Naziv
Sociologija
Puni naziv
Sociologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) sociologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

 1. aktivno sudjelovati u timskom radu
 2. interpretirati statističke i druge rezultate prikupljanja podataka
 3. koristiti stručnu terminologiju u pisanju stručnih tekstova, stručnoj diskusiji i slično
 4. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
 5. koristititi statističke, kvantitativne i kvalitativne tehnike prikupljanja podataka
 6. osmisliti i strukturirati prezentaciju stručnog i znanstvenog teksta
 7. identificirati, opisati i analizirati društvene probleme
 8. izdvojiti, analizirati i prezentirati osnovne karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 9. pretraživati elektroničke baze podataka i druge bibliografske izvore
 10. napisati kratki prikaz ili jednostavan stručni tekst
 11. komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja stručnjacima i laicima
 12. navesti i opisati te primijeniti osnovne kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja u sociologiji i društvenim znanostima
 13. prepoznati i definirati temeljne koncepte i kategorije pojedinih posebnih sociologija
 14. prepoznati i kritički vrednovati ključne teze u znanstvenom tekstu
 15. prikupiti i interpretirati relevantne podatke potrebne za donošenje zaključaka vezanih uz relevantna društvena, znanstvena ili etička pitanja
 16. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 17. prepoznati vlastite kompetencije nužne za nastavak studija na višoj razini
 18. usporediti, analizirati i komentirati metodologiju i rezultate različitih socioloških istraživanja
 19. analitički i kritički pristupiti rješavanju problema
 20. usporediti različite teorijske perspektive u sociologiji

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 6. semestra odabrati min. 48 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042)
37087 Društvo i tehnologija
103117 Etika okoliša
36885 Mediji i društvo
51317 Obrazovanje i društvo
51329 Osnove socijalne psihologije
51325 Socijalna ekologija
36881 Sociologija grada
51319 Sociologija migracija
51320 Sociologija rada i organizacije
51323 Sociologija religije
51330 Sociologija roda
36884 Sociologija spolnosti
36882 Sociologija vojske i rata
3. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (4026)
4. Izborni kolegiji - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897)
4.1. Kolegiji s odsjeka
37087 Društvo i tehnologija
103117 Etika okoliša
36885 Mediji i društvo
51317 Obrazovanje i društvo
51329 Osnove socijalne psihologije
51325 Socijalna ekologija
36881 Sociologija grada
51319 Sociologija migracija
51320 Sociologija rada i organizacije
51323 Sociologija religije
51330 Sociologija roda
36884 Sociologija spolnosti
36882 Sociologija vojske i rata
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 6. semestra odabrati min. 48 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042)
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (4027)
4. Izborni kolegiji - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 6. semestra odabrati min. 48 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042)
37087 Društvo i tehnologija
103117 Etika okoliša
36885 Mediji i društvo
51317 Obrazovanje i društvo
51329 Osnove socijalne psihologije
51325 Socijalna ekologija
36881 Sociologija grada
51319 Sociologija migracija
51320 Sociologija rada i organizacije
51323 Sociologija religije
51330 Sociologija roda
36884 Sociologija spolnosti
36882 Sociologija vojske i rata
3. Izborni kolegiji - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897)
3.1. Kolegiji s odsjeka
37087 Društvo i tehnologija
103117 Etika okoliša
36885 Mediji i društvo
51317 Obrazovanje i društvo
51329 Osnove socijalne psihologije
51325 Socijalna ekologija
36881 Sociologija grada
51319 Sociologija migracija
51320 Sociologija rada i organizacije
51323 Sociologija religije
51330 Sociologija roda
36884 Sociologija spolnosti
36882 Sociologija vojske i rata
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 6. semestra odabrati min. 48 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042)
3. Izborni kolegiji - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 6. semestra odabrati min. 48 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042)
37087 Društvo i tehnologija
103117 Etika okoliša
36885 Mediji i društvo
51317 Obrazovanje i društvo
51329 Osnove socijalne psihologije
51325 Socijalna ekologija
36881 Sociologija grada
51319 Sociologija migracija
51320 Sociologija rada i organizacije
51323 Sociologija religije
51330 Sociologija roda
36884 Sociologija spolnosti
36882 Sociologija vojske i rata
3. Izborni kolegiji - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897)
3.1. Kolegiji s odsjeka
37087 Društvo i tehnologija
103117 Etika okoliša
36885 Mediji i društvo
51317 Obrazovanje i društvo
51329 Osnove socijalne psihologije
51325 Socijalna ekologija
36881 Sociologija grada
51319 Sociologija migracija
51320 Sociologija rada i organizacije
51323 Sociologija religije
51330 Sociologija roda
36884 Sociologija spolnosti
36882 Sociologija vojske i rata
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 6. semestra odabrati min. 48 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042)
3. Izborni kolegiji - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897)
3.1. Kolegiji s odsjeka