Naziv
Informacijske znanosti
Puni naziv
Informacijske znanosti
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informacijskih znanosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. identificirati informacijske potrebe korisnika
 2. nabrojati i opisati postupke i načela obrade multimedijskih elemenata
 3. demonstrirati vještine stručne usmene i pismene komunikacije
 4. prepoznati, razlikovati i koristiti metode i tehnike obrade i organizacije dokumenata u fizičkim i digitalnim zbirkama i fondovima
 5. prepoznati i primijeniti rezultate istraživanja iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 6. interpretirati i koristiti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku
 7. razumjeti i opisati funkcioniranje informacijskih institucija
 8. vrednovati i odabrati najprikladnija informacijska rješenja za zahtjeve struke
 9. primijeniti baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 10. odabrati i prikazati vodeće trendove i razvoj računalnih tehnologija te tehnologije naprednog pretraživanja
 11. razumjeti i opisati funkcije zaštite, istraživanja i komunikacije u informacijskim ustanovama i izvan njih
 12. prepoznati i klasificirati probleme vezane za dizajn, razvoj, evaluaciju i realizaciju dijaloških sustava utemeljenih na prirodnom jeziku
 13. opisati i reproducirati informatičke, informacijske i logičke modele u informacijskim i komunikacijskim znanostima
 14. provoditi programe zaštitite građe i podataka
 15. opisati poznavanje osnovnih aktivnosti upravljanja zbirkama predmeta baštine i informacija o njima
 16. primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 17. primijeniti znanja iz različitih područja računalne obrade jezika
 18. primijeniti znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 19. sudjelovati na projektima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 20. primijeniti znanja i algoritme u izradi programskih rješenja
 21. identificirati, klasificirati i vrednovati informacije i/ili informacijske izvore
 22. prepoznati i opisati informacijske službe, sustave i usluge

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija I - odabrati 6 ECTS bodova (1466)
3. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija II - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (1467)
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (1471)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 6 ECTS bodova (3667)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3670)
3.1. Kolegiji s odsjeka