Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
četvrtkom 11-12.30
Soba
C-105
Telefon
4092145
E-mail
dbotica@ffzg.hr

Dubravka Botica (r. 1976. u Zagrebu.), studirala je od 1994. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu germanistiku i povijest umjetnosti, gdje je diplomirala u listopadu 1999. Na znanstvenom poslijediplomskom studiju povijesti umjetnosti magistrirala je 2003., s radom Sakralna arhitektura Vrbovečkog arhiđakonata od XVII. do sredine XIX. stoljeća. Doktorsku disertaciju Četverolisne crkve u srednjoj Europi – problem tipologije sakralne arhitekture XVIII. stoljeća, obranila je 2007., a izradila pod mentorstvom dr. sc. Vladimira Markovića, red. prof. u miru. Tijekom 2002. i 2006./2007. bila je stipendist DAAD-a na Ludwig-Maximilians-Universität i Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu, te u više navrata na Institut für Kunstgeschichte Universität Wien u Austriji. Od prosinca 1999. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na kojemu je 2000. izabrana u zvanje asistenta, 2010. godine u zvanje docenta, a 2015. u zvanje izvanrednog profesora. Drži nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju na Katedri za umjetnost renesanse i baroka, te na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti umjetnosti i poslijediplomskom studiju hrvatske kulture. U akad.god. 2015./2016. te prvom dijelu akad.god. 2016./2017. obnašala je funkciju pročelnice Odsjeka za povijest umjetnosti. U tom razdoblju vodila je projekt Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za povijest umjetnosti, financiran od Europskog strukturnog fonda. Sudjelovala je na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata akademika Vladimira Markovića, na projektu Likovni leksikon Hrvatskog leksikografskog zavoda Miroslav Krleža bila je urednica za razdoblje baroka i rokokoa, a od 2010. do 2014. bila je voditeljica nastavno-istraživačkog projekta Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica koji je dobio Povelju Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2012. godinu te dvije Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu. Od 2020. voditeljica je institucijskog projekta Hrvatska umjetnost i kultura u srednjoeuropskom kontekstu. Koautorica je izložbe i istoimenog kataloga Arhitektura i performans: grafike iz Kraljevskog kabineta Luja XIV, Muzej za umjetnosti i obrt u Zagrebu, održane 2015. godine. Za izložbu i znanstvenu knjigu Barokne četverolisne crkve u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Školska knjiga, Zagreb, 2015.) dobila je Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2016. godinu. Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, European Architectural History Network, Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts im südöstlichen Europa i Hrvatskog alumni DAAD kluba.

Ključni istraživački interesi
 • arhitektura
 • rani novi vijek
 • umjetnost u srednjoeuropskom kontekstu
 • naručiteljske prakse
 • povijest povijesti umjetnosti
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (redovni član)
 • European Architectural History Network (EAHN) (redovni član)
 • Hrvatski alumni DAAD klub (redovni član)
 • Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts im südöstlichen Europa, Graz, Univeristität Graz (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. Skup povodom 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu (1878. - 2018.), Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Nagrade i priznanja
 • 2016. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012. Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske

Opis znanstvene djelatnosti
Dubravka Botica upisana je u registar znanstvenika Republike Hrvatske pod brojem 233600.
Njeno područje istraživanja je hrvatska umjetnost, posebno arhitektura, u razdoblju od 16. do 19. stoljeća, razmatrana u srednjoeuropskom kontekstu. U doktorskoj disertaciji Četverolisne crkve u srednjoj Europi - problem tipologije sakralne arhitekture 18. stoljeća (2007.), bavila se tipologijom sakralne arhitekture kontinentalne Hrvatske, s naglaskom na ishodištima tipa u srednjoeuropskoj arhitekturi. Istražuje fenomene vezane za umjetničku i arhitektonsku produkciju ranog novog vijeka: transfere i prenošenje utjecaja, graditeljske radionice, pluralizam stilova, utjecaj naručitelja. Njena istraživanja usmjerena su i na povijest povijesti umjetnosti, na istraživanje barokne umjetnosti u različitim društvenim sustavima kroz 20. stoljeće. Objavila je i nekoliko prijevoda stručne literature s njemačkog jezika.
Aktivno objavljuje radove u domaćim i inozemnim publikacijama. Sudjelovala je na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata voditelja akademika Vladimira Markovića, na projektu Likovni leksikon Hrvatskog leksikografskog zavoda Miroslav Krleža bila je urednica za razdoblje baroka i rokokoa, a od 2010. do 2014. bila je voditeljica nastavno-istraživačkog projekta Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica koji je dobio Povelju Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2012. godinu te dvije Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu. Od 2020. voditeljica je institucijskog projekta Hrvatska umjetnost i kultura u srednjoeuropskom kontekstu. Koautorica je izložbe i istoimenog kataloga Arhitektura i performans: grafike iz Kraljevskog kabineta Luja XIV, Muzej za umjetnosti i obrt u Zagrebu, održane 2015. godine. Za izložbu i znanstvenu knjigu Barokne četverolisne crkve u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Školska knjiga, Zagreb, 2015.) dobila je Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2016. godinu. Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, European Architectural History Network i Hrvatskog alumni DAAD kluba.