Akademski stupanj
Zvanje
Asistent - predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
prema prethodnom dogovoru e-mailom (porodiljni dopust)
Soba
F-310
Telefon
01/4092-328
E-mail
agblazev@ffzg.hr

Obrazovanje:


2007.-2013. Magistra edukacije španjolskog jezika i književnosti te magistra bibliotekarstva.
2013. Akreditirana DELE ispitivačica za stupnjeve A1, A2, B1 i B2


Nagrade i priznanja:

2013. Nagrada za izvrnost u studiju (najbolja studentica hispanistike diplomskog studija)
2012. Nagrada zaklade dr. Ljerke Markić-Čučuković (najbolja studentica bibliotekarstva)
2010. Nagrada za izvrnost u studiju (najbolja studentica hispanistike preddiplomskog studija)
Nagrada „Franjo Marković“ za aktivni znanstveno-istraživački rad


Radno iskustvo:

Od 2014. Filozofski fakultet u Zagrebu, asistentica-stipendistica (hispanistika – nastavnički smjer)
Od 2009. Prevođenje sa španjolskog jezika te prevođenje i lektoriranje prijevoda na španjolski jezik
Od 2007. Podučavanje španjolskog (privatno i u više škola stranih jezika) - personalizirani tečajevi, poslovni španjolski, priprema za DELE ispite
2013.-2014. Knjižnice Grada Zagreba, informator
2012.-2013. Filozofski fakultet u Zagrebu, strana ugovorna lektorica
2012. -2013. Zbirka hispanistike Knjižnice Filozofskog fakulteta - katalogizator i predmetni stručnjak
2008. - 2011. Aula Cervantes Zagreb – demonstratorica