Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
Konzultacije
četvrtak, 11.00-12.30 ili prema dogovoru. Za vrijeme pandemije uz prethodnu najavu.
Soba
C-012
Telefon
4092-395 (lokalni 2395)
E-mail
mbrandl@ffzg.hr

Naida-Mihal Brandl rođena je u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (CODKO Natko Nodilo). Diplomirala povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine s diplomskim radom «Sefardska dijaspora na Mediteranu u 16. stoljeću». Od 1999. do odlaska na magistarski studij radi kao stručni suradnik u Vladi Republike Hrvatske, Uredu za suradnju s OESS-om i Uredu za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici Hrvatskoj. Godine 2001. odlazi na magistarski studij iz židovske povijesti na Jewish Theological Seminary of America u New Yorku u trajanju od 4 semestra, koji se, u to vrijeme, nalazi među deset najboljih poslijediplomskih škola za židovske studije.

Godine 2004. u sklopu magistarskog studija na jednogodišnjem studiju u Konzervativnoj ješivi u Jeruzalemu sudjeluje u radu na projektu «Sefardski Židovi i Šoa» za područje Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Bugarske i Grčke, pod pokroviteljstvom Sephardic Educational Centre u Jeruzalemu.

Od 2006. godine vanjski je suradnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na novoosnovanoj Katedri za judaistiku, a od 1. lipnja 2007. godine na istoj je katedri zaposlena kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta. Od 2010. godine je na Poslijediplomskom doktorskom studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu, Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2015. godine s temom «Židovi u Hrvatskoj od 1944/5. do 1952. godine» pod mentorstvom prof. dr. sc. Ive Banca. Specijalizirala se za pitanja hrvatske židovske povijesti u jugoslavenskom razdoblju, kao i za pitanja restitucije židovske imovine te židovske materijalne i nematerijalne baštine.

Od 2008. do 2012. godine uz prof. dr. sc. Ivu Goldsteina aktivno sudjeluje u organizaciji Katedre za judaistiku, kao i u planiranju i pisanju programa preddiplomskog i diplomskog studija judaistike; uz prof. dr. sc. Ivu Goldsteina i Vukana Marinkovića, glavni je autor programa. Katedra je dopusnicu za preddiplomski studij judaistike dobila 2012, a za diplomski studij 2015. godine. Na Katedri za judaistiku nositelj je i izvođač različitih kolegija svjetske i hrvatske židovske povijesti u novom vijeku, kao i autor nastavnih materijala za navedene predmete.

Godine 2014. bila je na kraćoj stipendiji u Jeruzalemu, Izrael (Yad Vashem International School for Holocaust Studies – Seminar for Holocaust Studies for Educators from Croatia), a 2017. bila je dobitnica stipendije Fred and Ellen Lewis / JDC Archives Fellowship u New Yorku za istraživanje rekonstrukcije židovske zajednice u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata.

Od srpnja 2020. do veljače 2021. obnašateljica je dužnosti prodekanice za poslovanje Filozofskog fakulteta. Od akademske godine 2021/2022. predstojnica je Katedre za judaistiku.

Govori engleski i hebrejski te čita talijanski i njemački.

Ključni istraživački interesi
 • Židovska povijest u modernom i suvremenom razdoblju
 • Židovska povijest u Hrvatskoj u jugoslavenskom razdoblju
 • Mikrohistorija Holokausta
 • Židovska materijalna i nematerijalna baština u srednjoj i jugoistočnoj Europi
 • Restitucija židovske imovine
 • Židovi između dviju jadranskih obala u 18. stoljeću u svjetlu talijanskih arhiva
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Association of Jewish Studies, Association of Jewish Studies (AJS) (Član)
 • Centar za židovsku edukaciju Rimon , Centar za židovsku edukaciju Rimon (Član)
 • European Association of Jewish Studies, European Association of Jewish Studies (EAJS) (Član)
 • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ) (Član)
 • World Union of Jewish Studies, World Union of Jewish Studies (WUJS) (Član)

Opis znanstvene djelatnosti
Official Croatian Bibliography in English: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=302922&lang=EN
EAJS page: http://eurojewishstudies.org/directory/scholar-display/?idscholar=2381
Academia.edu page: https://ffzg.academia.edu/MichalBrandl


Diplomski radovi; disertacije:

1. Židovska dijaspora na Mediteranu u 16. stoljeću // diplomski rad. Zagreb: Filozofski fakultet, 1999. Voditelj: prof. dr. sc. Drago Roksandić

2. Židovi u Hrvatskoj od 1944/5. do 1952. godine // doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet, 29.06. 2015., 308 str. Voditelj: prof. dr. sc. Ivo Banac


Izvorni znanstveni radovi; prethodna priopćenja, pregledni radovi, poglavlja u knjizi:

1. Die Natur der jüdischen Identitäten in den kroatischen Ländern im langen 19. Jahrhundert // Internationales Kulturhistorisches Symposium Mogersdorf: Das Judentum im pannonischen Raum vom 16. Jahrhundert bis zum Jahr 1914.
Kaposvár: Somogy Megyei Közgyűlés (2009), 65-70 (pregledni rad, zbornik s međunarodnom recenzijom)

2. Židovski identiteti u Hrvatskoj iza Drugog svjetskog rata // Nacionalne manjine u Hrvatskoj i Hrvati kao manjina - europski izazovi: zbornik s međunarodnog znanstveno- stručnog skupa Annales Pilar 2012. / Dobrovšak, Ljiljana i Žebec Šilj, Ivana (ur.)
Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (2015), 167-194. (izvorni znanstveni rad, objavljen u uredničkoj knjizi)

3. Pregled povijesti Izraela od Abrahama do moderne Države // Pregled povijesti Izraela od Abrahama do moderne Države / Havel, Boris (ur.).
Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2015 (Predgovor; dio teksta u koji se odnosi na rabinsko židovstvo s pripadajućom referentnom literaturom; Tablica Rabinska razdoblja, literatura i autoriteti kroz povijest, kao i svi dijelovi teksta koji su u bilješci zaključeni inicijalima N.M.B te stručna redaktura)

4. Djelatnost Židovske bogoštovne općine u Zagrebu 1945–1946. godine. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 47:2 (2015): 675-710 (izvorni znanstveni rad)

5. Židovska topografija Zagreba. // Historijski zbornik 69:1 (2016): 91-103 (prethodno priopćenje)

6. Jews between two totalitarian systems: property legislation // Review of Croatian history 12 (2016): 106-127 (izvorni znanstveni rad)

7. Elity żydowskie w Zagrzebiu w latach 1941–1945: Przywódcy społeczności żydowskiej // Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej / Grądzka-Rejak, Martyna; Namysło, Aleksandra (ur.).
Katowice–Kraków–Warszawa: Instytutu Pamięci Narodowej (2017), 353-372. (pregledni rad, međunarodna recenzija)

8. Judaistika u zemljama bivše komunističke Europe // Crkva u svijetu 55:4 (2020): 860-892 (pregledni rad)

9. Židovi trgovci, parcenevoli i špediteri na Jadranu u 18. stoljeću iz Hrvatskih pomorskih regesta, I-II sv. // Historijski zbornik 73:2 (2020): 23-54 (izvorni znanstveni rad, koautorstvo sa Zrinkom Podhraški Čizmek)

10. Types and characteristics of 18th century Croatian ships in the Adriatic Sea from the Croatian Maritime Regesta v. I. // Kroatologija 12:1 (2021): 91-145 (izvorni znanstveni rad, koautorstvo sa Zrinkom Podhraški Čizmek)

11. "Ljepši si izgledao u majici!" Pisma Karle Duhar Koči Popoviću // Liber amicorum. Zbornik radova u čast profesora Iva Banca. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada (2021), 203-228 (izvorni znanstveni rad)

12. Presenza degli Ebrei nel commercio marittimo di granaglie durante il Settecento nel mare Adriatico dai Regesti marittimi croati, vol. I-III // Problemi sjevernog Jadrana (izvorni znanstveni rad, koautorstvo sa Zrinkom Podhraški Čizmek i Pergabrieleom Mancusom), prihvaćen za objavljivanje


Znanstvene monografije:

1. (u tisku)

Udžbenici i skripta:

1. Pregled židovske povijesti u modernom i suvremenom razdoblju (online priručnik za studente)


Stručni radovi i recenzije:

1. Židovi u Hrvatskoj // Hrvatska enciklopedija, Zagreb: 2009. (enciklopedijska natuknica).

2. Duško Kečkemet kao povjesničar splitskih i dalmatinskih Židova // Brački zbornik 18:24 (2016): 147-155 (stručni rad).

3. Review: Vesna Miović and Ivan Čerešnješ, Research, Inventory and Cataloguing Documents of the Criminal Court Registers. ‘Lamenta Criminalia post terraemotum’, ‘Diversi e possesso de Criminale’ and ‘Criminalia’ in the State Archives of Dubrovnik Involving Jewish Litigants (1667–1808). Ljubljana: Research and Documentation Center JAS, 2016 // Dubrovnik Annals 22 (2018): 192-193 (recenzija).

4. A new study project: From the Croatian Maritime Regesta to the Codex Diplomaticus Maritimus Croatiae – New sources for Adriatic and Mediterranean studies in the 18th century // Zbornik Drage Roksandića, ur. Damir Agičić, Hrvoje Petrić, Filip Šimetin Šegvić.
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2019), 487-496 (koautorstvo sa Zrinkom Podhraški Čizmek)

5. Codex Diplomaticus Maritimus Croatiae/Croatian Diplomatic Maritime Codex and the Croatian Maritime Regesta, vol. 4: Emerging project. Pomorski zbornik // Journal of Maritime and Transportation Sciences 58:1 (2020): 185-193 doi:10.18048/2020.58.12. (koautorstvo sa Zrinkom Podhraški Čizmek)

6. 22. konferencija European Business History Association (Ancona 6 – 8. rujna 2018) te židovska prisutnost u pomorskoj trgovini žitaricama u 18. stoljeću na sjevernom Jadranu iz Hrvatskih pomorskih regesta, I.-III. sv. // Problemi sjevernog Jadrana 18 (2020): 196-203 (koautorstvo sa Zrinkom Podhraški Čizmek i Piergabrieleom Mancusom)


Sažeci u zbornicima skupova:

1. Kairska geniza: izvor za mediteransku povijest, kulturu i religiju //
Simpozij IX. Mediteranski korijeni filozofije. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015. 52-55

2. Istočnojadranski gradovi u literaturi Responsa //
Simpozij X. Mediteranski korijeni filozofije: Program i knjižica sažetaka. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016. 63-65.

3. Vid Haj Morpurgo: primjer židovskog identiteta u modernom mediteranskom prostoru //
Simpozij XI. Mediteranski korijeni filozofije: Program i knjižica sažetaka. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2017. 27-28.


Stipendije:

1. Fred and Ellen Lewis / JDC Archives Fellowship (2017): JDC’s role in the reestablishment of Jewish religious communities in Croatia (Yugoslavia) in the aftermath of the Shoah.


Neobjavljena sudjelovanja na skupovima:

1. Sephardic Jews in the Ottoman Empire in the 17th Century
Third International Conference: Social and Cultural History of the Jews on the Eastern Adriatic Coast in the 17th Century, Dubrovnik, 2000.

2. Ain leCion cofia - Cionizam u Zagrebu do osnutka Države Izrael
Znanstveni kolokvij povodom 200. obljetnice židovske zajednice u Zagrebu, Zagreb, 2007.

3. Jewish Identity in Croatian lands in 19th Century
International Conference for Jewish Studies "The Maharal – His Leadership and Writings", Zagreb - Beč - Prag, 2009.

4. New Sources for Jewish History
Znanstveni skup prigodom početka studija Judaistike te otvaranja Instituta Moses Mendelssohn, Zagreb, 2012.

5. Stanje židovske imovine nakon Drugog svjetskog rata: zakonodavni okvir
The Holocaust and Restitution, Beograd, 2015.

6. Židovi u Hrvatskoj između dvaju totalitarizama
Znanstveni skup: 1945. – na razmeđi dvaju totalitarizama, Zagreb, 2015.

7. Koautorstvo sa Zrinka Podhraški Čizmek, Mercanti ebrei fra le due sponde dell'Adriatico nel XVIII secolo
The Birth and Evolution of the Venetian Ghetto (1516-1797), Venezia, 2016.

8. Jewish Refugees from 1933 until 1943 in Croatia in the Shadow of the Holocaust
Refugees and Citizens. New Nation States as Places of Asylum, 1914–1941, Wien, 2016.

9. Jewish Refugees from 1933 until 1943 in Croatia in the Shadow of the Holocaust: Two case studies
THE YAD VASHEM BIENNIAL INTERNATIONAL CONFERENCE: The Jewish Refugee Problem During the Shoah (1933-1945) Reconsidered, Jerusalem, 2016.

10. Koautorstvo Zrinka Podhraški Čizmek, Jews as Building Factor of Adriatic and Mediterranean Worlds in the 18th Century
Jews in the Balkans: History, Religion, Culture, Split, 2017.

11. Koautorstvo Zrinka Podhraški Čizmek, Adriatic Port Jews in the 18th Century
Representations of the ‘Port Jew’, Southampton, 2017.

12. Croatia and the Holocaust: the attitude of state institutions and the Croatian society towards the Jews
The international conference "Nations of Occupied Europe and the Holocaust of the Jews", Varšava, 2017. (pozvano predavanje)

13. Jewish life in Croatia 1945-1952
The AJS 49th Annual Conference, Washington, DC, 2017.

14. Koautorstvo Zrinka Podhraški Čizmek, Zrinka & Gabriele Mancuso
Project for a new research area: Maritime trade from the Eastern and Western Adriatic to the Mediterranean - Jews, merchants and travelers in the 18th century inter-religious trade. (Podhraški-Čizmek, Brandl, Mancuso): Regesti Marittimi Croati as a Source for Jewish History
The XIth Congress of the European Association for Jewish Studies 2018, Krakov, Poljska, 15.-19.07. 2018.

15. Koautorstvo Zrinka Podhraški Čizmek
Jewish Presence in the Maritime Trade of Grain during the 18th Century in the Adriatic Sea from the Croatian Maritime Regesta, vols. I-III
European Business History Association: 22nd Annual Congress, Ancona, Italija, 6-8.09.2018.

16. Heterogeneous Communities during and after Nazi Rule: Relationships between Jews and "Non-Aryans": Relationships between Jews and "Non-Aryans" in Zagreb
Lessons and Legacies XV, Washington University in St. Louis, MO, Sjedinjene Američke Države, 01. - 04. 11. 2018.

17. Jewish Presence in the Maritime Trade of Grain during the 18th Century in the Adriatic Sea from the Croatian Maritime Regesta, vols. I-III
European Business History Association: 22nd Annual Congress. Ancona, Italija, 2018.

18. The role of the JDC in the reestablishment of Jewish religious communities in Yugoslavia in the aftermath of the Shoah
The Activities of ‘the Joint’ in Poland and Neighboring Countries 1945-1989: Reality and PerceptionsVaršava, Poljska, 2019.


Javna predavanja, okrugli stolovi:

1. Židovi u hrvatskim zemljama do Drugog svjetskog rata // Stručni skup Poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti. Zagreb, 2011.

2. Židovska nacionalna manjina između asimilacije i globalizacije // Okrugli stol: Nacionalne manjine u doba globalizacije - Hrvatska i Europa. Zagreb, 2011.

3. Povijest Židova u hrvatskim zemljama do 1948. godine // Stručni skup Poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti. Zagreb, 2012.

4. Povijest Židova u hrvatskim zemljama // Yad Vashem: Seminar for Educators from Croatia. Jerusalem, Israel 2012.

5. Povijest hrvatskih Židova od emancipacije do početka Drugoga svjetskog rata // Stručni skup Poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti. Zagreb - Jasenovac, 2013.

6. Antižidovska legislativa u NDH // Yad Vashem: Seminar for Educators from Croatia. Jerusalem, Israel 2013.

7. Hebrew or Judaic/Jewish studies: finding the balance between needs of the field and students expectations // EAJS Workshop: E pluribus unum? Multidisciplinarity in Jewish Studies Programmes and Teaching. Girona, Catalonia-Spain. May 28-29, 2017.

8. Jewish Life in Croatia 1945-1952 // New York, NY: Center for Jewish history. December 20, 2017.

9. Jewish Communists and Loyalists // Jewish Experiences in Eastern Europe, 1945-1968. Potsdam, Njemačka, November 11-13, 2018.

10. Restitution Laws and Practices Concerning the Victims of National Socialism in Croatia // "The Expropriation of Jewish Property in Yugoslavia 1940/41-1945” The Aftermath. Berlin, Njemačka, February 8, 2019.