Naziv
smjer Prevoditeljski - Modul prevoditelj
Puni naziv
Germanistika, smjer Prevoditeljski, smjer Prevoditeljski - Modul prevoditelj
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar njemačkog jezika i književnosti
magistra njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati izvorni tekst
 2. koristiti prevoditeljske alate kao npr. različite programe za prevođenje i prijevodne memorije
 3. prepoznati i objasniti povijesne i suvremene specifičnosti kulture i umjetnosti germanofonih zemalja
 4. primijeniti metajezik teorija prevođenja u pisanju znanstvenih radova
 5. multimedijski dizajnirati tekst
 6. koristiti prevoditeljska pomagala kao npr. rječnike, terminološke baze, paralelne tekstove
 7. odabrati relevantne prijevodne inačice
 8. opisati prijevodni proces prema različitim teorijskim modelima
 9. odabrati i obraniti odabir prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 10. posredovati između hrvatskog i njemačkog jezika i kulture
 11. oblikovati ciljni tekst prema pravilima hrvatske i njemačke normativne gramatike i pravopisa
 12. prepoznati morfološke, sintaktičke, semantičke i stilističke osobitosti pojedinog izvornog teksta kao i pojedinih tekstnih vrsta, ali i određenih jezika struke
 13. ustanoviti razvoj institucija i organizacija te gospodarskog i pravnog sustava EU-a
 14. prepoznati i riješiti jezično i kulturno uvjetovane prevoditeljske probleme
 15. samostalno pismeno prevesti opće tekstove visoke složenosti te stručne tekstove iz različitih stručnih područja s njemačkog na hrvatski i hrvatskog na njemački jezik uz odabir odgovarajuće prevoditeljske strategije
 16. ustanoviti terminologiju odabranih stručnih područja na njemačkom i hrvatskom jeziku