Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtkom od 9 do 10 sati
Soba
B117
Telefon
01/4092-080
E-mail
zrinka.bozic@ffzg.hr

Zrinka Božić rođena je 25. travnja 1976. godine u Rijeci. Osnovnu školu pohađala je i završila u Lovranu, a gimnaziju u Opatiji. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu studirala je hrvatski jezik i književnost, gdje je diplomirala 2000. godine. Iste je godine upisala poslijediplomski studij književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost. 2002. godine pohađala je Ljetnu školu književne teorije (Europe and its Other) u organizaciji Sveučilišta u Konstanzu (Konstanz International Summer School of Literary Studies)

Od 2001. godine zaposlena je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, od 2012. do 2019. godine obnašala je dužnost predstojnice Katedre za teoriju književnosti, a od 2017. do 2020. i prodekanice za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje.

Magistrirala je 2005. temom Oblikovanje nacionalnog identiteta u hrvatskoj književnoj historiografiji, a doktorirala 2009. temom Problem smrti u suvremenoj književnoj teoriji: o francuskoj recepciji Heideggerove analize bitka ka smrti pod mentorstvom prof. dr. sc. Vladimira Bitija.

Nositeljica je obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju kroatistike Uvod u teoriju književnosti i Čitanje književnog teksta. Na diplomskom studiju izvodi izborne kolegije Ideologija i književnost, Fenomenologijska teorija čitanja: tekst - svijest - tijelo i Književne zajednice: desubjektivacija, emancipacija, kolektivizam. Na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti i kulture izvodila je kolegije Književnost - politika - teorija i Književnost i revolucija, a na doktorskom studiju Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu kolegije Dekonstrukcija književne povijesti i Suvremene književnoteorijske rasprave.

Kao znanstvena novakinja sudjelovala je u nekoliko istraživačkih projekata. Trenutno je suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost Književne revolucije (voditeljica izv.prof.dr.sc. Marina Protrka Štimec): https://lire.ffzg.unizg.hr/

Autorica je knjige Iz perspektive smrti: Heidegger i drugi (2012.). Članke, rasprave i recenzije objavljuje u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima.

Ključni istraživački interesi
 • književna i kulturna teorija
 • kritička teorija
 • naratologija
 • fenomenologija
 • marksistička estetika
 • teorija historiografije
 • svjetska književnost
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko semiotičko društvo
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2017. Topologies of Thinking: Contents, Positions, and Translations of Contemporary Theory, Katedra za teoriju književnosti Odsjeka za kroatistiku (međunarodni, znanstveni)
 • 2015. Zaboravljeni počeci: nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici, Znanstveni skup povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu 26.-27.11.2015., Odsjek za kroatistiku (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)