Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - pedagoški ili fakultetski - tijekom studija odabrati najmanje 24 ECTS boda (14905)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - pedagoški ili fakultetski - tijekom studija odabrati najmanje 24 ECTS boda (14905)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - pedagoški ili fakultetski - tijekom studija odabrati najmanje 24 ECTS boda (14905)
2.1. Kolegiji s odsjeka