Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
četvrtak 8.30-09.30
Soba
F322
Telefon
01/4092 340
E-mail
mbojic@ffzg.hr

Majda Bojić rođena je u Celju (Republika Slovenija). Godine 2003. završila je studij francuskog jezika i književnosti i komparativne književnosti te upisala poslijediplomski doktorski studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2004. završila je slobodni studij luzitanistike a na Odsjeku za romanistiku zaposlena je od studenog 2005. kao asistentica. Predaje kolegije iz brazilske i afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza te kolegij Portugalska kultura i civilizacija. Kao stipendistica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa provela je ljetni semestar 2007/2008. te zimski semestar 2008/2009. godine u Brazilu, na Federalnom fakultetu države Paraná, u svrhu rada na doktorskoj disertaciji. Doktorirala je 19. lipnja 2013. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s radom Sjećanje i identitet u djelu Miltona Hatouma. Od 2018. zaposlena je u znanstveno-nastavnom zvanju docenta.

Ključni istraživački interesi
 • Naratologija i teorije pripovjednog teksta
 • Studije sjećanja
 • Brazilska književnost
 • Afrička književnost na portugalskom jeziku
 • Portugalska književnost
 • Ibero-slavenske studije
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Associação Internacional de Lusitanistas (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2016. V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Centro de Lingua Portuguesa em Zagreb, Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zadru (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Recentniji radovi:

Milton Hatoum, intertextualidade e memória da literatura // Verba Hispanica. Vol. 24, No 1. (2016) Str. 169-184. ISSN 0353-9660
Jezik kao sredstvo otpora u književnostima luzofonih afričkih zemalja. // Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primjenjenu lingvistiku održanog 24.-26. travnja 2015. u Zadru / Kristina Cergol Kovačević; Sanda Lucija Udier (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, 2016. Str. 63-76. ISBN 978-953-7963-43-9 (s Lanović, Nina)
Figurações do espaço em „O Padre, o Mar e o faroleiro“, de Ondjaki // Studia romanica et anglica zagrabiensia. LXI (2016). Str. 149-160. ISSN 0039-3339
From „effet de réel“ to „effet de mémoire“: a study of the concepts // Philologica Jassyensia. XIII (2017), 1 (25). Str. 39-50. ISSN 1841-5377
Viagens da memória: espaço e lembrança em Milton Hatoum // Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu / Lanović, Nina ; Ljubičić, Maslina ; Musulin, Maša ; Radosavljević, Petar ; Šoštarić, Sanja (ur.).
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF-Press, 2018. str. 121-131 ISBN 978-953-175-711-9 (UDK 821.134.3(81).09)
Kanibalizam u brazilskoj književnosti // Književna smotra, Vol. 52, No 197(3), 2020. Str. 29-38. ISSN 0455-0463