Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
Utorkom 17-18:30
Soba
C 20
Telefon
01/4092-25
E-mail
mbijelic@ffzg.hr

Dr. sc. Marijana Bijelić (matični broj znanstvenika: 277926), rođena je 7. Studenog 1978. u Dubrovniku. Završila je opću gimnaziju (Gimnazija „Dubrovnik“), 2005. godine diplomirala je Kroatistiku i Slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija u više navrata je pohađala ljetne i zimske seminare bugarskog jezika, književnosti i kulture na bugarskim sveučilištima. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je zaposlena od 1. studenog 2005. godine kao znanstvena novakinja na projektu Interkulturna povijest književnosti (130-0000000-3473) prof. dr. Zvonka Kovača. Nakon završenog Postdiplomskog studija književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirala je temom Žrtvovanje kao strukturni model „septembarske književnosti“ u okviru bugarske književne avangarde 20.12.2011. koju je izradila pod mentorstvom prof. dr. sc. Zvonka Kovača, a obranila pred povjerenstvom u kojem su uz mentora bili prof. dr. sc. Dušan Marinković i prof. dr. sc. Jani Milčakov u statusu je doktorandice, a od 2016. zaposlena je kao docentica na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s posljednjim reizborom u svibnju 2021.

Ključni istraživački interesi
  • modernizam
  • rod
  • nacionalizam
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Centar za građansku hrabrost
  • Protagora