome procesu
 14. opisati osnovna prijeporna mjesta i argumentativne sklopove različitih teorija o odgoju
 15. samostalno oblikovati plan osobnoga stručnog usavršavanja

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova (10655)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12625)
1. Obavezni predmeti
127547 Diplomski rad na studiju Filozofije
59513 Filozofija odgoja
125876 Mentorske konzultacije II
124274 Nastavna praksa filozofije II
124358 Seminar iz metodike nastave filozofije II
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova (10655)
3.1. Kolegiji s odsjeka
69886 Bioetika
51258 Filozofija i psihoanaliza
81529 Filozofija roda - Seminar: Filozofija roda
51280 Filozofija znanosti
51271 Indijska filozofija 2
51277 Metafizika
148118 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
148119 Ontologija - seminar: Ontologija demokracije II
145587 Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju
170899 Selected Topics in Philosophy - seminar
160818 Seminar iz semiologije i filozofije jezika
51135 Suvremena estetika
145600 Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija
117984 Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12625)