Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
utorkom od 14.30 do 15. 30 (zimski semestar)
četvrtkom od 9. 30 do 10. 30 (ljetni semestar)
Soba
C-114
Telefon
01/4092-219
E-mail
zblazevi@ffzg.hr

Zrinka Blažević (1972.) redovita je profesorica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje europsku i svjetsku povijest ranoga novog vijeka i suvremene teorije historijske znanosti na preddiplomskoj razini te historijsku antropologiju i historijsku imagologiju na diplomskoj razini studija. Objavila je i četiri knjige (Pavao Ritter Vitezović, Croatia rediviva/Oživljena Hrvatska, Zagreb, 1998.; Vitezovićeva Hrvatska između stvarnosti i utopije, Zagreb, 2003.; Ilirizam prije ilirizma, Zagreb, 2008.; Prevođenje povijesti, Zagreb, 2014), a autorica je i više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u hrvatskim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima. Voditeljica je Poslijediplomskog doktorskog studija ranoga novog vijeka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Temeljno područje njezina znanstvenog interesa je teorija historije, intelektualna i kulturna historija ranoga novog vijeka, poglavito istraživanje historiografskih diskursa i nacionalnoideologijskih koncepata, historijska imagologija, historijska antropologija i rodna historija. Bavi se i prevođenjem latinske poezije i historiografske proze na hrvatski jezik te je do sada objavila nekoliko knjiga prijevoda.

Ključni istraživački interesi
 • intelektualna historija ranog novog vijeka
 • kulturna historija ranog novog vijeka
 • teorija historije
 • historijska antropologija
 • historijska imagologija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Centar za transkulturno istraživanje emocija (član savjetodavnog odbora)
 • Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP) (redovni član)
 • Etičko povjerenstvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Production and Circulation of Knowledge in the (Semi)-Periphery in the Early Modern and Modern Period, Hrvatska akademija znanost i umjetnosti i Hrvatski institut za povijest (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2020. Nagrada "Josip Tabak" Društva hrvatskih književnih prevodilaca za najbolji prijevod poezije za 2020. godinu

Opis znanstvene djelatnosti
Zrinka Blažević je objavila četiri knjige (Pavao Ritter Vitezović, Croatia rediviva/Oživljena Hrvatska, Zagreb, 1998.; Vitezovićeva Hrvatska između stvarnosti i utopije, Zagreb, 2003.; Ilirizam prije ilirizma, Zagreb, 2008.; Prevođenje povijesti, Zagreb, 2014), a autorica je i više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u hrvatskim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.Bila je suradnica je Međunarodnog istraživačkog projekta "Triplex Confinium - hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu" koji je pri Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu vodio prof. dr. sc. Drago Roksandić, znanstvenog projekta "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća" koji je pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu vodio prof. dr. sc. Davor Dukić i znanstvenog projekta "Hrvatska znanstvena i filozofska baština: transferi i aproprijacije znanja od srednjeg vijeka do dvadesetog stoljeća u europskom kontekstu" koji je pri Zavodu za povijest i filozofiju znanosti HAZU vodi dr.sc. Željko Dugac. Trenutno je suradnica na projektu “Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi (IP-2020-02-5611 Econtra)”. Temeljno područje njezina znanstvenog interesa je teorija historije, intelektualna i kulturna historija ranoga novog vijeka, poglavito istraživanje historiografskih diskursa i nacionalnoideologijskih koncepata, historijska imagologija, historijska antropologija i rodna historija.