Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
Putem maila (koristi slobodnu studijsku godinu 2020/2021)
Soba
F-313
Telefon
01 4092 410
E-mail
irena.braticevic@ffzg.hr

Rođena je 1977. u Zagrebu. Godine 1999. apsolvirala je studij kroatistike, a 2002. diplomirala na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od iste je godine zaposlena na Odsjeku za klasičnu filologiju, na kojem je i doktorirala 2010, temom "Epigrami Rajmunda Kunića: tradicija teksta i problemi interpretacije" (mentor: prof. dr. Darko Novaković). Docent je od prosinca 2013. Područja interesa: hrvatska latinistička književnost, osobito dubrovačkih autora 18. i 19. stoljeća, te rukopisna kultura u ranonovovjekovnom Dubrovniku.

Popis radova: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/262736

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • International Association for Neo-Latin Studies (redovni član)
Uredništva u časopisima
  • Latina et Graeca, Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju Latina et Graeca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Latina et Graeca, Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju Latina et Graeca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Latina et Graeca, Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju Latina et Graeca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
  • 2017. Judita

Opis znanstvene djelatnosti
"Kotorski pjesnik Ludovik Pontano". Colloquia Maruliana 28 (2019): 167-182.

“Literary Collectors as Literary Scribes: The Case of Đuro Ferić (1739-1820)”. Poznańskie Studia Slawistyczne 14 (2018), 129-147. [Suautorstvo s Ivanom Lupićem]

“Latin poets in late eighteenth- and nineteenth-century Dubrovnik”. Neo-Latin Contexts in Croatia and Tyrol: Challenges, Prospects, Case Studies, ur. Neven Jovanović et al. Wien [etc.]: Böhlau Verlag, 2018, 139-158.

“500. obljetnica rođenja Didaka Pira (1517. – 1599.)”. Dubrovnik: časopis za književnost i znanost 4 (2017): 3-172 (uredništvo zbirke prijevoda)

"Jaoh, a sada sve je inako": o kritičkoj izdaji Gundulićeva Osmana. Colloquia Maruliana 26 (2017): 89-155. [Suautorstvo s Ivanom Lupićem.]

"De exemplis illustrium uirorum" Euzebija Kaboge. Colloquia Maruliana 25 (2016): 71-99.

Nepoznata poezija Anice Bošković. Dubrovnik: časopis za književnost i znanost 1 (2016): 45-84.

Via virtutis / Put vrline. Epigramatski opus Rajmunda Kunića. Sv. 2. Zagreb: Ex libris, 2016.

Via virtutis / Put vrline. Epigramatski opus Rajmunda Kunića. Sv. 1. Zagreb: Ex libris, 2015.

"Latinsko pjesništvo Petra Frana Aletina". Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. – 2009.). Ur. I. Peša Matracki et al. (Zagreb: Filozofski fakultet - FF-press, 2014), 691-697.

Classical Heritage from the Epigraphic to the Digital: Academia Ragusina 2009 & 2011. I. Bratičević, T. Radić (ur.). Zagreb: Ex libris, 2014 (zbornik).

"Reading a Fifteenth-Century Archival Document". Classical Heritage from the Epigraphic to the Digital: Academia Ragusina 2009 & 2011. Ur. I. Bratičević, T. Radić (Zagreb: Ex libris, 2014), 289-299.

"Pjesnička ostavština Ruđera Boškovića u Bancroft Library (Sveučilište California, Berkeley) - katalog". Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52 (2014): 339-474.

"Držićeva Hekuba između izvedbe i knjige". Colloquia Maruliana 22 (2013): 77-116. [Suautorstvo s Ivanom Lupićem.]

"Croatia". Europatria. Ur. F. de Oliveira (Coimbra: Universidade de Coimbra, 2013), 95-123. [Suautorstvo s Voljenom Marić.]

"Epigrami Marina Zlatarića". Perivoj od slave: Zbornik Dunje Fališevac. Ur. T. Bogdan et al. (Zagreb: FF Press, 2012), 43-52.

"Kunićeva Lida od salona do zbirke: predmet epigrama i problem kritike". Književna smotra 164-165 (2012): 105-119.

"Novi prilozi za životopis Rajmunda Kunića". Povijesni prilozi 43 (2012): 193-215.

"Knjiga i čitanje u pismima Ilije Crijevića Marinu Buniću". Colloquia Maruliana 21 (2012): 69-88.

"Ovidije pretvoreni: četiri prijevoda Đurđevićeve pjesme Bijeljaše se izdaleka". Građa za povijest književnosti hrvatske 37 (2010): 189-266.

"Reatribucija ekloga pogrešno pripisanih Rajmundu Kuniću". Latina et Graeca 13 (2008): 51-53.

"Petrarkini soneti u prepjevu Marka Faustina Galjufa, Luka Stullija i Vlaha Getaldića na latinski". Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti. Zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 29. rujna 2004. u Splitu. Ur. B. Lučin i M. Tomasović (Split: Književni krug, 2006), 317-327.

"Latinsko prigodno pjesništvo u Dubrovniku u 19. st.". Latina et Graeca 8 (2005): 15-29.

"Ekloge Rajmunda Kunića". Hrvatska književna baština 2, ur. D. Fališevac, J. Lisac, D. Novaković (Zagreb: Ex libris, 2003), 217-254.