Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
utorkom od 14 do 15:30 na Fakultetu
i na daljinu prema dogovoru preko Skypea (putem linka: https://join.skype.com/kK5ziPNZqad8)
Soba
B-210
Telefon
014092110
E-mail
ibakovic@ffzg.hr

Ivica Baković (Čakovec, 1982.) diplomirao je 2007. kroatistiku i slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao 2013. (Izvedba povijesti u makedonskoj i hrvatskoj dramskoj književnosti druge polovice 20. stoljeća) pod mentorstvom prof. dr. Borislava Pavlovskog. Od 2007. je zaposlen kao znanstveni novak-asistent, od 2013. kao viši asistent-znanstveni novak, a od 2017. kao docent na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je suradnik na projektu Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa, zatim suradnik Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” na projektima Hrvatska književna enciklopedija i Kazališni leksikon. Bio je stipendist CEEPUS programa (Sveučilište u Skopju, 2007. i 2008), Vlade Republike Francuske (Université Lille III, 2008.) te BASILEUS programa (Sveučilište u Skopju 2010./2011). Objavljena mu je knjiga "Drama oko povijesti: Povijest i pamćenje u hrvatskoj i makedonskoj drami druge polovice 20. stoljeća" (Zagreb: Srednja Europa, 2018.) i nekoliko književnih prijevoda s makedonskog jezika. Član je Društva hrvatskih književnih prevodilaca. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija te objavio nekoliko znanstvenih radova u zbornicima i časopisima.

Ključni istraživački interesi
 • južnoslavenske književnosti
 • makedonska književnost
 • drama i kazalište
 • film
 • književno prevođenje
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Pola stoljeća Katedre za makedonski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2019. Sedmi hrvatski slavistički kongres, Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Filološke studije, Nacionalno državno istraživačko sveučilište u Permu (Rusija); Institut za makedonsku književnost Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Makedonija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska); Institut za književnost i umjetnost u Beogradu (Srbija) ,Perm; Skopje; Zagreb; Ljubljana; Beograd (Član uredničkog odbora)
 • Filološke studije, Nacionalno državno istraživačko sveučilište u Permu (Rusija); Institut za makedonsku književnost Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Makedonija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska); Institut za književnost i umjetnost u Beogradu (Srbija) ,Perm; Skopje; Zagreb; Ljubljana; Beograd (Član uredničkog odbora)
 • Filološke studije, Nacionalno državno istraživačko sveučilište u Permu (Rusija); Institut za makedonsku književnost Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Makedonija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska); Institut za književnost i umjetnost u Beogradu (Srbija) ,Perm; Skopje; Zagreb; Ljubljana; Beograd (Član uredničkog odbora)
 • Filološke studije, Nacionalno državno istraživačko sveučilište u Permu (Rusija); Institut za makedonsku književnost Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Makedonija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska); Institut za književnost i umjetnost u Beogradu (Srbija) ,Perm; Skopje; Zagreb; Ljubljana; Beograd (Član uredničkog odbora)
 • Filološke studije, Nacionalno državno istraživačko sveučilište u Permu (Rusija); Institut za makedonsku književnost Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Makedonija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska); Institut za književnost i umjetnost u Beogradu (Srbija) ,Perm; Skopje; Zagreb; Ljubljana; Beograd (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2016. Međunarodna književna nagrada fondacije Makedonija prezent - Golemiot princ

Opis znanstvene djelatnosti
Popis objavljenih radova dostupan na stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=295634