Naziv
smjer Istraživački, Modul srednjovjekovna povijest
Puni naziv
Povijest, smjer Istraživački, smjer Istraživački, Modul srednjovjekovna povijest
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar povijesti
magistra povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (10704)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117678 Ekohistorija
117679 Ekonomska historija
118161 Film kao povijesni izvor
117680 Habsburška Monarhija: imperijalna baština
117681 Historijska antropologija
117682 Historijska demografija
117683 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
117684 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
117685 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.
117686 Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.
170989 Josip Broz Tito
117688 Kulturna povijest
135990 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća
170914 Nomadski narodi Euroazije i srednjoistočna Europa
36773 Od staleškog ka modernom građanstvu
118165 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku
170915 Odabrane teme iz povijesti, jezika i kulture hrvatskih otoka
36802 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti
117697 Politička povijest
59717 Poljska u 19. i 20. stoljeću
117672 Pomoćne povijesne znanosti I.
118168 Povijest Dubrovačke Republike
117665 Povijest Grčke i Rima I.
131878 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta
184279 Povijest pakla
117662 Povijest Starog istoka I.
186951 Problemi hrvatske moderne
184282 Renesansna Dalmacija i humanistički pokret
187145 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
187146 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
118171 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje
117670 Stara povijest hrvatskih zemalja I.
118173 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine
117660 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
119477 Život u 19. stoljeću
3. Strani jezik struke - Odabrati 2 ECTS boda (10705)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (11862)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118160 1968. - Uzroci i posljedice
124429 Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I.
170913 Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija i reptrezentacija
184271 Hagiografija i kult svetaca
124414 Historijska antropologija staroga svijeta I.
124433 Historijska imagologija
185746 History and memory
125484 Hrvatska heraldička baština
125485 Hrvatska historiografija 20. stoljeća
124434 Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme
124435 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
118164 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
124436 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.
124437 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.
142479 Javna povijest
125486 Kristijanizacija Rimskog carstva
170912 Magija u srednjem vijeku
135991 Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća
124441 Mletačka Republika: imperijalna baština
124597 Osmansko Carstvo: imperijalna baština
125487 Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti
124428 Pomoćne povijesne znanosti II.
170257 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
125489 Prvi svjetski rat
125490 Rod kad sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
124447 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
124448 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
187145 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
187146 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
124412 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
124453 Vjerska povijest
124454 Vojna i vojnokrajiška povijest
125604 Zagreb u 20. stoljeću
131880 Život žene u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije.
3. Strani jezik struke - Odabrati 2 ECTS boda (11863)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 8 ECTS bodova (10805)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117678 Ekohistorija
117679 Ekonomska historija
118161 Film kao povijesni izvor
117680 Habsburška Monarhija: imperijalna baština
117681 Historijska antropologija
117682 Historijska demografija
117683 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
117684 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
117685 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.
117686 Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.
170989 Josip Broz Tito
117688 Kulturna povijest
135990 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća
170914 Nomadski narodi Euroazije i srednjoistočna Europa
36773 Od staleškog ka modernom građanstvu
118165 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku
170915 Odabrane teme iz povijesti, jezika i kulture hrvatskih otoka
36802 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti
117697 Politička povijest
59717 Poljska u 19. i 20. stoljeću
117672 Pomoćne povijesne znanosti I.
118168 Povijest Dubrovačke Republike
117665 Povijest Grčke i Rima I.
131878 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta
184279 Povijest pakla
117662 Povijest Starog istoka I.
186951 Problemi hrvatske moderne
184282 Renesansna Dalmacija i humanistički pokret
187145 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
187146 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
118171 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje
117670 Stara povijest hrvatskih zemalja I.
118173 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine
117660 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
119477 Život u 19. stoljeću
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 22 ECTS boda (11966)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118160 1968. - Uzroci i posljedice
124429 Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I.
170913 Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija i reptrezentacija
184271 Hagiografija i kult svetaca
124414 Historijska antropologija staroga svijeta I.
124433 Historijska imagologija
185746 History and memory
125484 Hrvatska heraldička baština
125485 Hrvatska historiografija 20. stoljeća
124434 Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme
124435 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
118164 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
124436 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.
124437 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.
142479 Javna povijest
125486 Kristijanizacija Rimskog carstva
170912 Magija u srednjem vijeku
135991 Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća
124441 Mletačka Republika: imperijalna baština
124597 Osmansko Carstvo: imperijalna baština
125487 Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti
124428 Pomoćne povijesne znanosti II.
170257 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
125489 Prvi svjetski rat
125490 Rod kad sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
124447 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
124448 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
187145 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
187146 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
124412 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
124453 Vjerska povijest
124454 Vojna i vojnokrajiška povijest
125604 Zagreb u 20. stoljeću
131880 Život žene u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije.