Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
utorkom i četvrtkom od 14 do 15h
Soba
C204
Telefon
01 6120 168
E-mail
ablazevi@ffzg.hr

Ana Blažević Simić rođena je 1983. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu, kao i opću gimnaziju, završila je u Vinkovcima. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. je godine diplomirala pedagogiju i njemački jezik i književnost. Iste je godine izabrana za znanstvenu novakinju na Katedri za sistematsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu kao suradnica na projektu „Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima“ voditelja prof. dr. sc. Nevena Hrvatića.

Od 2009. godine polazila je doktorski studij pedagogije na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2012. je godine boravila na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu kao dobitnica stipendije austrijskoga ministarstva znanosti i istraživanja za studente poslijediplomskih studija i mlade znanstvenike. Doktorski je rad na temu „Modeli obrazovanja na jezicima manjina“ izradila pod mentorstvom prof. dr. sc. Nevena Hrvatića te isti obranila 2014. godine.

Tijekom rada na Odsjeku bila je suradnica na brojnim projektima: 2011./2012. godine na bilateralnome projektu „Interkulturalni pristup obrazovanju na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija“, 2013./2014. na bilateralnome projektu „Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora“, 2015. na projektu „Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti“ te 2016. u projektu „Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti“ (projekti Sveučilišta u Zagrebu). Od 2017. suradnica je u projektu „Tipovi školske kulture i učenje aktivnog građanstva: kritičko-interdisciplinarni pristup“ (projekt Hrvatske zaklade za znanost) te od 2018. i na projektu „Interkulturalni kurikulum i europske vrijednosti“ (projekt Sveučilišta u Zagrebu).

U okviru međunarodnoga znanstveno-istraživačkog projekta „Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska – Srbija“ 2011. studijski je boravila na Odseku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Novome Sadu. Također, 2013. je u okviru bilateralnoga projekta „Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora“ studijski boravila na Univerzitetu Crne Gore gdje je sudjelovala na projektu TRAIN (King Baudouin Foundation).

Osim u projektnim aktivnostima, od početka rada na Odsjeku izvodi nastavu na kolegijima „Osnove specijalne pedagogije“, „Metodika rada s učenicima s teškoćama u razvoju“ i "Stručno-pedagoška praksa pedagogije slobodnog vremena". Osobito područje interesa predstavlja joj područje sistematske pedagogije, interkulturnoga i inkluzivnoga obrazovanja u kojemu se usavršava i objavljuje stručne i znanstvene radove. Aktivno je sudjelovala na brojnim znanstvenim konferencijama, kongresima, okruglim stolovima, radionicama i školama u zemlji i inozemstvu. Trenutno obnaša i dužnost odsječke ECTS koordinatorice.

Ključni istraživački interesi
  • sistematska pedagogija
  • interkulturno obrazovanje
  • inkluzivno obrazovanje
  • učenici s teškoćama