Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
srijeda 10.00-11.00
Soba
E 332
Telefon
23002327
E-mail
mbobinac@ffzg.hr

Marijan Bobinac (Matični broj istraživača: 173175) redoviti je profesor u trajnom zvanju i predstojnik Katedre za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studij njemačkog jezika i književnosti te talijanskog jezika i književnosti pohađao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, diplomirao je 1975., a na toj instituciji okončao je i poslijediplomski studij književnosti 1985. te obranio disertaciju 1989. godine. Studirao je i teatrologiju na Sveučilištu u Beču 1983-1984.
Bobinac je na Odsjeku za germanisitku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu započeo raditi kao asistent 1989., godine 1994. stekao je zvanje docenta, 1998. izvanrednog profesora, 2002. postao je redoviti profesor, a 2008. redoviti profesor u trajnom zvanju. Na matičnoj instituciji već godinama sudjeluje u nastavi na poslijediplomskim doktorskim studijima (1) književnosti, filma i izvedbenih umjetnosti, (2) hrvatskog jezika i književnosti, te (3) hrvatske kulture. – Usto, kao gost profesor predavao je na sveučilištima u Osijeku (1993.-1998.), Salzburgu (1998.), Mariboru (2002.), Rijeci (2007.-2008.) i Sarajevu (2009.-2011.).
Od 1990-ih godina Bobinac je bio mentor oko 150 diplomskih radnji, osam znanstvenih magistarskih radnji (Ž. Uvanović, R. Belušić, M. Car, A. Kalinski, T. Engler, E. Velčić, S. Devčić, I. Hluchy-Petrušić), te šest doktorskih radnji: Goran Lovrić (sada izvanredni profesor na Sveučilištu u Zadru), Milka Car (sada izvanredna profesorica na Sveučilištu u Zagrebu), Petra Žagar (sada docentica na Sveučilištu u Rijeci), Tihomir Engler (sada docent na Sveučilištu u Osijeku), Sunčica Sabljak te Rikard Puh (viši asistent na Sveučilištu u Zagrebu).
Bobinčevi znanstveni interesi obuhvaćaju sljedeće teme: njemačka književnost (19.-21. st.), novija hrvatska književnost, književnost i povijest, komparativna istraživanja srednjoeuropskih književnosti, Habsburg postcolonial, kulturni transfer, pučko kazalište.
Marijan Bobinac bio je voditelj dvaju znanstvenih projekata koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske: “Hrvatsko-njemačke književne veze“ (2000.-2006.) i “Sjećanje i identitet. Hrvatsko-njemački kulturni transfer” (2007.-2013.). Bio je također i hrvatski voditelj triju bilateralnih znanstvenih projekata: (1) „Književnost i sjećanje. Tendencije u povijesnoj književnosti 20. stoljeća“, s prof. dr. Walterom Papeom sa Sveučilišta u Kölnu kao njemačkim voditeljem, uz financijsku potporu MZOS-a i DAAD-a Bonn. (2) “Symbolički prostori i njihove granice. Hrvatsko-austrijski odnosi u srednjeuropskom kontekstu“ s prof. dr. Wolfgangom Müller-Funkom sa Sveučilišta u Beču kao austrijskim voditeljem, te (3) “Narativi u postimperijalnom kontekstu. Stvaranje nacija i srednjeuropski književni prostor“, s prof. dr. Wolfgangom Müller-Funkom sa Sveučilišta u Beču kao austrijskim voditeljem, (2012-2013), oba projekta s financijskom potporom MZOS-a i ÖAD-a (Beč).
Bobinac je sudjelovao u radu još triju istraživačkih projekata: „Zagreb–Beč 1900“ (1995.), voditelji prof. dr. Michael Benedikt (Beč) i prof. dr. Damir Barbarić (Zagreb), s financijskom potporom Austrijskog istraživačkog fonda, „Centre d’Etudes des Periodiques de Langue Allemand“ (1999.-2005.), voditeljica prof. dr. Jeanne Benay (Metz) s financijskom potporom Francuskog istraživačkog fonda i “Enciklopedija hrvatske književnosti” (2000.-2006.), voditeljica prof. dr. Dubravka Oraić Tolić (Zagreb), s financijskom potporom MZOS-a.
Bobinac je objavio šest monografskih knjiga, uredio ili suuredio osam zbornika znanstvenih tekstova, oko devedeset znanstvenih radova, te veći broj stručnih radova i recenzija. Svoje znanstvene i stručne publikacije redovito objavljuje na hrvatskom i njemačkom jeziku, u novije vrijeme i na francuskom i engleskom. Osim u Hrvatskoj, objavio je i dvije knjige u Poljskoj i Njemačkoj, te sudjelovao u uređivanju dvaju zbornika znanstvenih radova objavljenih u Njemačkoj; usto objavio je radove u znanstvenim časopisima i zbornicima koji su tiskani u Njemačkoj, Austriji, Francuskoj, Belgiji, Švicarskoj, Poljskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Rumunjskoj i Rusiji (potpuni popis dostupan na internetskim stranicama:
(1) http://www.ffzg. unizg.hr/german/cms/index.php?option=com content&task =view&id =1361& Itemid=1; (2) http://www.germanistenverzeichnis.phil.uni-erlangen.de/cgi-bin/gvz_ausgabe_int.pl#0.
Bobinac je održao pozvana predavanja na više inozemnih sveučilišta: u Austriji (Klagenfurt, 1994., 2003., 2010.; Graz, 2000.; Salzburg, 2001.), Njemačkoj (Mainz, 1996., 2001.; München, 1998., 1999., 2000.; Köln, 2006.), Švicarskoj (Ženeva, 2007.), Sloveniji (Ljubljana, 1996.), Poljskoj (Wroclaw, 2005., Walbrzych, 2005., Poznan, 2005.) i Srbiji (Beograd, 2006., Novi Sad, 2006.).
Tijekom znanstvene karijere sudjelovao je na nizu međunarodnih konferencija, simpozija i istraživačkih radionica u Hrvatskoj te u Njemačkoj, Austriji, Francuskoj, Belgiji, Poljskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Togu. Na svjetskom kongresu Međunarodnog društva za germanisitku (IVG) u Beču 2000. godine bio je suvoditelj sekcije “Wiener Moderne”.
U posljednjih deset godina Bobinac je organizirao i koordinirao više znanstvenih susreta povezanih s istraživanjem povijesne književnosti pod naslovom “Inszenierungen der Historie in der deutschsprachigen Literatur” koji su se održavali u Opatiji i Lovranu i na kojima su sudjelovali priznati međunarodni stručnjaci s tog područja (Hugo Aust i Walter Pape sa Sveučilišta u Kölnu, Wolfgang Düsing sa Sveučilišta u Mainzu, Wolfgang Müller-Funk sa Sveučilišta u Beču, Irmela von der Lühe i Hans Richard Brittnacher sa Freie Universität u Berlinu te Jacques Le Rider (EPHE, Pariz).
Bobinac je bio korisnik brojnih istraživačkih stipendija koje su mu odobrile vodeće znanstvene zaklade s njemačkoga jezičnog područja: FVS-Stiftung Hamburg za Herderovu stipendiju na Sveučilištu u Beču (1983./84.), DAAD Bonn (Akademie der Künste, Zapadni Berlin, 1985.; LMU München, 1994., 1999.; FU Berlin, 2003.; Universität zu Köln, 2009.) i ÖAD Beč (Universität Wien 1992., 1996., 2006., 2008., 2009., 2012., 2013.). Od 2007. Bobinac je zagrebački koordinator projekta Germanistische Institutspartnerschaft (GIP) koji je uspostavljen između germanističkih odsjeka na Freie Universität Berlin i na sveučilištima u Zagrebu i Rijeci, projekta koji financira DAAD i koji uključuje suradnju u nastavi i znanstvenim istraživanjima.
Od 1996. do 1998. godine Bobinac je bio pročelnik Odsjeka za germanistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je također i član Fakultetskog vijeća od 2000. do 2010. godine. Od 2008. je koordinator novoutemeljnoga kulturološkog smjera na diplomskom studiju Odsjeka za germanistiku.
Od 1990. do 2012. Bobinac je bio član redakcije književnoznanstvenog časopisa Umjetnost riječi, od 2005. to 2012. bio je i glavni urednik tog časopisa. 1992. osnovao je germanistički godišnjak Zagreber Germanistische Beiträge i bio njegov glavni urednik do 2012. godine; od 2012. član je redakcije tog časopisa. Član je znanstvenih savjeta časopisa Austriaca (Rouen), Moderne (Graz) i Književna smotra (Zagreb). Bobinac je utemeljitelj i urednik biblioteke germanističkih monografija “Germano-Croatica”, koju objavljuje izdavačka kuća Leykam International Zagreb.
Član je više domaćih i međunarodnih znanstvenih društava: HFD (1995.-1997.potpredsjednik, 1997.-2012. član Predsjedništva), Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG), Österreichische Gesellschaft für Germanistik (ÖGG), Südosteuropäischer Germanistenverband (SOEGV), Internationale Goethe-Gesellschaft, Internationale Nestroy-Gesellschaft, Arbeitskreis Kulturanalyse (Universität Wien). Bobinac je sudjelovao u vrednovanju projektnih prijedloga za MZOS, Austrijski istraživački fond (FWF) i Švicarski nacionalni znanstveni fond (SNSF).

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • Internationale Goethe-Gesellschaft (redovni član)
 • Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG) (redovni član)
 • Österreichische Gesellschaft für Germanistik (ÖGG) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Europe in the Wake of World War I: Collapsing Empires, Emerging States and Post-War Violence, Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. Mehrsprachigkeit in Imperien. Multilingualism in Empires, HRZZ projekt "Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne", Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2017. Verflechtungen und Interferenzen im zentraleuropäischen Raum. Kroatische-Österreichische Sommerschule, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjeka za germanistiku (-, -)
 • 2016. Inszenierungen der Historie in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjeka za germanistiku (-, -)
 • 2016. Panel "(Post)imperiale Narrative in den (zentral)europäischen Literaturen der Moderne", ICLA (-, -)
 • 2016. Workshop „Habsburg postcolonial & beyond. Postkoloniale und postimperiale Forschungskonzepte in den Kulturwissenschaften“, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za germanistiku (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Monografije

1. Otrovani zavičaj. Njemački pučki komad u dvadesetom stoljeću, cekade, Zagreb 1991 (= Mala edicija Prolog 29)
2. Puk na sceni. Studije o hrvatskom pučkom komadu, Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2001 (= Biblioteka L)
3. Der kleine Mann auf der Bühne. Aufsätze zum deutschsprachigen Volksstück im 20. Jahrhundert, ATUT. Wrocławskie Wydawnyctwo Oświatowe, Wrocław 2005 (= Beihefte zum Orbis Linguarum Bd. 34)
4. Zwischen Übernahme und Ablehnung. Aufsätze zur Rezeption deutschsprachiger Dramatiker im kroatischen Theater, ATUT. Wrocławskie Wydawnyctwo Oświatowe, Wrocław – Neisse Verlag, Dresden 2008 (= Beihefte zum Orbis Linguarum Bd. 64)
5. Njemačka drama u hrvatskom kazalištu 19. stoljeća, Leykam international, Zagreb 2011 (= Germanica croatica)
6. Uvod u romantizam, Leykam international, Zagreb 2012 (= Uvodi)
7. Sjećanje i suvremenost. Ogledi o novom njemačkom povijesnom romanu, Disput, Zagreb 2018 (= Četvrti zid 76)

Urednička djelatnost

1. Literatur im Wandel. Festschrift für Viktor Žmegač zum 70, Geburtstag, Zagreber Germanistische Beiträge, Beiheft 5, Zagreb 1999.
2. Johann Wolfgang Goethe: Patnje mladog Werthera. Vilinski kralj i druge pjesme, prevela Vera Čičin-Šain, Školska knjiga, Zagreb 1999.
3. Porträts und Konstellationen 1. Deutschsprachig-kroatische Literaturbeziehungen, Zagreber Germanistische Beiträge, Beiheft 6, Zagreb 2001.
4. Die Wiener Moderne (suurednik Wendelin Schmidt-Dengler). U: Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000. Zeitenwende – Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert. Ur. Peter Wiesinger, Bern etc. 2002.
5. Viktor Žmegač. Professor emeritus Facultatis Philosophicae Universitatis studiorum Zagrabiensis, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Posebna izdanja vol. VIII, Zagreb 2003.
6. Tendenzen im Geschichtsdrama und Geschichtsroman des 20. Jahrhunderts (suurednici Wolfgang Düsing i Dietmar Goltschnigg), Zagreber germanistische Beiträge, Beiheft 8, Zagreb 2004.
7. Gedächtnis – Identität – Differenz. Zur kulturellen Konstruktion des südosteuropäischen Raumes und ihrem deutschsprachigen Kontext (suurednik Wolfgang Müller-Funk), Tübingen – Basel 2008.
8. Kulturanalyse im zentraleuropäischen Kontext (suurednici Daniela Finzi, Ingo Langgaus, Wolfgang Müller-Funk, Oto Luthar, Frank Stern), Tübingen – Basel 2011.

Znanstveni radovi u časopisima i zbornicima:

1. Ödön von Horváth, Književa smotra, 54-55/1984, str. 23-36.
2. Proturječja Hansa Magnusa Enzensbergera, Književna smotra, 56/1984, str. 62-70.
3. Pučki teatar njemačkoga govornog područja, Umjetnost riječi, 4/1984, str. 335-346.
4. Dramski svijet Botha Straußa, Republika, 9/1985, str. 140-155.
5. Miroslav Krleža und der Erste Weltkrieg. U: Klaus Amann i Hubert Lengauer (ur.): Österreich und der Große Krieg 1914-1918, Wien 1989, str. 242-247.
6. Je li danas još moguć pučki komad, Umjetnost riječi, 2-3/1990, str. 211-223.
7. Bockerer i gospodin Karl, Književna smotra, 77-80/1990, str. 31-36.
8. Die Sprachkonzeption im österreichischen und süddeutschen Volksstück, Znanstvena revija (Maribor), 1/1991, str. 119-128.
9. Aspekti trivijalne drame, Umjetnost riječi, 1/1992, str. 81-97.
10. Aspekte des Trivialdramas. Dargestellt an zwei Stücken von Franz Xaver Kroetz, Germanistische Mitteilungen (Bruxelles), 34/1991, str. 15-29.
11. Der Bockerer und der Herr Karl. Das österreichische Volksstück in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten, Zagreber Germanistische Beiträge, 1/1992, str. 53-64.
12. Jakob i Hanno. Neugoda na satu latinskoga, Umjetnost riječi, 4/1992, str. 345-357.
13. Deutschsprachiger Jugendstil aus Kroatien. Tito Strozzis "Die trauernde Cascade", Zagreber Germanistische Beiträge, 2/1993, str. 89-98.
14. Ivo Brešan i tradicija hrvatskoga pučkog komada, Umjetnost riječi, 3-4/1993, str. 183-210.
15. Das Geschichtsbild in Turrinis Stücken seit 1980, Zagreber Germanistische Beiträge, Beiheft 2/1994, str. 69-78.
16. Die Haberer treiben in´s Haberfeld. Zu einem wichtigen Motiv im bayerischen Volksstück von Arthur Müller bis Ludwig Thoma, Zagreber Germanistische Beiträge, 3/1994, str. 25-46.
17. Josip Freudenreich - utemeljitelj hrvatskoga pučkog komada, Umjetnost riječi, 3-4/1995, str. 171-185.
18. 1968 i novi pučki komad, Književna smotra, 96-97/1995, str. 42-47.
19. Die Wiener und die kroatische Moderne, Most/Die Brücke. Literarisches Magazin, 1–2/1996, str. 139-150 (s Krešimirom Nemecom).
20. Schrecken der Kindheit und ewige Beziehungskisten. Zur Lyrik Peter Turrinis, Zagreber Germanistische Beiträge, Beiheft 3/1996, str. 153-163.
21. Für den kleinen Mann muß endlich etwas geschehen! Zum österreichischen Volksstück der Jahrhundertwende, Zagreber Germanistische Beiträge, 5/1996, str. 77-128.
22. 1968 und das neue Volksstück, Jahrbuch der ungarischen Germanistik (Budapest–Bonn), 1995, str. 63-72.
23. Arnolt Bronnen – između avangardnoga i pučkoga kazališta, Književna smotra, 103/1997, str. 3-12.
24. Josip Freudenreich – Ein kroatischer Nestroy?, Balagan (München), 1/1997, str. 37-55.
25. Nemčićev Kvas bez kruha u kontekstu bečkoga pučkog kazališta, Umjetnost riječi, 3/1997, str. 177-200
26. Slučaj izbjeglog apatrida. Horváth i egzil, Književna smotra, 104-105/1997, str. 23-30.
27. Bečka i hrvatska moderna: poticaji i paralele. U: Damir Barbarić (ur.): Fin de siècle. Zagreb-Beč, Zagreb 1997, str. 84-105 (s Krešimirom Nemecom)
28. Arnolt Bronnen und das Volksstück. U: Friedbert Aspetsberger i Bernhard Doppler (ur.): Bronnen Info No 93, Wien l997, str. 27-36.
29. "Tugujuća kaskada" i "Žalobna igra". Strozzijevi mladenački radovi na njemačkom jeziku. U: Nikola Batušić (ur.): Julije Benešić. Tito Strozzi. Zbornik radova znanstvenih kolokvija HNK 1992. i 1993, Zagreb 1994, str. 117-131.
30. Kurt Tucholsky (1890-1935). U: Kurt Tucholsky: Rheinberg & Dvorac Gripsholm. S njemačkoga preveo Zlatko Crnković, Rijeka 1996, str. 223-232.
31. Prošlost i suvremenost u pučkom ruhu. Pučki komadi Josipa Eugena Tomića, Umjetnost riječi, 3–4/1998, str. 141–184.
32. Die Wiener und die kroatische Moderne in Literatur und Poetik. U: Damir Barbarić i Michael Benedikt (ur.): Ambivalenz des Fin de siècle Wien-Zagreb, Wien – Köln – Weimar 1998, str. 91–113 (s Krešimirom Nemecom).
33. Die Satire in kroatischen Volksstücken vom Vormärz bis zur Jahrhundertwende. U: Gilbert Ravy – Jeanne Benay (ur.): Satire – parodie – pamphlet – caricature en Autriche à l'époque de François-Joseph (1848–1914), Rouen 1999, str. 39–60 (= Études Autrichiennes 7).
34. Satira, utopija, afera. O Ladanjskoj opoziciji Marijana Derenčina, Republika, 7–8/1999., str. 213–227.
35. Der Ingenieur zwischen Chaos und Ordnung. Zu Arnolt Bronnens Anarchie in Sillian und Ödön von Horváths Die Bergbahn. U: Marijan Bobinac (ur.): Literatur im Wandel. Festschrift für Viktor Žmegač zum 70. Geburtstag, Zagreber Germanistische Beiträge, Beiheft 5/1999, str. 335–354.
36. Nastanak hrvatskoga pučkog komada u kontekstu bečkoga pučkog kazališta. U: Branko Hećimović (ur.): Krležini dani u Osijeku 1997. Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu. Prva knjiga, Zagreb – Osijek 1999, str. 25–44.
37. Tugujuća kaskada – Strozzijeva mladenačka secesijska proza. U: Julijo Martinčić – Dubravka Hackenberger (ur.): Secesija u Hrvatskoj. Zbornik radova, HAZU, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Zagreb – Osijek 1999, str. 361–366.
38. Rani komadi Josipa Kosora u kontekstu suvremenoga bečkog kazališta. U: Nikola Batušić i Boris Senker (ur.): Krležini dani u Osijeku 1998. Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu. Druga knjiga, Zagreb – Osijek 2000, str. 45–51.
39. Brešanova poetika i dramska praksa. U: Branko Hećimović (ur.): Krležini dani u Osijeku 1999. Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska književnost, Zagreb – Osijek 2000., str. 170–180.
40. Između socijalne tendencije i romantike. O pučkom teatru Kalmana Mesarića, Umjetnost riječi, 2–3/2000, str. 125–151.
41. Überlebensstrategien. Zum österreichischen Volksstück der Nachkriegszeit, Zagreber Germanistische Beiträge, 9/2000, str. 45–66.
42. Jelačić, kroatische Schriftsteller und das Jahr 1848. U: Hubert Lengauer – Primus Heinz Kucher (ur.): Bewegung im Reich der Immobilität. Revolutionen in der Habsburgermonarchie 1848–1849, Wien – Köln – Weimar 2001., str. 201–224.
43. Kuss mit Biss. Kroatische Essays über die Dramatik Ödön von Horváths. U: Ute Karlavaris-Bremer – Karl Müller – Ulrich N. Schulenburg (ur.): Geboren in Fiume. Ödön von Horváth 1901–1938, Wien 2001, str. 153–165.
44. Hrvatski pučki komad. Stoljeće i pol jedne dramske vrste. U: Branko Hećimović (ur.): Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – Inventar milenija, 1. dio, Zagreb – Osijek 2001, str. 125–134.
45. Poetika i dramska praksa Ive Brešana, Republika, 9–10/2001, str. 51–91.
46. „Wir sind keine Verehrer der Wiener Posse“. Zur Rolle der Wiener Volkstheatertexte in den Anfängen des Kroatischen Nationaltheaters. U: M.B. (ur.): Porträts und Konstellationen 1. Deutschsprachig-kroatische Literaturbeziehungen, Zagreber Germanistische Beiträge, Beiheft 6, Zagreb 2001, str. 19–53.
47. Razoriti, obnoviti, nastaviti. O njemačkom pučkom komadu u dvadesetim i tridesetim godinama 20. stoljeća, Umjetnost riječi, 3–4/2001, str. 233–249.
48. Nestroy auf kroatisch, Nestroyana (Wien), 3–4/2002, str. 132–155.
49. Bečka lakrdija u hrvatskom kazalištu između Demetra, Freudenreicha i Šenoe. U: Branko Hećimović (ur.): Krležini dani u Osijeku 2001. Hrvatska dramska književnost i kazalište – Inventar milenija, 2. dio, Zagreb – Osijek 2002, str. 45–59.
50. Das Wiener Volksstück um die Jahrhundertwende. Zerfall und Neuanfänge. U: Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000. Zeitenwende – Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert. Ur. Peter Wiesinger, Bern etc. 2002, str. 511–518.
51. Julius von Gans-Ludassy. Ein vergessener Autor des Wiener Naturalismus. U: Edward Bialek, Manfred Durzak i Marek Zybura (ur.): Literatur im Zeugenstand. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur- und Kulturgeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Hubert Orlowski, Frankfurt a.M. 2002, str. 529–540.
52. Theodor Körner im kroatischen Theater, Zagreber Germanistische Beiträge, 11/2002, str. 59–96.
53. Theodor Körner i drama njemačkog romantizma, Umjetnost riječi, 4/2002, str. 261–277.
54. Dramski svijet Arthura Schnitzlera, Književna smotra, 127/2003, str. 69–89.
55. „Was ich mitmach', wegen dem bissel Mitmachen“. Zu Fritz Kortners Nachkriegssatire Donauwellen. U: Österreichische Satire (1933–2000). Exil – Remigration – Assimilation. Ur. Jeanne Benay, Alfred Pfabigann, Anne Saint Sauveur, Bern 2003, str. 341–361.
56. Theodor Körner i hrvatska junačka igra. U: Branko Hećimović (ur.): Krležini dani u Osijeku 2002. Žanrovi u hrvatskoj dramskoj književnosti i struke u hrvatskom kazalištu, Zagreb – Osijek 2003, str. 89–100.
57. Gaismair – Hofer – Jeanne d’Arc. Zur Figur des scheiternden Rebellen im historischen Volksstück um 1900 und um 2000. U: Tendenzen im Geschichtsdrama und Geschichtsroman des 20. Jahrhunderts. Ur. Marijan Bobinac, Wolfgang Düsing i Dietmar Goltschnigg, Zagreber germanistische Beiträge, Beiheft 8, Zagreb 2004, str. 101–122.
58. Zerstörung, Neubelebung, Fortsetzung. Zum deutschsprachigen Volksstück um 1930. U: Edward Białek – Jacek Rzeszotnik (ur.): Briefe in die europäische Gegenwart. Festschrift für Herbert Rosendorfer zum 70. Geburtstag, Wrocław 2004, str. 173–186.
59. „Čovjek duha“ - od propalog umjetnika do nacističkog monstruma. O dramskom djelu Thomasa Bernharda u sedamdesetim godinama, Književna smotra, 134/2004, str. 5–21.
60. Nestroy na hrvatskim pozornicama, Umjetnost riječi, 2–4/2004, str. 221–247.
61. Jakob und Hanno. Unbehagen in der Lateinstunde, Zagreber germanistische Beiträge, 13/2004, str. 203–216.
62. Bernhards Heldenplatz und Šnajders Kroatischer Faust. Zum Phänomen des ‚Nestbeschmutzers’ in der österreichischen und kroatischen Literatur. U: Thomas Bernhard Jahrbuch 2004. Ur. Martin Huber, Manfred Mittermayer, Wendelin Schmidt-Dengler, Svjetlan Lacko Vidulić, Wien – Köln – Weimar 2005, str. 141–148.
63. Zwischen Provokation und Einfühlung. Zum österreichischen Volksstück der 60er und 70er Jahre. In: Alexander W. Belobratow (ur.): Österreichische Literatur: Moderne und Gegenwart, Jahrbuch der Österreich-Bibliothek in St. Petersburg, sv. 6, 2003/2004, str. 176–193.
64. Hugo von Hofmannsthal, Književna smotra, 136–137/2005, str. 107–129.
65. Übernahme, Ablehnung, Hassliebe. Zu den Widersprüchen der ästerreichisch-kroatischen Literaturbezeihungen im 19. Jahrhundert, Zagreber germanistische Beiträge, Beiheft 9, Zagreb 2006, str. 89–98.
66. Slika Hrvata u njemačkoj književnosti. Prilog raspravi o kulturnim stereotipima, Umjetnost riječi, 2–3/2006, str. 269–286.
67. Körnerov Zrinjski – Hrvat, Mađar ili Nijemac?. U: Dubravka Oraić Tolić i Ernő Kulcsár Szabó (ur.): Kulturni stereotipi. Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima, Zagreb 2006, str. 111–125.
68. Zur Rezeption Gerhart Hauptmanns in Kroatien. U: Edward Białek i Mirosława Czarnecka (ur.): Carl und Gerhart Hauptmann. Zwischen regionaler und europäischer Perspektivierung, Wrocław – Dresden 2006, str. 251–266.
69. Der deutsche Picaro und seine kroatischen Begleiter. U. Werner Roggaausch (ur.): Germanistentreffen Deutschland – Süd-Ost-Europa. Dokumentation der Tagungsbeiträge, Bonn 2007, str. 161–170.
70. Begehrt, verschwiegen, verabscheut. August von Kotzebue auf der kroatischen Bühne, Zagreber Germanistische Beiträge, 15/2006, str. 15–52.
71. Der wilde Krieger und der treue Vaterlandsverteidiger. Zum Kroatenbild in der deutschsprachigen Literatur. U: Akten des XI. Internationalen Germanistenkongresses Paris 2005. Germanistik im Konflikt der Kulturen, Bd. 9, ur. Jean-Marie Valentin, Bern etc. 2007, str. 131–137.
72. Zum Einfluß der deutschsprachigen Dramatik auf die Entstehung des neueren kroatischen Dramas. U: Walter Schmitz (Hg.): Zwischeneuropa/Mitteleuropa. Sprache und Literatur in interkultureller Konstellationm Dresden 2007, S. 316–330.
73. Die Grillparzer-Feier 1941 in Zagreb: Die Vereinnahmung des österreichischen Klassikers im Ustascha-Staat. U: Marijan Bobinac – Wolfgang Müller-Funk (Hg.): Gedächtnis – Identität – Differenz. Zur kulturellen Konstruktion des südosteuropäischen Raumes und ihrem deutschsprachigen Kontext, Tübingen – Basel 2008, str. 169–180.
74. Niedergang des deutschen und das Aufkommen des kroatischen Theaters in Zagreb nach 1848. U: Andrea Corbea (Hg.): Deutschsprachige Öffentlichkeit und Presse in Mittelost- und Südosteuropa (1848-1948), Iaşi 2008, str. 205–222.
75. Die Intendanten Stjepan Miletić und Max Burckhard. U: Ernő Kulcsár Szabó – Dubravka Oraić Tolić (ur.): Kultur in Reflexion. Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaften, Wien 2008, str. 175–186.
76. Lebensarten der Melancholie und verzweifelter Aktivismus. (Selbst)Inszenierungen der Achtundsechziger in Uwe Timms Roman Rot, Zagreber germanistische Beiträge, 17/2008, str. 103-114.
77. 1968 – dicht beschrieben. Zu Uwe Timms (auto)biographischer Erzählung Der Freund und der Fremde. In: Slavija Kabić – Goran Lovrić (ur.): SOEGV – godišnja konferencija 2008, Zadar, 13.-15. studenoga 2008, Zadar 2009, str. 393-402.
78. Bernhardov Trg heroja i Šnajderov Hrvatski Faust, Književna smotra, 151/2009, str. 137-140.
79. „Ins Exotische [] und doch nicht zu weit weg“. Zum Kroaten- und Kroatienbild in der deutschsprachigen Literatur bei Doderer und vor ihm. U: Željko Uvanović (ur.): Nur über die Grenzen hinaus! Deutsche Literaturwissenschaft in Kontakt mit „Fremdem“, Osijek 2010, str. 407-423.
80. „Hin- und Herkippen der Zeit“. Zur Inszenierung der neueren kroatischen Geschichte in Norbert Gstreins Roman Die Winter im Süden, Zagreber germanistische Beiträge, 18/2009, str. 175-195.
81. L'élément allemand sux origines du théâtre croate moderne. U: Daniel Baric, Jacques Le Rider et Drago Roksandić (ed.): Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale, Rennes 2010, pp. 189-196.
82. Ulazak u modernu – Gerhart Hauptmann na hrvatskoj pozornici. U: Boris Senker, Sibila Petlevski, Marin Blažević (ur.): Trajnost čina. Zbornik u čast Nikoli Batušiću, Zagreb 2011, str. 164-172.
83. Zwischen Jugoslawismus und kroatischem Exklusivismus. Kroatien und die Doppelmonarchie. U: Pierre Béhar – Eva Philippoff (Hg.): Von der Doppelmonarchie zur europäischen Union. Österreichs Vermächtnis und Erbe, Hildesheim 2011, S. 137-154.
84. Mit dem Dichten gegen das Dichten arbeiten. Das Geschichtsbild in Marcel Beyers Roman Kaltenburg, Zagreber germanistische Beiträge, 20/2011, str. 115-131.
85. Zwielichtige Exilanten. Erinnerung und Exil bei Norbert Gstrein. In: Franciczek Grucza (Hg.): Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Bd. 9 (Nationale Erinnerungskulturen im Zeitalter der Globalisierung. Betreut und bearbeitet von Janusz Golec, Maria Kłańska und Irmela von der Lühe, Frankfurt a. Main u.a. 2012, S. 193–198.
86. Nation(en) auf der Bühne. Zu den Anfängen des neueren kroatischen Theaters im Kontext der dominanten deutschsprachigen Kultur. In: Anna Babka – Daniela Finzi – Clemens Ruthner (Hg.): Die Lust an der Kultur/Theorie. Transdiszplinäre Interventionen. Für Wolfgang Müller-Funk, Wien – Berlin 2012, S. 401-412.
87. Metropole i periferije u romanu Zanat ubijanja Norberta Gstreina. U: Dubravka Oraić-Tolić – Ernö Kulcsar-Szabo (ur.): Imaginacije prostora. Centri i periferije, metropole i provincije u srednjoeuropskim knjževnostima, Zagreb 2013, str. 215-226.
88. Der Tod in Zagreb. Zur gescheiterten Identitätssuche in Norbert Gstreins Jugoslawien-Texten. In: Wojciech Kunicki – Jolanta Szafarz – Irena Światłowska-Prędota (Hg.): Literaturwissenschaft – Raum und Medialität, Wrocław–Dresden 2013 (= Sprache – Literatur – Kultur im germanistischen Gefüge, Bd. 2), S. 251–260.1.
89. Cultural Transfer in the Habsburg Empire. Croatia and German-Language Culture from a Postcolonial Perspective. In: Dirk Göttsche – Axel Dunker (eds.): (Post-) Colonialism across Europe. Transcultural History and National Memory, Bielefeld 2014, pp. 305-319.