Naziv
Povijest
Puni naziv
Povijest
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) povijesti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. artikulirati i kultivirati vlastite vrijednosti kroz analizu odabranih etičkih pitanja i problema
 2. analizirati načine interakcije među ljudima u prošlosti, uključujući sustave vlasti, komunikacije, migracije, trgovinsku razmjenu, osvajanja i kulturnu difuziju
 3. formulirati povratnu informaciju o radovima i izlaganjima ostalih studenata
 4. formulirati i braniti određenu tezu
 5. objasniti i procijeniti suprotstavljene argumente u izvorima i literaturi
 6. ispravno oblikovati citate i bilješke u seminarskim radovima
 7. razviti i primijeniti vještine kritičkog mišljenja i istraživačke vještine koje su potrebne da bi se uspješno formulirao i proveo istraživački projekt
 8. locirati i analizirati razne vrste primarnih i sekundarnih povijesnih izvora
 9. prezentirati rad pred studentima i profesorima, stručnjacima i laicima, odabirući adekvatne metode i načine prezentacije
 10. napisati jasan i koherentan seminarski rad u kojemu se dokazuje i/ili opovrgava određena teza o odabranom historiografskom pitanju ili problemu
 11. objasniti kako povjesničari u svojim radovima koriste periodizaciju i kronologiju
 12. postavljati promišljena pitanja koja potiču diskusiju i vode dubinskom razumijevanju materije
 13. objasniti razvoj i značaj karakterističnih oblika političke, gospodarske, društvene i kulturne organizacije
 14. procijeniti kako se podaci iz primarnih i sekundarnih izvora koriste u pisanoj ili usmenoj prezentaciji kao dokaz ili argument u odgovoru na istraživačka pitanja
 15. procijeniti značaj ključnih prekretnica i promjena u povijesti
 16. vrednovati raznolikost, kompleksnost i moralne dileme koji su inherentni proučavanju povijesti
 17. razviti i demonstrirati profesionalne radne navike
 18. protumačiti različite načine na koje su povjesničari proučavali i proučavaju prošlost i primjenjivati ta znanja u učenju i istraživanju
 19. objasniti kako je strukturirana argumentacija u odabranim primarnim i sekundarnim izvorima
 20. orijentirati se u svim razdobljima povijesnog razvitka

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih kombinacija (1476)
2.1. Prva kombinacija - odabrati 9 ECTS bodova
2.2. Druga kombinacija - odabrati 9 ECTS bodova
3. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan jezik (2205)
4. Zamjena za strani jezik struke - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij (2015)
4.1. Kolegiji s odsjeka
35868 Grčki i rimski svijet
64118 Historiografija o Francuskoj revoluciji
36756 Hrvatska epigrafija i paleografija I.
35869 Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici
77962 Latinska epigrafija srednjega vijeka
77964 Politika i propaganda u 20. stoljeću
184278 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću
142492 Povijest islama I
69567 Povijest Osmanskog carstva
36753 Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku
187145 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
187146 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
186950 Transkripcija, računalna obrada i kartografiranje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih vrela
36754 Uvod u čitanje starih karata
77965 Uvod u istraživački rad. Obrada i vizualizacija demografskih izvora za hrvatsku ranonovovjekovnu povijest
67062 Uvod u njemačku paleografiju I
97209 Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st.
36769 Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija - odabrati 12 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (1479)
2.1. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija (varijanta 1) - odabrati 12 ECTS bodova
2.2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija (varijanta 2) - odabrati 12 ECTS bodova
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u zimskom semestru (2207)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2016)
4.1. Kolegiji s odsjeka
81214 Čovjek i sport
81215 Čovjek i sport
52627 Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest
186945 Historiografija o hrvatskoj povijesti 19. stoljeća
170255 Jugoslavija 1986.-1991. - put do raspada i rata
36778 Kartografski izvori za hrvatsku povijest
184272 Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
36791 Poganski Ilirik
131798 Povijest Holokausta
142497 Povijest islama II
69827 Povijest Republike Turske
64125 Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba
131799 Povijest velike seobe naroda
142490 Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
186948 Slovenska povijest u ranome novom vijeku
36752 Srednjovjekovna Venecija
36783 Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
52625 Turska Hrvatska
102236 Uvod u njemačku paleografiju II
1. Obavezni predmeti
2. Obvezatni dio programa - odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3616)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 1) - odabrati 9 ECTS bodova
2.2. Kolegij koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 2) - odabrati 9 ECTS bodova
3. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan strani jezik (2205)
4. Zamjena za strani jezik struke - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij (2015)
4.1. Kolegiji s odsjeka
35868 Grčki i rimski svijet
64118 Historiografija o Francuskoj revoluciji
36756 Hrvatska epigrafija i paleografija I.
35869 Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici
77962 Latinska epigrafija srednjega vijeka
77964 Politika i propaganda u 20. stoljeću
184278 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću
142492 Povijest islama I
69567 Povijest Osmanskog carstva
36753 Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku
187146 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
187145 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
186950 Transkripcija, računalna obrada i kartografiranje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih vrela
36754 Uvod u čitanje starih karata
77965 Uvod u istraživački rad. Obrada i vizualizacija demografskih izvora za hrvatsku ranonovovjekovnu povijest
67062 Uvod u njemačku paleografiju I
97209 Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st.
36769 Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.
1. Obavezni predmeti
2. Obvezatni dio programa - odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3619)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 1) - odabrati 9 ECTS bodova
2.2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 2) - odabrati 9 ECTS bodova
3. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik tijekom studija (2207)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2016)
4.1. Kolegiji s odsjeka
81214 Čovjek i sport
81215 Čovjek i sport
52627 Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest
186945 Historiografija o hrvatskoj povijesti 19. stoljeća
170255 Jugoslavija 1986.-1991. - put do raspada i rata
36778 Kartografski izvori za hrvatsku povijest
184272 Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
36791 Poganski Ilirik
131798 Povijest Holokausta
142497 Povijest islama II
69827 Povijest Republike Turske
64125 Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba
131799 Povijest velike seobe naroda
142490 Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
186948 Slovenska povijest u ranome novom vijeku
36752 Srednjovjekovna Venecija
36783 Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
52625 Turska Hrvatska
102236 Uvod u njemačku paleografiju II
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan strani jezik (2205)
3. Zamjena za strani jezik struke - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij - odabrati zamjenski kolegij (2015)
3.1. Kolegiji s odsjeka
35868 Grčki i rimski svijet
64118 Historiografija o Francuskoj revoluciji
36756 Hrvatska epigrafija i paleografija I.
35869 Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici
77962 Latinska epigrafija srednjega vijeka
77964 Politika i propaganda u 20. stoljeću
184278 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću
142492 Povijest islama I
69567 Povijest Osmanskog carstva
36753 Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku
187145 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
187146 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
186950 Transkripcija, računalna obrada i kartografiranje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih vrela
36754 Uvod u čitanje starih karata
77965 Uvod u istraživački rad. Obrada i vizualizacija demografskih izvora za hrvatsku ranonovovjekovnu povijest
67062 Uvod u njemačku paleografiju I
97209 Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st.
36769 Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik tijekom studija (2207)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2016)
3.1. Kolegiji s odsjeka
81214 Čovjek i sport
81215 Čovjek i sport
52627 Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest
186945 Historiografija o hrvatskoj povijesti 19. stoljeća
170255 Jugoslavija 1986.-1991. - put do raspada i rata
36778 Kartografski izvori za hrvatsku povijest
184272 Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
36791 Poganski Ilirik
131798 Povijest Holokausta
142497 Povijest islama II
69827 Povijest Republike Turske
64125 Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba
131799 Povijest velike seobe naroda
142490 Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
186948 Slovenska povijest u ranome novom vijeku
36752 Srednjovjekovna Venecija
36783 Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
52625 Turska Hrvatska
102236 Uvod u njemačku paleografiju II