Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
ponedjeljak 14-15
Soba
C 207
Telefon
4092 178
E-mail
jbozic@ffzg.hr

Izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić diplomirala je filozofiju i anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001. g. Magisterij društvenih znanosti u području ljudskih prava stekla je na Pravnom odsjeku Central European University u Budimpešti 2002. g. Doktorski rad iz područja društvenih znanosti, u polju sociologije, pod naslovom „Kako nastavnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu razumiju Bolonjski proces? Teorija lokalnog diskursa o Bolonjskom procesu generirana pristupom utemeljene teorije“, obranila je 2010. (mentori prof. dr. sc. V. Afrić i izv. prof. dr. sc. K. Kufrin). U razdoblju 1997. - 2001. bila je asistentica na nacionalnom projektu „Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole“ Hrvatskog povjerenstva za UNESCO. Od 2003. g. bila je znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; do 2008. pri Istraživačko-obrazovnom centru za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a nakon toga na projektu prof. dr. sc. V. Afrića pri Odsjeku za sociologiju. 2010. g. prelazi na projekt Bihevioralno praćenje HIV/AIDS-a prof. dr. sc. A. Štulhofera. Za višu asistenticu pri Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu izabrana je 2010. g., 2014. izabrana je znanstveno zvanje docentice, a 2019. u zvanje izvanredne profesorice. Vodi znanstveno-istraživačke projekte vezane uz lokalni razvoj, održivost, socioekonomske aspekte ekološke poljoprivrede, civilno društvo i treći sektor, posebice koristeći kvalitativne istraživačke metode. Pri Odsjeku za sociologiju angažirana je u nastavi na propedeutičkom predmetu 'Povijesni uvod u sociologiju', te na diplomskom studiju sociologije na predmetima 'Civilno društvo u Hrvatskoj' i 'Sociologija kulture', u kojima studentima prenosi kompetencije pisanja projektnih prijava i izrade evaluacijskih studija. Članica je i zamjenica predsjednika Povjerenstva Odsjeka za sociologiju za prosudbu etičnosti istraživanja. Urednica je prikaza u časopisu Socijalna ekologija. Od 2008. g. do 2016. g. bila je članicom u dva mandata Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Redovito djeluje na procjeni prijava udruga za potpore pri Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva. Dobitnica je Nagrade Međunarodnog instituta za napredne studije u istraživanju sustava i kibernetici za znanstveni rad na Međunarodnoj konferenciji u Baden-Badenu (2006.).

Ključni istraživački interesi
 • socioekonomski aspekti ekološke poljoprivrede
 • lokalni razvoj
 • održivost
 • civilno društvo
 • treći sektor
 • kvalitativna metodologija
 • ljudska prava
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovni član)
 • Međunarodna Sathya Sai organizacija Hrvatske
 • Upravni odbor, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2011. Organizacijski odbor znanstvenog skupa ‘Razvoj i okoliš: Perspektive održivosti’, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (urednica prikaza)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (urednica prikaza)
Nagrade i priznanja
 • 2006. Nagrada Međunarodnog instituta za napredne studije u istraživanju sustava i kibernetici za znanstveni rad na Međunarodnoj konferenciji u Baden-Badenu

Opis znanstvene djelatnosti
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić je objavila jednu znanstvenu knjigu i tridesetak znanstvenih radova, nekoliko stručnih knjiga i veći broj stručnih radova. Izlagala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Završila je poslijediplomski studij na cijenjenom inozemnom sveučilištu, dobila je znanstvenu nagradu i nekoliko stipendija, članica je Hrvatskog sociološkog društva, djelatna je u znanstvenom izdavaštvu, vodi znanstveno-istraživačke projekte, sudjelovala je u radu više znanstveno-istraživačkih i znanstveno-nastavnih projekata. Područja njenog profesionalnog interesa obuhvaćaju socioekonomske aspekte ekološke poljoprivrede, sociologiju civilnog društva i trećeg sektora, lokalni razvoj, održivost, sociologiju ljudskih prava i istraživačku metodologiju (poglavito kvalitativnu).