Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
utorak 15.30-17.00
Soba
C010
Telefon
4092000
E-mail
mbilandz@ffzg.hr

Dr. sc. Mirko Bilandžić (1968.) doktor političkih znanosti, područje međunarodnih odnosa. redoviti profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nositelj kolegija: Sociologija vojske i rata, Terorizam i društvo te Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti. Na zagrebačkom Sveučilištu voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje krizama“. Predaje i na sveučilišnom Vojnom studiju zagrebačkog Sveučilišta gdje je nositelj modula za vojnoobavještajnu specijalizaciju. Glavni i odgovorni urednik znanstveno-stručnog časopisa Polemos za interdisciplinarna istraživanja rata i mira. Kao rezultat znanstveno-istraživačkog rada objavio deset (10) knjiga te 50-ak znanstvenih i stručnih radova iz okvira prvenstveno sociološke znanosti i političkih znanosti, područja: nacionalna sigurnost, međunarodna sigurnost, terorizam, protuterorizam, komparativni sustavi nacionalne sigurnosti, teorije sukoba, teorije moći.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (Redovni član)
Uredništva u časopisima
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Security Dialogues (БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ), Filozofski fakultet Skopje, Sveučilište sv. Ćirila i Metoda (University Ss. Cyril and Methodius), SJeverna Makedonija ,Skopje (Član uredničkog odbora)
 • Security Dialogues (БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ), Filozofski fakultet Skopje, Sveučilište sv. Ćirila i Metoda (University Ss. Cyril and Methodius), SJeverna Makedonija ,Skopje (Član uredničkog odbora)
 • Security Dialogues (БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ), Filozofski fakultet Skopje, Sveučilište sv. Ćirila i Metoda (University Ss. Cyril and Methodius), SJeverna Makedonija ,Skopje (Član uredničkog odbora)
 • Security Dialogues (БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ), Filozofski fakultet Skopje, Sveučilište sv. Ćirila i Metoda (University Ss. Cyril and Methodius), SJeverna Makedonija ,Skopje (Član uredničkog odbora)
 • Security Dialogues (БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ), Filozofski fakultet Skopje, Sveučilište sv. Ćirila i Metoda (University Ss. Cyril and Methodius), SJeverna Makedonija ,Skopje (Član uredničkog odbora)
 • Security Dialogues (БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ), Filozofski fakultet Skopje, Sveučilište sv. Ćirila i Metoda (University Ss. Cyril and Methodius), SJeverna Makedonija ,Skopje (Član uredničkog odbora)
 • Security Dialogues (БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ), Filozofski fakultet Skopje, Sveučilište sv. Ćirila i Metoda (University Ss. Cyril and Methodius), SJeverna Makedonija ,Skopje (Član uredničkog odbora)
 • Security Dialogues (БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ), Filozofski fakultet Skopje, Sveučilište sv. Ćirila i Metoda (University Ss. Cyril and Methodius), SJeverna Makedonija ,Skopje (Član uredničkog odbora)
 • Security Dialogues (БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ), Filozofski fakultet Skopje, Sveučilište sv. Ćirila i Metoda (University Ss. Cyril and Methodius), SJeverna Makedonija ,Skopje (Član uredničkog odbora)
 • Security Dialogues (БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ), Filozofski fakultet Skopje, Sveučilište sv. Ćirila i Metoda (University Ss. Cyril and Methodius), SJeverna Makedonija ,Skopje (Član uredničkog odbora)
 • Kriminologija & socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
A) KNJIGE
1. Bilandžić, Mirko: Diplomacija i obavještajna aktivnost, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, 1998.
2. Bilandžić, Mirko: Politički i obavještajno-sigurnosni sustav Ujedinjenog Kraljevstva, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, 2000.
3. Tatalović, Siniša; Bilandžić, Mirko: Osnove nacionalne sigurnosti, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, 2005.
4. Bilandžić, Mirko: Sjeverna Irska između rata i mira, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2005.
5. Javorović, Božidar; Bilandžić, Mirko: Poslovne informacije i business intelligence, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.
6. Bilandžić, Mirko: Poslovno-obavještajno djelovanje: Business intelligence u praksi, AGM, Zagreb, 2008.
7. Bilandžić, Mirko: Sjeme zla: Elementi sociologije terorizma, Plejada i Synopsis, Zagreb, Sarajevo, 2010.
8. Bilandžić, Mirko: Sjeme zla: Uvod u studije terorizma, Despot infinitus i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.
9. Bilandžić, Mirko: Nacionalna sigurnost: prognoziranje ugroza, Zagreb: Despot infinitus, 2019.
10. Bilandžić, Mirko; Leško, Luka: Sport i nacionalna sigurnost: terorizam, špijunaža i korupcija u nogometu i ostalim sportovima, Zagreb: Despot infinitus, 2019.

B) ZNANSTVENI RADOVI:

1. Bilandžić, Mirko: „Britanski model obavještajnog organiziranja: obavještajne institucije i nadzor njihovih aktivnosti“, Politička misao, Vol. 37, br. 3, Zagreb, 2000.
2. Bilandžić, Mirko: „Business intelligence: mit ili uvjet bez kojeg se ne može“, Defendologija, 1-4, God. 7, Zagreb, 2004.
3. Bilandžić, Mirko: „Službe sigurnosti u demokratskom društvu“, Politička misao, Vol. 36., br. 4, Zagreb, 1999.
4. Bilandžić, Mirko: „Rat ili mir: oružane organizacije u Sjevernoj Irskoj i njihova kategorizacija“, Polemos, Vol. VII, broj 1-2 (13-14), siječanj-prosinac 2004., Zagreb, 2004.
5. Bilandžić, Mirko: „Sjeverna Irska između rata i mira“, Politička misao, Vol. 41, br.2, Zagreb, 2004.
6. Bilandžić, Mirko: „Perspektive sjevernoirskog sukoba: kraj IRA-e ili jedinstvena Irska“, Polemos, Sv. 9, broj 2 (18), srpanj-prosinac 2006., Zagreb, 2006.
7. Bilandžić, Mirko; Mikulić Ivica: „Business intelligence i nacionalna sigurnost“, Polemos, Sv. 9, broj 2 (19), siječanj-lipanj 2006., Zagreb, 2006.
8. Bilandžić, Mirko: „Al Qa'ida: nastanak, struktura i strategija“, Polemos, Sv. 11, broj 1 (21), siječanj-lipanj 2008., Zagreb, 2008.
9. Bilandžić, Mirko: „Islamske oružane organizacije i islamizam na primjeru Bliskog istoka“, Revija za sociologiju, Vol. XXXIX, No.4, 2008. Zagreb, 2008.
10. Bilandžić, Mirko: „Hrvatska vojska u međunarodnim odnosima“, Polemos, Sv. 11, broj 2 (22), srpanj-prosinac 2008., Zagreb, 2008.
11. Bilandžić, Mirko; Milković, Stjepan: „Specijalne vojno-policijske protuterorističke postrojbe: Hrvatska i svijet“, Polemos, Sv. 12, broj 2 (24), srpanj-prosinac 2009., Zagreb, 2009.
12. Matić, Davorka; Bilandžić, Mirko: „Politički islam i mogućnosti demokratizacije arapskog svijeta: slučaj Egipta“, Polemos, Sv. 13, broj 2 (26), srpanj-prosinac 2010., Zagreb, 2010..
13. Bilandžić, Mirko: „Terorizam u teorijama i teorijskim perspektivama“, Društvena istraživanja, God. 20(2011), broj 3(113), srpanj-rujan 2011., Zagreb, 2011.
14. Bilandžić, Mirko: „Prema strategiji „nacionalne“ sigurnosti Europske unije? Analiza Strategije unutarnje sigurnosti Europske unije“, Policija i sigurnost, Godina 21, Broj 1/12, siječanj-ožujak 2012, Zagreb. 2012..
15. Bilandžić, Mirko; Čulig, Benjamin; Lucić, Danijela; Putar-Novoselec, Martina; Jakšić, Jelena: „Business intelligence u hrvatskom gospodarstvu“, Poslovna izvrsnost, Vol.6, No.1, lipanj 2012., Zagreb, 2012.
16. Bilandžić, Mirko: „Terorizam: pojam, sadržaj, struktura i paradoksi“, u: Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma: Hrvatsko motrište, (urednik zbornika: Davor Derenčinović), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Akademijom pravnih znanosti, Zagreb, 2007.
17. Bilandžić, Mirko: „Hrvatsko-irske sličnosti na putu ostvarenja slobode i državne samostalnosti“, u: Informacijski rat protiv „Oluje“: Rasprave o doktrini informacijskog rata, scenaristima haških optužnica i hrvatskoj samobitnosti, (urednici zbornika: Miroslav Tuđman i Mate Ljubičić), UHIP, Zagreb, 2008.
18. Bilandžić, Mirko: „Terorizam kao (ne)efikasna strategija: iskustva za Hrvatsku kao članicu Antiterorističke koalicije i Odbora za protuterorizam VS UN-a“, u: Smerić, Tomislav; Sabol, Gordana (2009.) (ur.) Sigurnost i obrana Republike Hrvatske u euroatlantskom kontekstu, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
19. Bilandžić, Mirko: „Međunarodni terorizam i protuterorizam: iskustva za Republiku Hrvatsku“, u: Sigurnost od koga, za koga?: Prilozi diskusiji o sigurnosnoj politici u Republici Hrvatskoj (2009.), (urednik zbornika: Vedran Horvat), Zagreb, Heinrich Boll Stiftung, Hrvatska.
20. Bilandžić, Mirko: „Terorizam kao svjetska katastrofa i katastrofalne posljedice terorističkih djelovanja“, Zbornik radova s Druge konferencije Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa, (urednik zbornika: Damir Trut), Zagreb: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 2011.
21. Bilandžić, Mirko; Grubić, Aleksandra: „Samoubilački terorizam: strateške i socijetalne dimenzije“, Polemos, Sv. 15, broj 2 (30), srpanj-prosinac 2012., Zagreb, 2012.
22. Bilandžić, Mirko; Barun Ivona: „Poslovna znanja u funkciji razvoja: Gospodarska diplomacija u Republici Hrvatskoj, Tržište, God. 25, broj 1, 2013.
23. Bilandžić, Mirko; Lucić, Danijela: „Predikcija poslovnih prilika i/ili opasnosti – business intelligence u funkciji korporativne sigurnosti: Empirijska analiza primjene u gospodarstvu u Republici Hrvatskoj“, Zbornik radova, VI. Međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“ (urednik zbornika: Prof. mr.sc. Ivan Toth), 28-29. svibnja 2013., Velika Gorica, Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica.
24. Bilandžić, Mirko: „Contribution to the Debate on Terrorism: Is There a State Terrorism“, Sovremena makedonska odbrana (Contemporary Macedonian Defence), Година13, бр. 24, јули 2013/Vol. 13, No. 24, July 2013.
25. Bilandžić, Mirko; Lucić, Danijela: „Rizici suvremenog poslovanja: gospodarska moć država i terorizam“, Hrvatske perspektive u Europskoj uniji, Zbornik radova Prve međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Fedor Rocco“ iz područja komunikacija i marketinga, Zagreb: Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti (objavljeno na CD-disku).
26. Bilandžić, Mirko: „Nacionalna sigurnost i ekologija: Analiza strategija (nacionalne) sigurnosti SAD-a, EU-a i Republike Hrvatske“, Zbornik radova Razvoj i okoliš - perspektive održivosti, Zagreb: FF press, 2013.
27. Bilandžić, Mirko: Terorizam i restrukturiranje društvene moći, Polemos, Sv. 16, broj 2 (32), srpanj-prosinac 2013., Zagreb, 2013.
28. Bilandžić, Mirko; Lucić, Danijela (2015) „Controversy over the Sarajevo assassination - Is it a terrorist act?“ , u: Hadžialić, Sabahudin; Jeftić, Alma (2015)(eds.), CULTURE OF REMEMBRANCE, Book of proceedings, I INTERNATIONAL SYMPOSIUM, „Bosnia and Herzegovina - Culture of remembrance:Twilight or new Awakening“, International University of Sarajevo, 12-13 April, 2014 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo: DIOGEN pro culture magazine Special book of proceedings edition No.1.
29. Bilandžić, Mirko; Lucić, Danijela: (2015) „The Plurality of Meanings ‘Terrorism’- the Theoretical and Practical Importance of Understanding the Phenomena“, БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ/SECURITY DIALOGUES, 6 (1): 43-60.
30. Bilandžić, Mirko; Lucić, Danijela: (2015) „Gospodarska moć država i terorizam: mediteranske države kao središte svjetskog turizma i meta terorizma“, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, Zbornik radova 2. međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Izazovi današnjice: turizam i lokalni razvoj“, Urednici (Anita Grubišić, Dijana Mečev, Ivan Malenica, Ivana Kardum Goleš, Ivan Livaja, Jelena Šišara, Jasmina Župčić), Šibenik: Veleučilište u Šibeniku, (objavljeno na CD-disku).
31. Bilandžić, Mirko (2017) „Socijalna politika (sigurnost) kao područje nacionalne sigurnosti: prilog raspravi o kritičkim sigurnosnim studijama“, Revija za socijalnu politiku, 24 (3):343-359.
32. Bilandžić, Mirko (2018) „Kultura i nacionalna sigurnost: prilog raspravama kritičkih sigurnosnih studija“, Studia ethnologica Croatica, 30 (1):227-250.
33. Bilandžić, Mirko; Pandžić, Josip (2019) „Socijalni rad i logika sigurnosti u eri sekuritizacije terorizma“, Anali Hrvatskog politološkog društva: časopis za politologiju, 16 (1):181-198.
34. Bilandžić, Mirko; Dokman, Tomislav (2020) „Znanstvena istraživanja pogrešaka obavještajnih službi: problemi i kontroverze“, Međunarodne studije, XX (1-2):137-154.
35. Bilandžić, Mirko (2021) „Sekuritizacija zdravlja i (ne)sigurnost ustavnog poretka“, Međunarodne studije, XXI (1):11-22.