Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
ponedjeljak, 11:15-12:15
Soba
F-307
Telefon
01/4092-344
E-mail
vedrana.berlengi@ffzg.hr

Rođena 1979. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2006. godine francuski jezik i književnost i antropologiju. 2006. godine upisala je Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike. Od 2006. do 2014. radila kao profesor francuskog jezika u Francuskoj alijansi u Zagrebu. Od 2007. do 2014. zaposlena kao znanstvena novakinja, od 2014. do 2020. kao lektorica, a od 2020. kao viša lektorica na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je na projektima Razvijanje učenikove samostalnosti uz pomoć Europskog jezičnog portfolija, Romanske gramatike za govornike hrvatskog, Francuski jezik za akademske namjene kao novi nastavni program: stanje i perspektive te Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi (lP-2016-06-5736). Stručno se usavršavala na brojnim domaćim i međunarodni seminarim Sudjelovala je u organizacijskom odboru dvaju međunarodnih znanstvenih skupova koje je organizirao Odsjek za romanistiku: Francontraste 2010. i Francontraste 2013.

Ključni istraživački interesi
  • poučavanje francuskog kao stranog jezika
  • usvajanje drugog jezika
  • vrednovanje
  • višejezičnost
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)
  • Povjerenstvo za polaganje stručnog ispita iz francuskog jezika, Agencija za odgoj i obrazovanje

Opis znanstvene djelatnosti