Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Profesor emeritus
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
C-208
Telefon
385-350811
E-mail
ocaldaro@ffzg.hr

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • European Sociological Association (ESA) (član Sekcije za urbanu sociologiju)
  • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redoviti član)
  • Hrvatsko sociološko društvo (HSD)
  • International Sociological Association (ISA) (član Section on Urban Sociology)
Nagrade i priznanja
  • 2017. Priznanje Hrvatskog sociološkog društva "Rudi Supek"