Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Ukrajinski jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije ukrajinistike
magistra edukacije ukrajinistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

 1. analizirati nastavne materijale u nastavi ukrajinskog kao inog jezika s obzirom na različite metode poučavanja
 2. aktivno sudjelovati u diskusijama, prihvaćati komentare o svome radu i izraziti otvorenost prema stavovima i idejama drugih
 3. osmisliti, provesti i predstaviti istraživanje odabranog aspekta nastave stranih jezika s naglaskom na ukrajinski jezik
 4. izraziti kritičko razumijevanje relevantne stručne literature na ukrajinskome jeziku i opisati sadržaj drugima
 5. prepoznati i analizirati strategije učenja, poučavanja i komunikacije
 6. odabrati odgovarajući oblik cjeloživotnog obrazovanja
 7. oblikovati i prikazati znanstvene i stručne radove na ukrajinskome jeziku, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 8. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi ukrajinskog kao inog jezika
 9. objasniti karakteristike nastavnog diskursa
 10. opisati i razlikovati psiholingvističke i sociolingvističke teorije usvajanja materinskog i ukrajinskog kao inog jezika
 11. objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 12. procijeniti potrebu za odgovarajućim oblikom cjeloživotnog obrazovanja
 13. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 14. prikazati glavne aspekte pristupa nastavi ukrajinskog kao inog jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
 15. razlikovati kognitivne i afektivne faktore u usvajanju ukrajinskog kao inog jezika, te metode istraživanja procesa usvajanja i učenja materinskog i ukrajinskog kao inog jezika
 16. razlikovati različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala u nastavi ukrajinskog kao inog jezika
 17. objasniti ulogu učeničkog međujezika za razumijevanje nastavnoga procesa

1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
2. Metodički kolegiji - odabrati 10 ECTS bodova (11983)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12641)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12641)