Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
Zimski semestar:

četvrtkom od 10 do 12 sati i prema dogovoru
Soba
C-225
Telefon
+385 (1) 409 2186,
E-mail
mbartulo@ffzg.hr

Marija Bartulović rođena je 1982. godine. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je pedagogiju i sociologiju 2005. godine, doktorirala u polju pedagogije 2013. godine, a u znanstveno-nastavnome je zvanju docentice od 2016. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Kvalitativna istraživanja obrazovanja, Osnove interkulturne pedagogije i Seksualna pedagogija. Objavljuje radove, sudjeluje na skupovima i u znanstvenim projektima iz područja interkulturne pedagogije, pedagogije roda i seksualnosti i kvalitativne metodologije istraživanja. Članica je uredništva časopisa Intercultural Education.

Ključni istraživački interesi
  • interkulturno obrazovanje
  • kvalitativna metodologija istraživanja
  • pedagogija roda i seksualnosti
  • obrazovanje nastavnika
  • pedagogija tijela i pokreta
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko pedagogijsko društvo
  • International Association for Intercultural Education (IAIE) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatsko pedagogijsko društvo (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
  • Intercultural Education, Routledge ,United Kingdom (Član uredničkog odbora)
  • Mediteranski časopis za vaspitanje i obrazovanje [Mediterranean Education Journal], Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore ,Crna Gora (Član uredničkog odbora)