Naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Puni naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) etnologije i kulturne antropologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) etnologije i kulturne antropologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. izložiti i opisati povijest etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja
 2. identificirati i objasniti opća obilježja kulture i kulturnih procesa
 3. koristiti temeljne vještine u radu s računalima za stručne i znanstvene potrebe
 4. samostalno i odgovorno profesionalno djelovati u društvu
 5. opisati i usporediti etnološke i kulturnoantropološke teorije
 6. javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja
 7. koristiti stručno nazivlje i definirati temeljne koncepte u etnologiji i kulturnoj antropologiji
 8. prikupljati relevantnu literaturu i koristiti je u stručnom radu
 9. opisati i protumačiti kulturu svakodnevice na području Hrvatske i jugoistočne Europe
 10. primijeniti temeljne teorijske i metodološke koncepte u konkretnim istraživačkim situacijama
 11. primijeniti vještine učenja za nastavak studija na višoj razini
 12. osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
 13. planirati i provesti zadatke iz područja etnologije i kulturne antropologije u različitim sferama stručnog djelovanja, primjerice u muzejskoj i konzervatorskoj djelatnosti, u udrugama za očuvanje i obnovu lokalnih tradicija, u civilnom sektoru, u turizmu, u državnoj upravi i sl
 14. poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke
 15. prepoznati i imenovati temeljne znanstvene metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji
 16. prepoznati i uvažavati kulturne različitosti
 17. razlikovati strategije etnoloških i kulturnoantropoloških kvalitativnih istraživanja
 18. koristiti se stranim jezicima u znanstvenom i stručnom radu i komunikaciji

1. Obavezni predmeti
2. Zamjenski kolegiji za Uvod u etnologiju i Uvod u antropologiju - odabiru studenti koji studiraju Etnologiju i kulturnu antropologiju te Antropologiju (2038)
3. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1898)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (1994)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 15 ECTS bodova (3755)