Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
ut. 11:00-13:00, čet. 9:30-10:30
Soba
E-329
Telefon
4092357
E-mail
mandel@ffzg.hr

Matični broj istraživača: 254434
Mrežna stranica: http://www.ffzg.unizg.hr/german/hr/mandel

OBRAZOVANJE
2006. dr. sc., disertacija „Strukturierung von Verbalargumenten im konnektionistischen Modell“, mentori: prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Georg Dorffner, Medicinsko Sveučilište u Beču
Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

ZAPOSLENJE:
Sadašnje
2015. - danas - izvanredna profesorica
2008. – 2015. docentica (izabrana u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice)
Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2001. – 2008. Asistentica i viša asistentica
Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prethodno
2000. - 2001 Asistentica
Ustanova: Odsjek za logopediju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1997. – 2000. Samostalna profesija, prevoditeljica
1997. – 1998. Lektorica za njemački jezik na Odsjeku za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

STIPENDIJE I NAGRADE
2008., svibanj – Santa Fe Institute, Santa Fe, New Mexico, USA
2004., srpanj – Santa Fe Institute, Qingdao, China
2003., srpanj-kolovoz – djelomična stipendija za Oksfordsku ljetnu školu konekcionističkog modeliranja, Oxford, Velika Britanija
2003. – 2004. – Austrijski ured za akademsku razmjenu (ÖAD), stipendija Ernst Mach, Institut za jezikoslovlje Sveučilišta u Beču i Institut za Medicinsku kibernetiku i AI, Medicinsko Sveučilište u Beču (1 semestar)
1999. – 2000. – semestralna stipendija Austrijskog ureda za akademsku razmjenu (ÖAD) Institut za jezikoslovlje Sveučilišta u Beču (1 semestar)

MENTORSTVA DOKTORSKIH STUDENATA I POSLIJEDOKTORANDA
2012., svibanj– Ana Crkvenčić (komentorica zajedno s prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić), Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu
2012., srpanj – Nikolina Borčić, Sveučilište u Zadru
Ustanova: Sveučilište u Zadru
2016., lipanj - Helga Begonja (komentorica zajedno s prof. dr. sc. Vlastom Kučiš, Sveučilište u Mariboru), Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu
2016., rujan - Alma Čović Filipović (komentorica zajedno s prof. dr. sc. Zrinjkom Glovacki-Bernardi), Odsjek za germanistiku, Sveučilište u Zagrebu
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu
U izradi - Lukas Paun, Odsjek za germanistiku, Sveučilište u Zagrebu
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu
U izradi - Selma Rakovac (komentorica zajedno s prof. dr. sc. Zrinjkom Glovacki-Bernardi), Odsjek za germanistiku, Sveučilište u Zagrebu
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu

NASTAVNE AKTIVNOSTI
2000 – danas – Područja: psiholingvistika, kognitivna lingvistika, fonetika i fonologija njemačkog jezika, sintaksa njemačkog jezika, uvod u jezikoslovlje;
Ustanove: 2001. – 2014. Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2000. – 2001. Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

OBVEZE U USTANOVI
od 2014. - Predstojnica Katedre za prevođenje njemačkog jezika
2012.-2014. – Članica Vijeća Filozofskoga Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2010.-2012. – Pročelnica Odsjeka za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2010.-2012. - Članica Vijeća Filozofskoga Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

ČLANSTVA (primjerice: znanstvena povjerenstva ili udruženja, odbori za vrednovanje, uredništva časopisa i sl.; navesti godinu i ustanovu.) (ako je primjenjivo)
Hrvatski DAAD Alumni klub (Njemački ured za akademsku razmjenu)
2005.-2009. – Članica predsjedništva Hrvatskog DAAD Alumni kluba
2014. – danas – Članica uredništva časopisa Zagreber Germanistische Beiträge
2009.- danas – predsjednica nekoliko Povjerenstava za ocjenu udžbenika njemačkog jezika u osnovnom i srednjem školstvu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i školstva RH

Ključni istraživački interesi
  • psiholingvistika
  • obrada prirodnih jezika
  • kognitivna lingvistika
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Prevođenje u Europskom parlamentu, Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru; Glavna direkcija za prevođenje Europskog parlamenta (-, -)
  • 2016. Istraživanja govora (IG2016), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredniičkog odbora)
  • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredniičkog odbora)
  • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredniičkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
1999.-2001. – članica na projektu “Međujezični project o pre- i protomorfologiji u jezičnom usvajanju” , Austrijska akademija znanosti, voditelj projekta prof. dr. sc. Wolfgang U. Dressler, Beč, Austrija
2000.-2001. – asistentica na projektu "Jezična obrada u hrvatskome: psiholingvistički i neurolingvistički pristup", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica projekta prof. dr. sc. Melita Kovačević
2001.-2008. – asistentica na projektu “Hrvatsko-njemački jezični dodiri”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi
2008.-2014. – isstraživačica na projektu “Njemački i hrvatski u dodiru – sociokulturni aspekti i komunikacijske paradigme”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi
2012. – 2015. – Europska zaklada za znanost, program NetWords, Short visit grant No 4784, tema: psiholigvistička obrada nominalne morfologije u hrvatskom, srpskom i njemačkom; suradnja sa Sveučilištem u Novom Sadu (prof. dr. sc. Petar Milin) i Sveučilištem u Rijeci (prof. dr. sc. Dražen Domljan)
2017.-2021. - članica na projektu MEGAHR: Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga (HRZZ-IP-2016-06-1210), voditeljica prof. dr. sc. Anita Peti Stantić