Naziv
Sociologija
Puni naziv
Sociologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) sociologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. aktivno sudjelovati u timskom radu
 2. analički i kritički pristupiti rješavanju problema
 3. navesti i opisati osnovne kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja u sociologiji i društvenim znanostima
 4. koristiti strani jezik u stručnoj kmunikaciji
 5. identificirati, opisati i analizirati društvene probleme
 6. interpretirati osnovne statističke i druge rezultate prikupljanja podataka
 7. osmisliti i strukturirati prezentaciju stručnog i znanstvenog teksta
 8. prepoznati i kritički vrednovati ključne teze u znanstvenom tekstu
 9. interpretirati temeljnu metodologiju i rezultate različitih socioloških istraživanja
 10. napisati kratki prikaz ili jednostavan stručni tekst
 11. koristiti stručnu terminologiju u pisanju stručnih tekstova, stručnoj diskusiji itd
 12. prepoznati vlastite kompetencije nužne za nastavak studija na višoj razini
 13. usporediti temeljne koncepte i kategorije pojedinih posebnih sociologija
 14. usporediti različite teorijske perspektive u sociologiji
 15. pretraživati elektroničke baze podataka i druge bibliografske izvore
 16. komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja stručnjacima i laicima

1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (4029)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2018)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću -od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
37087 Društvo i tehnologija
103117 Etika okoliša
51337 Kvalitativne metode istraživanja
51334 Kvantitativne metode istraživanja
36885 Mediji i društvo
51317 Obrazovanje i društvo
51329 Osnove socijalne psihologije
51325 Socijalna ekologija
36881 Sociologija grada
51319 Sociologija migracija
51320 Sociologija rada i organizacije
51323 Sociologija religije
51330 Sociologija roda
36884 Sociologija spolnosti
36882 Sociologija vojske i rata
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka
37087 Društvo i tehnologija
103117 Etika okoliša
51337 Kvalitativne metode istraživanja
51334 Kvantitativne metode istraživanja
36885 Mediji i društvo
51317 Obrazovanje i društvo
51329 Osnove socijalne psihologije
51325 Socijalna ekologija
36881 Sociologija grada
51319 Sociologija migracija
51320 Sociologija rada i organizacije
51323 Sociologija religije
51330 Sociologija roda
36884 Sociologija spolnosti
36882 Sociologija vojske i rata
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću -od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću -od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
37087 Društvo i tehnologija
103117 Etika okoliša
51337 Kvalitativne metode istraživanja
51334 Kvantitativne metode istraživanja
36885 Mediji i društvo
51317 Obrazovanje i društvo
51329 Osnove socijalne psihologije
51325 Socijalna ekologija
36881 Sociologija grada
51319 Sociologija migracija
51320 Sociologija rada i organizacije
51323 Sociologija religije
51330 Sociologija roda
36884 Sociologija spolnosti
36882 Sociologija vojske i rata
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka
37087 Društvo i tehnologija
103117 Etika okoliša
51337 Kvalitativne metode istraživanja
51334 Kvantitativne metode istraživanja
36885 Mediji i društvo
51317 Obrazovanje i društvo
51329 Osnove socijalne psihologije
51325 Socijalna ekologija
36881 Sociologija grada
51319 Sociologija migracija
51320 Sociologija rada i organizacije
51323 Sociologija religije
51330 Sociologija roda
36884 Sociologija spolnosti
36882 Sociologija vojske i rata
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću -od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka