Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
srijeda 10:00-12:00
Soba
E323
Telefon
4092351
E-mail
mbanek@ffzg.hr

Mihaela Banek Zorica rođena je u Zagrebu gdje je pohađala osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je informatologiju te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nakon čega je upisala Poslijediplomski studij informacijskih znanosti. Godine 2007. doktorirala je u području informacijskih znanosti obranivši rad pod naslovom Sustavi za upravljanje obrazovnim materijalom u elektroničkom okruženju. Od 2012. je predstojnica Katedre za medije i komunikologiju te Pročelnica Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti u periodu 2019-2021. Predaje na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju kolegije vezane uz organizaciju znanja i upravljanje znanjem, e-učenje, školske knjižnice i informacijsku pismenost. Sudjelovala je na nizu međunarodnih i nacionalnih konferencija i skupova kao autorica znanstvenih radova, recenzent i članica organizacijskog ili programskog odbora. Bila je predsjednica organizacijskog odbra konferencija Doc-Soc2013 i ECIL2014.U koautorstvu je objavila tri knjige, poglavlja u knjigama te više od 50 znanstvenih i stručnih radova. Od 2014.-2021. godine obnašala je dužnost potpredsjednice međunarodne udruge IASL-a (International Association of School librarianship).Od 2014-2019.godine član je glavnog odbora europske Zaklade ENSIL (Stichting ENSIL – European Network for School Libraries and Information Literacy). Član je međunarodnih organizacija i udruga: International Association of School Librarianship (IASL), International Society for Knowledge organization (ISKO), te Sekcije za školske knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD).Trenutno je u uredništvu međunarodnog časopisa School Libraries Worldwide i Croatian Journal of Education (Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje).

Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih i nacionalnih projekata: Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju, Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju, TEMPUS Joint European Project - Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development, TEMPUS TEALS (Teaching and Langage skills). Godine 2011. koordinator je ERASMUS Intenzivnog programa Information and communication technology in supporting the educational process. Od 2021. sudjeluje u projektu Erasmus+ projekt DIGITOOLS - Innovative Tools for Enhancing E-Learning Solutions in Universities kao voditelj i predstavnik partnera iz Hrvatske.

Godine 2010. dobitnica je dviju nagrada: Nagrade za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju Sveučilišta u Zagrebu, Povjerenstva za e-učenje za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2009./2010., te godišnje nagrade The IASL School Librarianship Award Međunarodnog društva školskog knjižničarstva (International Association of School Librarianship, IASL) za promicanje školskog knjižničarstva.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • ENSIL fondacija
 • Hrvatsko knjižničarsko društvo (HKD) (redovni član)
 • International Association for School Librarianship (IASL) (član upravljačkog tijela)
 • International Society for knowledge organisation (ISKO) (redovni član)
 • Osnivački odbor UNESCOVE europske sekcije GAPMIL-a (Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy), UNESCO
 • Programski odbor, Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara (Član)
 • Radna skupina za obrazovne sadržaje DABAR, DABAR (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2014. ECIL conference, Hacettepe University, Turkey University of Zagreb, Croatia (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Croatian Journal of Education. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Član uredničkog odbora)
 • Croatian Journal of Education. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Član uredničkog odbora)
 • Croatian Journal of Education. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Član uredničkog odbora)
 • School Libraries Worldwide, IASL (Član uredničkog odbora)
 • School Libraries Worldwide, IASL (Član uredničkog odbora)
 • School Libraries Worldwide, IASL (Član uredničkog odbora)
 • School Libraries Worldwide, IASL (Član uredničkog odbora)
 • School Libraries Worldwide, IASL (Član uredničkog odbora)
 • School Libraries Worldwide, IASL (Član uredničkog odbora)
 • School Libraries Worldwide, IASL (Član uredničkog odbora)
 • School Libraries Worldwide, IASL (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2010. Nagrade za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju Sveučilišta u Zagrebu, Povjerenstva za e-učenje za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2009./2010.
 • 2010. The IASL School Librarianship Award

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstvenu djelatnost moguće je pratiti na http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=241590