Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
utorkom u 13 h ili prema dogovoru - obvezna najava e-mailom
Soba
C-005
Telefon
+385 (0)1 4092 253
E-mail
mbelaj@ffzg.hr

Diplomirala je etnologiju i informatologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu zaposlena je 2000. godine kao znanstvena novakinja. U izvođenje sveučilišne nastave uključena je od 2001. godine. Godine 2006. doktorirala je u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija, s temom Sveci zaštitnici u hrvatskoj pučkoj pobožnosti U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2007., izvanredne profesorice 2013. te redovite profesorice 2020. godine.
Kao istraživačica je bila uključena u četiri domaća te jedan međunarodni kompetitivni znanstveni projekt te u tri institucijska projekta od kojih je jedan vodila. Kao koordinatorica je bila uključena u projekt u okviru EU programa Europskog socijalnog fonda. Objavila je dvije znanstvene knjige (jednu u suautorstvu), preko trideset znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova, te je suuredila četiri uredničke knjige. Rezultate svojih istraživanja redovito prezentira na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Recenzirala je znanstvene knjige te niz radova za znanstvene časopise i zbornike. Članica je znanstvenih i strukovnih udruga Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore, Pilgrimage Studies Network of EASA, Hrvatskog etnološkog društva te Hrvatskog hagiografskog društva Hagiotheca.
Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju uključena je u nastavu na svim razinama studija, držala je nastavu u okviru Centra Croaticum pri Filozofskom fakultetu te je održala nekoliko gostujućih predavanja na drugim sveučilištima u inozemstvu. Mentorirala je preko trideset diplomskih radova, dva doktorska rada te niz istraživanja u okviru studentskih projekata.
Od 2008. do 2013. bila je izvršna urednica te od 2013. do 2016. glavna urednica znanstvenog časopisa Studia ethnologica Croatica. Višegodišnja je članica međunarodnog uredničkog vijeća znanstvenih časopisa Etnoantropološki problemi (Beograd), Studia ethnologica Croatica i Cris – časopis Povijesnog društva Križevci. Od 2019. do 2021. bila je članica uredništva hed-biblioteke Hrvatskog etnološkog društva.
Od 2011. do 2017. te pd 2021. dp 2023. je članica Upravnog odbora, a od 2019. do 2021. predsjednica Hrvatskog etnološkog društva. Ak. god. 2015./2016. i 2016./2017. bila je pročelnica Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju te od 2014. do 2020. predsjednica Etičkog povjerenstva Odsjeka. Od 2017. do 2021. bila je predsjednica Sektorskog vijeća XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Članica je Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu, članica Matičnog odbora za humanističke znanosti - polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije pri MZO-u, te članica Etičkog povjerenstva za znanstveno-istraživački rad Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Za svoj rad dobila je priznanja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog etnološkog društva.

Ključni istraživački interesi
 • antropologija religije
 • antropologija hodočašća i svetih mjesta
 • izvaninstitucionalna religioznost
 • kultovi i procesi de/re/sakralizacije mjesta i osoba
 • religijski krajolici
 • interreligijski odnosi
 • suvremeni religijski procesi i pokreti
 • religijska baština i kulturne politike
 • religija i ekologija
 • primijenjena antropologija
 • etnografska istraživanja i tržište rada
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko etnološko društvo (HED), nacionalna strukovna udruga (redovna članica; članica Upravnog odbora (2011-2017, 2021-2023), predsjednica (2019-2021))
 • Hrvatsko hagiografsko društvo Hagiotheca, nacionalna strukovna udruga (redovna članica (do 2015))
 • Matica hrvatska (redovna članica (2000-2015))
 • Matični odbor za polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Pilgrimage Studies Network of the European Association of Social Anthropologists (EASA) (redovna članica)
 • Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) (redovna članica)
 • Vijeće društveno-humanističkog područja, Sveučilište u Zagrebu
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Godišnji skup HED 2020: Etnografska istraživanja na tržištu / Croatian Ethnological Society Annual Conference 2020: Ethnography in the market, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju (-, -)
 • 2016. 3rd International Conference of Mediaeval Archaeology: Sacralization of landscape and sacred places, Institut za arheologiju, Zagreb (-, -)
 • 2015. 12th SIEF Congress: Utopias, Realities, Heritages. Ethnographies for the 21st century, SIEF, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju FFZG, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb (-, -)
 • 2015. Samobor – stotinu godina nakon Milana Langa, Hrvatko katoličko sveučilište i Matica Hrvatska - ogranak Samobor (-, -)
 • 2014. Godišnjeg skupa HED-a: Pre/poznavanje kulture: između konstrukcija, značenja i reprezentacija, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju (-, -)
 • 2012. 12. hrvatsko-slovenske etnološke paralele: Ponovno iscrtavanje granica – transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima, HED i SED (-, -)
 • 2012. Pilgrimage and Sacred Places in Central and Eastern Europe: Place, Politics and Religious Tourism, Sveučilište u Zadru (-, -)
 • 2011. Kult Velike Majke i štovanje Majke Božje, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju FFZG i Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (-, -)
 • 2007. Novi kurikulumi studija etnologije i kulturne antropologije u Europi: refleksije, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2004. Pučka kultura u postsocijalističkom kontekstu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Cris - časopis Povijesnog društva Križevci, Povijesno društvo Križevci ,Križevci (članica savjetodavnog odbora)
 • Etnoantropološki problemi, Univerzitet u Beogradu ,Beograd (članica savjetodavnog odbora)
 • Etnoantropološki problemi, Univerzitet u Beogradu ,Beograd (članica savjetodavnog odbora)
 • Etnoantropološki problemi, Univerzitet u Beogradu ,Beograd (članica savjetodavnog odbora)
 • Etnoantropološki problemi, Univerzitet u Beogradu ,Beograd (članica savjetodavnog odbora)
 • Etnoantropološki problemi, Univerzitet u Beogradu ,Beograd (članica savjetodavnog odbora)
 • Etnoantropološki problemi, Univerzitet u Beogradu ,Beograd (članica savjetodavnog odbora)
 • Etnoantropološki problemi, Univerzitet u Beogradu ,Beograd (članica savjetodavnog odbora)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna urednica)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica savjetodavnog odbora)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica savjetodavnog odbora)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica savjetodavnog odbora)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica savjetodavnog odbora)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica savjetodavnog odbora)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica savjetodavnog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2017. Posebno priznanje Hrvatskog etnološkog društva za postignute rezultate značajne za struku i obrazovanje u području etnologije i kulturne antropologije
 • 2015. Posebno priznanje Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za doprinos međunarodnom ugledu Fakulteta
 • 2015. Posebno priznanje Hrvatskog etnološkog društva za doprinos međunarodnom ugledu struke i promicanju hrvatske etnologije i kulturne antropologije u međunarodnom okruženju

Opis znanstvene djelatnosti
Na Odsjeku za etnologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena kao znanstvena novakinja od 1. rujna 2000. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2007., izvanredne profesorice 2013. te redovite profesorice 2020. godine. Kao suradnica je bila uključena u tri znanstvena projekta tadašnjeg Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: Uništena tradicijska kultura zapadne Slavonije (br. projekta: 0130724; 2000. –2002.), Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca (br. projekta: 0130422; 2002.–2005.) te Etnološka baza podataka kao izvor znanja o etničkim i nacionalnim identitetima (br. projekta: 130-1301679-1325; 2006. –2012.). Od 2004. do 2006. godine kao istraživačica je sudjelovala u međunarodnom istraživačkom projektu Political Places in Change: the Kumrovec Case vođenom pri Odsjeku za kulturalne studije i povijest umjetnosti Sveučilišta u Bergenu. Od 2006. do 2012. godine vodila je institucionalni znanstveni projekt s međunarodnim sudjelovanjem Hodočašća i konstrukcija hodočasničkoga mjesta. Godine 2015. sudjelovala je u istraživačkom projektu Od državne umjetnosti do kreativnih industrija/Transformacija rodnih, političkih i religijskih narativa u okviru šireg EU projekta CreArt u suradnji Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. do 2016. bila je koordinatorica u projektu Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada (šifra: HR.3.1.15-0008, voditelj Dragan Bagić) u okviru EU programa Europskog socijalnog fonda. Od 2018. do 2020. godine bila je članica istraživačke skupine znanstvenog projekta HRZZ-a Istraživanje antroponimije na tlu Hrvatske u XV. stoljeću (br. projekta 6053). Godine 2019. bila je suradnica na institucionalnom projektu Značenja i korištenja javnog prostora – primjer zagrebačkih trgova, a 2020. na institucionalnom projektu Postindustrijski grad: etnografija transformacije urbanih indrustrijskih prostora. Od 2021. godine suradnica je na HRZZ projektu Razvoj i naslijeđe viteških redova u Hrvatskoj (IP-2019-04-5513) te na institucionalnom projektu Postindustrijski subjektivitet: aktivizam i agensnost u postindustrijskim gradovima.
Objavila je dvije znanstvene knjige (jednu u suautorstvu), 30-ak znanstvenih radova u međunaordnim publikacijama te je suurednica četiriju uredničkih znanstvenih knjiga. Održala je 30-ak izlaganja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, od kojih je 6 bilo pozvanih. Bila je članica niza organizacijskih ili programskih odbora znanstvenih i znanstveno-stručnih domaćih i međunarodnih skupova. Recenzirala je četiri znanstvene knjige te brojne radove za znanstvene časopise i zbornike.
Bibliografija: https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Belaj,%20Marijana%20%2818292%29|text|profile