Naziv
smjer Istraživački, Modul ranonovovjekovna povijest
Puni naziv
Povijest, smjer Istraživački, smjer Istraživački, Modul ranonovovjekovna povijest
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar povijesti
magistra povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 10 ECTS bodova (10703)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118161 Film kao povijesni izvor
117683 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
117684 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
170989 Josip Broz Tito
117687 Kršćanstvo u srednjem vijeku II
135990 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća
170914 Nomadski narodi Euroazije i srednjoistočna Europa
36773 Od staleškog ka modernom građanstvu
118165 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku
170915 Odabrane teme iz povijesti, jezika i kulture hrvatskih otoka
36802 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti
117696 Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
59717 Poljska u 19. i 20. stoljeću
117672 Pomoćne povijesne znanosti I.
117698 Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom
118168 Povijest Dubrovačke Republike
117665 Povijest Grčke i Rima I.
131878 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta
184279 Povijest pakla
117662 Povijest Starog istoka I.
186951 Problemi hrvatske moderne
117699 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
184282 Renesansna Dalmacija i humanistički pokret
117700 Rođaci i bližnji - obiteljske strukture
187145 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
187146 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
118171 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje
117701 Srednjovjekovni latinski jezik I
117702 Srednjovjekovno plemstvo
117670 Stara povijest hrvatskih zemalja I.
118173 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine
117660 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
119477 Život u 19. stoljeću
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11861)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118160 1968. - Uzroci i posljedice
124429 Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I.
170913 Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija i reptrezentacija
184271 Hagiografija i kult svetaca
124414 Historijska antropologija staroga svijeta I.
185746 History and memory
125484 Hrvatska heraldička baština
125485 Hrvatska historiografija 20. stoljeća
124434 Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme
124435 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
118164 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
142479 Javna povijest
125486 Kristijanizacija Rimskog carstva
124438 Kršćanstvo u srednjem vijeku I
124439 Latinska paleografija
170912 Magija u srednjem vijeku
135991 Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća
125487 Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti
124428 Pomoćne povijesne znanosti II.
170257 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
125489 Prvi svjetski rat
125490 Rod kad sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
187145 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
187146 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
124449 Srednjovjekovni latinski jezik II
124450 Srednjovjekovno seljaštvo
124412 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
124452 Urbana povijest
125604 Zagreb u 20. stoljeću
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10804)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118161 Film kao povijesni izvor
117683 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
117684 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
170989 Josip Broz Tito
117687 Kršćanstvo u srednjem vijeku II
135990 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća
170914 Nomadski narodi Euroazije i srednjoistočna Europa
36773 Od staleškog ka modernom građanstvu
118165 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku
170915 Odabrane teme iz povijesti, jezika i kulture hrvatskih otoka
36802 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti
117696 Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
59717 Poljska u 19. i 20. stoljeću
117672 Pomoćne povijesne znanosti I.
117698 Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom
118168 Povijest Dubrovačke Republike
117665 Povijest Grčke i Rima I.
131878 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta
184279 Povijest pakla
117662 Povijest Starog istoka I.
186951 Problemi hrvatske moderne
117699 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
184282 Renesansna Dalmacija i humanistički pokret
117700 Rođaci i bližnji - obiteljske strukture
187145 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
187146 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
118171 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje
117701 Srednjovjekovni latinski jezik I
117702 Srednjovjekovno plemstvo
117670 Stara povijest hrvatskih zemalja I.
118173 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine
117660 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
119477 Život u 19. stoljeću
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11965)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118160 1968. - Uzroci i posljedice
124429 Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I.
170913 Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija i reptrezentacija
184271 Hagiografija i kult svetaca
124414 Historijska antropologija staroga svijeta I.
185746 History and memory
125484 Hrvatska heraldička baština
125485 Hrvatska historiografija 20. stoljeća
124434 Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme
124435 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
118164 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
142479 Javna povijest
125486 Kristijanizacija Rimskog carstva
124438 Kršćanstvo u srednjem vijeku I
124439 Latinska paleografija
170912 Magija u srednjem vijeku
135991 Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća
125487 Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti
124428 Pomoćne povijesne znanosti II.
170257 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
125489 Prvi svjetski rat
125490 Rod kad sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
187146 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
187145 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
124449 Srednjovjekovni latinski jezik II
124450 Srednjovjekovno seljaštvo
124412 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
124452 Urbana povijest
125604 Zagreb u 20. stoljeću