Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
četvrtak 12.30-14.00
Soba
B 219
Telefon
6120 117
E-mail
dbogutov@ffzg.hr

Dubravka Bogutovac rođena je u Sisku 24. travnja 1981. godine. Nakon završene Opće gimnazije u Županji upisala je studij kroatistike i slavistike (srpski i bugarski jezik i književnost) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 2007. godine. Zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2009/2010. Zadužena je za izvođenje nastave iz područja srpske književnosti na Katedri za srpsku i crnogorsku književnost (održava seminare iz kolegija Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture, Srpska poezija 19. vijeka, Srpska pripovijetka 19. vijeka, Poetika srpske moderne i avangarde, Srpska drama). Akademske godine 2008./2009. upisala Poslijediplomski doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme poslijediplomskog studija bila na stipendijskim boravcima u Beogradu i Novom Sadu. Doktorirala je 2016. godine (“Rana proza Svetislava Basare od autoreferencijalnosti teksta do simulacije zbilje”) pod mentorstvom prof. dr. Dušana Marinkovića i prof. dr. Save Damjanova.Objavljuje stručne prikaze, književne kritike i eseje na 3. programu Hrvatskog radija i u časopisima Književna republika, Quorum, Zarez i dr. Surađivala je na znanstvenom projektu "Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji/regionalnom kontekstu (aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga)".

Ključni istraživački interesi
  • srpska književnost
  • južnoslavenske književnosti
  • sinegdohalnost
  • književna teorija
  • Gestalt

Opis znanstvene djelatnosti
STIPENDIJE

2001 – stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
2004 – stipendija za međunarodni slavistički seminar, Bugarska
2008 – stipendija fonda „Dr Gajo Petrović“ SKD „Prosvjeta“, Zagreb
2009 – stipendija BASILEUS projekta (Balkan Academic Scheme for the Internationalization of Learning together with EU Universities) u sklopu programa suradnje i mobilnosti u području visokog obrazovanja Erasmus Mundus External Cooperation Window
2013 – istraživačka stipendija Vlade Republike Srbije
2014 - Erasmus stipendija za istraživački boravak nastavnog osoblja (Sveučilište u Torinu, Italija)

KONFERENCIJE I ZNANSTVENI SKUPOVI

2002 – savjetovanje Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika, Opatija
2004 – Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara – znanstveni kolokvij Irena Vrkljan – Svila, škare – 20 godina poslije, Đakovo
2005 – međunarodna konferencija Balkan na raskrižju, Gdanjsk, Poljska
2008 – znanstveni skup Colloqvivm Marvlianvm XVIII. Epistolografija hrvatskoga humanizma i renesanse, Književni krug Split
2009 – znanstveni skup Savremena proučavanja jezika i književnosti, Kragujevac
2009 – književni skup u povodu 80. obljetnice rođenja Zore Dirnbach, Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb
2010 – međunarodna konferencija The Issue of the (Post) Other: Postmodernism and the Other, Sveučilište u Zadru
2010 – znanstveni skup Hrvatskog filozofskog društva: Pitanja identiteta, Cres
2011 – Prva konferencija mladih slavista, Budimpešta, Mađarska
2011 – međunarodna konferencija Susret kultura, Sveučilište u Novom Sadu
2012 – književni skup u povodu 80. obljetnice rođenja Bore Ćosića, Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb
2012 – međunarodna konferencija Konteksti, Sveučilište u Novom Sadu
2013 – međunarodna konferencija Slavjanskaja duhovnaja kultura u Beču
2014 – međunarodni znanstveni skup Konteksti, Novi Sad, Srbija. Naziv priopćenja: Nepozvani gost: oblici suradnje hrvatskih i srpskih književnih i kulturnih časopisa (1991-2010)
2015 – međunarodni znanstveni skup Tranzicija i kulturno pamćenje, Zagreb, Hrvatska. Naziv priopćenja: Diskretni junak: biblioteka Feral Tribune u kontekstu hrvatsko-srpskih kulturnih odnosa
2017 – međunarodna znanstvena konferencija Mak Dizdar: prvih stotinu godina, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Naziv priopćenja: Da onda zaborave da zaboravljaju: Okrutnosti kruga Maka Dizdara i Sporedno nebo Vaska Pope
2019 – međunarodna znanstvena konferencija Tako male stvari: intimno u književnosti i kulturi, Kragujevac, Srbija. Naziv priopćenja: Teorija i praksa najkraćih priča
2020 – međunarodna znanstvena konferencija Desničini susreti. (Ne)poznati Desnica: prema rukopisnoj ostavštini, Zagreb, Hrvatska. Naziv priopćenja: Tetka i strina kao metaftonimija: Desnica, Domanović, Basara


SUDJELOVANJE U ZNANSTVENIM PROJEKTIMA

2007 – znanstvena novakinja na projektu Starohrvatski rječnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
2013/14/15 – suradnica na znanstvenom projektu Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji/regionalnom kontekstu (aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga) Hrvatske zaklade za znanost