Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
u zimskom semestru: srijedom od 11.00 do 12.30 sati
u ljetnom semestru: utorkom od 12.30 do 14.00 sati
Soba
F-20, zgrada Fonda
Telefon
+385 1 6060 785
E-mail
vibubic@ffzg.hr

Vinka Bubić (1986, Split, Hrvatska) stekla je titulu magistrice struke na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine. Iste godine zaposlila se kao znanstveni novak na projektu Rimski vojni logori u Hrvatskoj (130-0000000-0777) na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju na istom Odsjeku. Od 2014. do 2018. god. bila je suradnica na projektu red. prof. M. Sanader pod nazivom "Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era" kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost. Od 2018. god. suradnica je na projektu "Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana" (voditelj: izv. prof. D. Tončinić, izvor financiranja: HRZZ).
God. 2016. obranila je temu "Tipologija i topografija kasnoantičkih grobova u arheološkom krajoliku srednje Dalmacije" i stekla titulu doktorice znanosti na Sveučilištu u Zagrebu.
Od 2010. god. sudjeluje u izvođenju nastave na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju.
Njen glavni istraživački interes usmjeren je na razdoblje kasne antike na istočnom Jadranu, a osobito grobove i tipove ukopa. Do sada je sudjelovala na više uglednih međunarodnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu s temama vezanima za kasnu antiku.

Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. 2nd International Doctoral Student Conference on Archaeology (IDSCA), Archaeological Institute of the Department of Archaeology (-, -)
  • 2018. I. skup hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA), Arheološki zavod Odsjeka za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)