Naziv
Arheologija
Puni naziv
Arheologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) arheologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

 1. koristiti se stranim jezikom u stručnoj komunikaciji
 2. moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti
 3. koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
 4. nabrojati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja arheološke građe
 5. moći izrađivati arheološku terensku dokumentaciju
 6. nabrojati i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 7. moći navesti glavna obilježja arheoloških kultura i civilizacija Europe i Sredozemlja
 8. moći primijeniti etička načela u kontaktu sa zajednicama, arheološkim lokalitetima i arheološkom građom
 9. nabrojati i objasniti tipologije pojedinih vrsta arheološke građe
 10. moći primijeniti socijalne vještine važne u radnom okruženju
 11. moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske
 12. moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
 13. moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal
 14. prepoznavati i uvažavati kulturne različitosti
 15. provoditi zadatke iz područja arheologije u raznim sferama stručnog djelovanja poput muzejske i konzervatorske djelatnosti, arheoloških istraživanja, aktivnostima vezanim uz očuvanje kulturne baštine, turizmu, i sl
 16. primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
 17. primijeniti postojeće tipologije na klasifikaciju arheološkog materijala
 18. u dogovoru s nadređenima sudjelovati u organizaciji, podjeli poslova i provođenju klasifikacije arheološke građe
 19. primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 7 ECTS bodova (3623)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (4260)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (3626)
103229 Das römische Heer in Kroatien
51111 Grčki jezik za arheologe I
103228 Kroatien in der Antike
69904 Latinski jezik za arheologe I
102232 Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe
132059 Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza
170515 Pregled europskog mezolitika
56181 Terenski rad - terenska nastava 2
118626 Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
51112 Uporabna grčka i rimska keramika
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (4258)
3.1. Kolegiji s odsjeka
103229 Das römische Heer in Kroatien
51111 Grčki jezik za arheologe I
103228 Kroatien in der Antike
69904 Latinski jezik za arheologe I
102232 Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe
132059 Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza
170515 Pregled europskog mezolitika
56181 Terenski rad - terenska nastava 2
118626 Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
51112 Uporabna grčka i rimska keramika
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (3879)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (4261)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabarati 11 ECTS bodova (3632)
170509 Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala
103229 Das römische Heer in Kroatien
103228 Kroatien in der Antike
170514 Od Rima do Italije
51132 Osnove muzejskog rada
170498 Položaj naselja i graditeljske tehnologije
170516 Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj
184927 Svakodnevni život u rimskim provincijama 2
51117 Svakodnevni život u srednjem vijeku
56182 Terenski rad - terenska nastava 3
64243 Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije
51131 Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
64111 Zooarheologija: osnove animalne osteologije
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (3964)
3.1. Kolegiji s odsjeka
170509 Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala
103229 Das römische Heer in Kroatien
103228 Kroatien in der Antike
170514 Od Rima do Italije
51132 Osnove muzejskog rada
170498 Položaj naselja i graditeljske tehnologije
170516 Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj
51117 Svakodnevni život u srednjem vijeku
56182 Terenski rad - terenska nastava 3
64243 Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije
51131 Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
64111 Zooarheologija: osnove animalne osteologije