Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Soba
F 327
Telefon
01/4092-316
E-mail
tbosnjak@ihjj.hr

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
  • Upravno vijeće, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima, Muzička akademija; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ,Zagreb (izvršni urednik)
Nagrade i priznanja
  • 2016. Nagrada Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje za osobit doprinos međunarodnoj prepoznatljivosti Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje za 2016. godinu