Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
četv 12.45-13.30 h
Soba
B-214
Telefon
4092 115
E-mail
lcfeldma@ffzg.hr

Lada Čale Feldman rodila se 11. srpnja 1963. u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije, 1981. upisala je studij komparativne književnosti i francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je iz spomenutih studijskih grupa diplomirala (1986.), te magistrirala (1990.) i doktorirala (1994.) filologiju, s teatrološkim i teatrološko-folklorističkim temama.
Od 1987. do 1991. radila je u Školi za strane jezike, Varšavska 14, kao profesorica francuskog jezika. Od 1991. zaposlila se u Institutu za etnologiju i folkloristiku, na odsjeku za folklorno kazalište, gdje je od 2004. u zvanju znanstvene savjetnice, te gdje je obnašala i dužnost Predsjednice Znanstvenog vijeća u dva mandata, u razdoblju od 2001. do 2005. U vrijeme zaposlenja u spomenutom Institutu predavala je na Poslijediplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije, kao i na Poslijediplomskom studiju književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na poslijediplomskom programu ljubljanskog Instituta za humanističke studije te na dodiplomskom studiju Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru. Tijekom svojega znanstvenoga usavršavanja provela je četiri mjeseca u Parizu na Institut theatral Nouvelle Sorbonne kod mentora prof. Michela Corvina (1993) te četiri mjeseca na Sveučilištu u Bologni, na odsjeku Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (1998/99), kod mentora prof. Marca de Marinisa.
Od 2005. zaposlena je na mjestu redovite profesorice na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao članica, a zatim kao predstojniva katedre za teatrologiju i dramatologiju, gdje predaje i sudjeluje u radu znanstvenih projekata, te kojemu je bila pročelnicom od 2007. do 2009. Redovita sudionica niza hrvatskih i inozemnih međunarodnih znanstvenih savjetovanja (u Grazu, Beču, Saarbrückenu, Krakovu, Grenoblu, Parizu, Utrechtu, Amsterdamu, Kopenhagenu, Bergenu, Londonu, New Yorku, Washingtonu, Haifi i Sydneyu), gostujuća predavačica na fakultetima u Ljubljani, Sarajevu, Beogradu, Poznanu, Budimpešti i Grazu, sudjelovala je i u organizaciji nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova, u zemlji i u inozemstvu, među kojima se izdvaja predsjedništvo organizacijskog odbora 15. godišnje konferencije međunarodnog udruženja Performance Studies international u Zagrebu 2009, koja je okupila oko 450 znanstvenika i izvedbenih umjetnika. od 2014. su-direktorica je interdisciplinarnog doktorskog seminara Feminisms in a Transnational Perspective pri IUC-u u Dubrovniku, koji uz Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju Institut za etnologiju i folkloristiku, Fakultet za orijentalne studije Sveučilišta u Napulju i Centar za ženske studije u Zagrebu.
Suradnica je Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža", Centra za ženske studije u Zagrebu i Hrvatske radio-televizije, te povremena kazališna i književna kritičarka u nizu časopisa za kulturu, kao što su Književna Republika, Forum, Vijenac i Zarez. Bila je predsjednica Hrvatskog semiotičkog društva 1999-2000, a članica je Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa, Hrvatskog Centra P.E.N. kluba, Hrvatskog centra ITI te međunarodnog udruženja za izvedbene studije Performance Studies international, u čijem je upravnom odboru djelovala od 2009 do 2011. Za svoj rad primila je tri nagrade: 2002. nagradu «Petar Brečić», 2005. međunarodnu nagradu «Martin Stevens» udruženja Medieval and Renaissance Drama Society, te 2009. godišnju nagradu Filozofskog fakulteta.

Ključni istraživački interesi
 • teorija drame, kazališta i izvedbe
 • feministička kritika
 • kulturni studiji
 • kulturna antropologija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Centar za ženske studije
 • European Association for the study of theatre and performance (EASTAP) (redovna članica)
 • Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa (redovna članica)
 • Kazališni centar ITI (redovna članica)
 • Performance studies international (redovna članica)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2011. 15th Performance studies international conference; Misperformance: mistaking, misfiring, misfitting, PSi, ADU, CDU and Faculty of Humanities and social sciences, University of Zagreb (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2020. Marko Fotez
 • 2009. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005. Martin Stevens
 • 2002. Petar Brečić

Opis znanstvene djelatnosti
A. 1. Autorske znanstvene monografije.
1989. Brešanov teatar. Aspekti Brešanove dramaturgije, Zagreb: Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa.
1997. Teatar u teatru u hrvatskom teatru, Zagreb: Naklada MD i Matica hrvatska.
2001. Euridikini osvrti, o rodnim izvedbama u teoriji, kazalištu, književnosti i folkloru, Zagreb: Centar za ženske studije i Naklada MD, 376 str.
2005. Femina ludens, Zagreb: Disput.
2012. U san nije vjerovati, Zagreb: Disput.
2019. Onkraj pozornice. Zagreb: Disput
.
A. 1. 2. Su-autorske znanstvene monografije

2008. & M. Čale, U kanonu, studije o dvojništvu, Zagreb: Disput.
2012. & A. Tomljenović, Uvod u feminističku književnu kritiku, Zagreb: Leykam
International.

A. 1. 3. Uredništva i su-uredništva zbornika
1993. & I. Prica, R. Senjković, Fear, Death and Resistance, An Ethnography of War, Croatia 1991/1992, Zagreb: Matica Hrvatska i Institut za etnologiju i folkloristiku.
1998. & Vlaho Bogišić, Dean Duda, Ivica Matičević Mali leksikon hrvatske književnosti, Zagreb: Naprijed.
2006. & I. Prica, Devijacije i promašaji. Etnografija domaćeg socijalizma, Zagreb. Institut za etnologiju i folkloristiku.
2014. & M. Blažević, Misperformance: essays in shifting perspectives, Ljubljana, Rijeka, Zagreb: Maska ; Performance Studies international ; Drugo more ; Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb.
2015. Žene, drama, izvedba. Između postsocijalizma i postfeminizma, Beograd: Orion art.
2017. & Višnja Rogošić, Pozornici ususret. Zbornik radova u čast 70. rođendana Borisa Senkera, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


A. 1. 4. Uredništva umjetničkih monografija
2005. Virginia Woolf, Obična čitateljica, prev. M. Leustek, Zagreb: Centar za ženske studije.
2010. Tonko Lonza, Dubrovnik: Dubrovačke ljetne igre.
2010. Virginia Woolf, Gospodin Bennett i Gospođa Brown, prev. M. Leustek i L. Škopljanac Zagreb : Centar za ženske studije.
2014. Neva Rošić, Dubrovnik: Dubrovačke ljetne igre.

A. 2. Izvorni znanstveni radovi u časopisima

A. 2. a) inozemni znanstveni časopisi
2003. «Unified in a Conflict: Moros y Cristianos and Moreska, Mimetic Fascination with an Intercultural Agon», TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften , No. 15/2003, www:http//www.inst.at/trans/15Nr/001_2/feldman15.htm
2004. & Max Harris, «Blackened Faces and a Veiled Woman: The Early Korčula
Moreška», Comparative Drama 37, br. 3-4, 297-320.
2009. & M. Čale, „Dvojnik't: od temata do metoda“, Literaturen vestnik, 19, 30, 9-10.
2016. „Ženski ‘glumački tekst’ i njegova ‘arhivska groznica’, Poznańskie Studia Sławistyczne 11, 4, 55-70.


A. 2. b) hrvatski znanstveni časopisi
1991. "Igra svatova u okviru svadbe: teatar, meta-teatar ili meta-običaj?", Narodna umjetnost, 28, str. 227-241.
1992.a "Predstavljačka obilježja folklora dubrovačkog područja", Narodna umjetnost, Zagreb, 29, str. 169-184.
1992.b & Reana Senjković, Ines Prica: "Poetika otpora", Narodna umjetnost, Zagreb, 29, 1992, str. 45-105.
1993. "Šingala-mingala, from recitation to theatre", Narodna umjetnost, Zagreb, 30: Festschrift fur Maja Bošković-Stulli = In the honor of Maja Bošković-Stulli, 1993, str. 183-199.
1995.a "Intellectual concerns and scholarly priorities: a voice of an ethnographer", Narodna umjetnost, Croatian Journal for Ethnology and Folklore Research, Zagreb, 32/1, 1995, str.79-90.
1995.b "The image of the leader: being a president, displaying a cultural performance", Collegium Antropologicum, 19, 1995, str. 41-52.
1995.c "Prolegomena istraživanju amaterskog kazališta: primjer izbjegličkih radionica", Narodna umjetnost, Croatian Journal for Ethnology and Folklore Research, 32/2, Zagreb, 1995, str. 235-252.
1997.a “Female Unruliness in Slavonian Folk Playwriting and Folklore”, Narodna umjetnost, Croatian Journal for Ethnology and Folklore Research Zagreb, 34/1, str. 101-125.
1997.b “Žensko za muško i muško za žensko u starijoj hrvatskoj dramatici”, Umjetnost riječi, Zagreb, XLI, 3, str. 153-176.
1998.a „Suvremeno hrvatsko laičko kazalište: nužnost interdisciplinarnog pristupa“, Croatica: prinosi proučavanju hrvatske književnosti, 45-48, 1, 381-396.
1998.b “Engendered heritage: Shakespeare’s Illyria travested”, Narodna umjetnost, Croatian Journal for Ethnology and Folklore Research, 35/1, str. 215-231.
1998.c “Ilirija prerušena”, Književna smotra,109, str. 13-20.
2000.a «Performative cross-genderings and disciplinary border-crossings», Narodna umjetnost, Croatian Journal for Ethnology and Folklore Research, 37/1, 7-20.
2000.b «Varljivi identiteti: Orlandove transsupstancijacije», Književna smotra, 1115-116, 3-16.
2002. «Science, Space, Time: Contours of (Croatian) Literary Anthropology», Narodna umjetnost, Croatian Journal for Ethnology and Folklore Research, 39/1, str. 75-96.
2003.a «Morisco, moresca, moreška: agonalni mimetizam i njegove interkulturne jeke», Narodna umjetnost, Croatian Journal for Ethnology and Folklore Research, 40/2, str. 61-80.
2007.a «Histerija realizma i ženski pogled u Begovićevu Pustolovu pred vratima», Umjetnost riječi, 1-2, 79-108.
2010. „Nekrofilno odricanje ili žalovanje i melankolija? Još o Ibsenovu Rosmersholmu i Vojnovićevu Sutonu“, Književna smotra 42, 3/4 (157/158, 15-25.
2012. „Radical and not so Radical Transgressions: Invading Backstage Domains“, Sic, A Journal of Literature, Culture, and Literary Translation, 4, http://www.sic-journal.org/en/past-issues/4/literature-and-culture/lada-cale-feldman-radical-and-not-so-radical-transgressions-invading-backstage-domains
A. 3. a) Poglavlja u knjigama na stranim jezicima i zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova
1996. "Theatrical metamorphoses: turning exile into a fairy tale", u: War, Exile, Everyday life, Cultural Perspectives (ed. by Maja Povrzanović and Renata Jambrešić-Kirin), Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, str. 209-229.
1997.a “Die Stadt als Theater - eine kulturanthropologische Sicht auf Dubrovnik von der frühen Neuzeit bis 1992”, Kleine Städte im neuzeitlichen Europa (Hrsg. Holger Th Gräf), 243-268, Berlin: Berlin Verlag, Arno Spitz Gmbh, 1997.
1997.b “Autoreferencijalne strategije hrvatskih modernističkih i postmodernističkih dramatičara”, Prvi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova II, Zagreb, str. 321-332.
1999.a “Le radici culturali e letterarie straniere del motivo di travestimento nel dramma croato preottocentesco”, u: Talijanističke i komparatističke studije u čast Mati Zoriću, str. 299-326.
1999.b “The Misuses of Enchantement: Blurring the Boundaries between Literary Criticism and Anthropology”, Mediterranean Ethnological Summer School, Vol. 3 - Piran, 1997 i 1998, Ljubljana, str. 49-62.
2000a. «Historical reference and Theatrical Autoreference», Modellierungen von Geschichte und Kultur/ Modelling History and Culture, Akten des 9. Internationalen Symposiums der Osterreichischen Gesellschaft fur Semiotik, Universitat Graz, 22-24 November 1996/ Proceedings of the 9th International Symposium of the Austrian Association for Semiotics, University of Fraz, November 22-24, Band I/ Vol. I, Theoretische Grundlagen / Theoretical Foundations, ur. J. Bernard, P. Grybek, G. Withalm, 123-134.
2001.a «Self as a Cluster of Socio-Cultural Simulacra: Georg Simmel's and Luigi Pirandello's feminist anthropology of acting», Mythen, Riten, Simulakra / Myths, Rites, Simulacra, Akten des 10. Internationalne Symposiums der Osterreichischen Gesellschaft fur Semiotik, Universitat fur Angewandte Kunst Wien, Dezember 2000/ Proceedings of the 10th International Symposium of the Austrian Association of Semiotics, University of Applied Arts, Vienna, December 2000, Band II, Vol. II, Felder und Applikationen, Fields and Applications, Wien: OGS, 807-822.
2001.b «Feministička kritika i hrvatska drama: izazov tradiciji?», Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova, ur. D. Sesar i I. Vidović-Bolt, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 339-346.
2004. «Glorija i Gloriana», Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova VI, Europski obzori Marinkovićeva opusa, ur. M. Tomasović i V.Glunčić-Bužančić, Split: Književni krug, 182-195.
2006.a «The Aura of the Actress», u: Gender and Identity: Theories from and/or on Souteastern Europe, ur. J. Blagojević, K. Kolozova i S. Slapšak, Beograd: ATHENA and Regional Network for Gender/Women's Studies in Southeastern Europe, 25-41.
2007. «The Context within: The Play within the Play between Theatre Anthropology, System Theory and Postcolonial Critique», u: The Play within the Play. The Performance of Meta-Theatre and Self-Reflection, ur. G. Fischer i B. Greiner, 285-296.
2007. «Wilde X 3», u: Govor drame – govor glume, ur. S. Anđelković i B. Senker, Zagreb: Disput, 119-134.
2008.a «Il doppio materno: ancora sulla maternità in Pirandello», u: Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana, Atti del Convegno Internazionale Dubrovnik, 9-11 settembre 2004, ur. M. Čale, T. Peruško, S. Roić i A. Iovinelli, Zagreb: FF press, 387-399.
2008.b «Dvojnik: od teme do metode», u: Komparativna povijest hrvatske književnosti – Zbornik radova XI. Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti, ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužančić, Split – Zagreb: Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 176-184.
2009.a & Marin Blažević, «Translate or Else: Marking the Glocal Troubles of Performance Research in Croatia», u: Contesting Performance, global sites of research, ur. J. Mckenzie, H. Roms i C. J. W.-L.Wee, New York: Palgrave, 168-187.
2009.b «Dundo Maroje ili ljubav prema geometriji», u: Marin Držić. Svjetionik dubrovačke renesanse, ur. J-L Thomas i S. Anđelković, Zagreb: Disput, 133-146.
2009.c «Analyse this! Držićološke psihoanamneze», u: Komparativna povijest hrvatske književnosti – Zbornik radova XI. Držić danas. epoha i nasljeđe, ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužančić, Split – Zagreb: Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 17-34.
2010.a.“Istodobno u raznodobnom: Vrijeme Stilskih vježbi", U: C. Pavlović i V. Glunčić-Bužančić (ur.) Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog ; tekst i povijesni ritmovi : zbornik radova XII. : sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu . Split : Književni krug, 315-327.
2010.b.„Između 'spleta' i 'dramskog diskursa': opaske uz Budmanijevu rekonstrukciju Držićeva Pjerina“, U: Nikola Batušić ; Dunja Fališevac (ur.). Marin Držić : 1508-2008. : zbornik radova o Marinu Držiću s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu . Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010, str. 87-108.
2011.a „The Sibling Paradigm and the Structure of Desire in Marivaux and his Modern Reworkings“ U: Adam, Alja i Mitrović, Slađana (ur.). Love and Sexuality: Anthropological, Cultural, and Historical Crossings. Zagreb : Red Athena University Press, 17-25.
2011.b „Femmes fatales i njihovi portreti nakon 1910: od hrvatskog dramskog "artizma" do 'analitičkog realizma'“, U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine : zbornik radova XIII. sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. u Splitu. Split-Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 292-311.
2011.c. „Tegobe tijela, povlastice žanra: glumičina trema u Krležinoj noveli Pod maskom“ U: Agnieszka Matusiak et al. (ur.). Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich 9 – Cialo . Wroclaw: Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, 171-180.
2011.d. „Dramatic versus Post-dramatic Textuality: Paradoxes of a False Opposition“, U: I. Medenica (ur.). Postdramatic Theatre – Ten Years After. Belgrade: Faculty of Dramatic Arts, 97-107.
2012. „The Common Reader Translated and Re-edited: Woolf and the Question of 'Lecture Feminine'“, Translating Virginia Woolf, ur. Oriana Palusci, Bern: Peter Lang, ISBN. 978303-4312752, 157-166.
2012. „Thrice exiled: how to write a three times queered Introduction to Feminist Criticism“ U: B. Kašić ; J. Petrović ; S. Prlenda ; S. Slapšak (ur.). Feminist Critical Inteventions, Thinking Heritage, Decolonizing, Crossing . Zagreb: Centre for Women's Studies, str.137-141.
2013. „Žanr, subjekt i sjužet Krležina "somnilokvijskog diskursa", U: C. Pavlović, V. Glunčić_Bužančić, A. Meyer-Fraatz (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti . (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe : zbornik radova XV : sa znanstvenog skupa održanog od 26. do 28. rujna 2012. godine u Splitu, ur., Split : Književni krug ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 282-303.
2014.a.“The lecture and its infelicities: Recovering Goffman's legacy for (Mis)performance studies“ U: Blažević, Marin i Čale Feldman, Lada (ur.). Misperformance: Essays in shifting perspectives. Ljubljana, Rijeka, Zagreb: Maska ; Performance Studies international ; Drugo more ; Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 109-126.
2014.b. „Posvećeno Kamovu, u spomen Matošu: 'Velegrad i duhovni život' u Krležinom Hodorlahomoru Velikom“, u: C. Pavlović, V. Glunčić_Bužančić (ur.) Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma. Zagreb - Split : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 193-207.
2014.c.& A. Tomljenović, “Producing the Unknown, Preserving the Birthmark“, U: Silvana Carotenuto, Renata Jambrešic Kirin i Sandra Prlenda (ur.) .A Feminist Critique of Knowledge Production, Napoli : University Press, 127-142.
2014.d.“Misperformance“, U: Brian Reynolds (ur.). Performance studies. Key words, concepts and theories. London : Palgrave Macmillan, 50-56..
2015.a. „O štetnosti duhana… i koristi od generičkih distinkcija“, u: J. Marković i Lj. Marks (ur.). O pričama i pričanju danas, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 23-44.
2015.b. „Što je dramsko u poemi?“, U: Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova (Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta) sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 25. do 26. rujna 2014. godine u Splitu. Split ; Zagreb : Književni krug Split ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 21-33.
2015.c. „Opasne veze između kazališta, romana i filma, u: A. Marčetić, Z. Bečanović-Nikolić i V. Elez (ur.) Komparativna književnost: teorija, tumačenja, perspektive/ Encompassing comparative literature: theory, interpretation, perspectives, Beograd: Fakultet za filologiju, 209-216.
2016.a„Nielsenovi snovi“, u: T. Brlek (ur.). Povratak Miroslava Krleže, ur., Zagreb-Beograd: leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatsko semiotičko društvo i Kulturni centar Beograda, 73-92.
2016.b.“Omakalina Psiha“, U: Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz (ur.) Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova (Fantastika : problem zbilje) sa XVIII. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2015. godine u Splitu., Split : Književni krug Split ; ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 42-57.
2016.c.“Joyce's Ulysses, Begović's Giga Barićeva, and Freud's Contributions to the Psychology of Love“, U: Stipe Grgas, Tihana Klepač, Martina Domines Veliki (ur.). English studies from archives to prospects. Volume 1. Literature and cultural studies. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 82-92.
2017. „Palunkova večera“, U: A. Bašovuić, A. Demiragić i M. Katnić-Bakaršić (ur.) Život-narativ-sjećanje: prof. dr. Nirman Moranjak-Bamburać (1954-2007), Sarajevo: Filozofski fakultet u Sarajevu.


A. 3. b) Poglavlja u hrvatskim knjigama i zbornicima radova hrvatskih znanstvenih skupova
1994.a "Benešićevi nazori o kazališnoj kritici", u: Julije Benešić-Tito Strozzi, Zbornik radova znanstvenih kolokvija Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu 1992. i 1993., Zagreb: Hrvatsko narodno kazalište, 1994., str. 99-103.
1994.b "Tematizacija glumčeva poziva u Strozzijevoj Igri u dvoje", u: Julije Benešić-Tito Strozzi, Zbornik radova znanstvenih kolokvija Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu 1992. i 1993., Zagreb: Hrvatsko narodno kazalište, 1994., str. 177-182.
1995. "Mjesto teatarske semiotike u književnoteorijskim razmišljanjima Darka Suvina", u: Trag i razlika, ur. V. Biti, N. Ivić i J. Užarević, Zagreb: Naklada MD.
1996. "Metafore glume u suvremenoj hrvatskoj dramatici", Zbornik Krležinih dana u Osijeku 1995: Suvremena hrvatska dramska književnost i kazalište od 1968./1971. do danas, prva knjiga, Zagreb-Osijek: Zavod za povijest književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Pedagoški fakultet u Osijeku, str. 98-117.
1997.a “Postoji li suvremeno hrvatsko dramsko žensko pismo?”, Krležini dani u Osijeku 1995: Suvremena hrvatska drama i kazalište od 1968/71 do danas, Osijek - Zagreb: HNK Osijek, Pedagoški fakultet u Osijeku, Odsjek za povijest kazališta HAZU, str. 171-180.
1997.b “Slavonski folklor i pučki igrokaz: jedno moguće (metodološko) susretište”, Krležini dani u Osijeku - Osijek i Slavonija - hrvatska dramska književnost i kazalište, Osijek - Zagreb: HNK Osijek, Pedagoški fakultet u Osijeku, Odsjek za povijest kazališta HAZU, str. 79-95.
1998. “Još o Matkovićevoj antici i njezinim europskim poticajima”, Zbornik Krležinih dana u Osijeku 1997: Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu, Zagreb-Osijek: Zavod za povijest književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Pedagoški fakultet u Osijeku, 123-135.
2000. «O dvjema ženskim pričama o glumačkom životu», Zbornik Krležinih dana u Osijeku 1999: Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu, Zagreb-Osijek: Zavod za povijest književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Pedagoški fakultet u Osijeku, 114-121.
2002. «Žena i žanr: o Senkeru i Mujičiću, i opet bez trećega», Zbornik Krležinih dana u Osijeku 2002: Žanrovi u hrvatskoj dramskoj književnosti i struke u hrvatskom kazalištu, Zagreb-Osijek: Zavod za povijest književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Pedagoški fakultet u Osijeku, 247-257.
2003. «Teorija, transdisciplinarnost i hrvatsko kazalište», u: Prošla sadašnjost, znakovi povijesti u Hrvatskoj, ur. N. Ivić i V. Biti, Zagreb: Naklada MD, 292-321.
2004. «Dvoglave hidre: nacija, žene i gluma», u: Između roda i naroda, ur. T. Škokić i R. Jambrešić Kirin, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku & Centar za ženske studije, 323-340.
2007. «Drama kao romaneskni intermedij: dva kontrastivna modernistička primjera (Virginia Woolf, Između činova i Miroslav Krleža, Banket u Blitvi), u: Poetika pitanja, Zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara, ur. D. Duda, G. Slabinac i A. Zlatar, Zagreb: FF press, 159-174.
2008.a «Don Juan, galantnost, libertinizam: od muškog prototipa do njegove ženske inverzije. Molière i Marivaux», u: Poslanje filologa, Zbornik radova u povodu 70. rođendana Mirka Tomasovića, ur. T. Bogdan i C. Pavlović, Zagreb: FF press, 345-371.
2008.b «Pomet – Greenblattov Jago? Samooblikovanje, improvizacija moći i kulturna tjeskoba u Držićevu Dundu Maroju», u: Putovima kanonizacije, zbornik radova o Marinu Držiću (1508-2008), ur. N. Batušić i D. Fališevac, Zagreb: HAZU, 839-853.
2008.c.“Teatar, svečanost, igre - misao Branka Gavelle“, U: Bagić, Krešimir (ur.). Način u jeziku/ Književnost i kultura pedesetih, Zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, zagrebačka slavistička škola, hrvatski seminar za strane slaviste, 101-110.
2009.a. „Kazalište šezdesetih i 'hrvatska mlada kritika'“, U: Krešimir Mićanović (ur.). Prostor u jeziku ; Književnost i kultura šezdesetih : zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole . Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 109-120.
2009.b.“Dundo Maroje ili ljubav prema geometriji2, U: Sava Anđelković i Paul-Louis Thomas (ur.). Marin Držić - svjetionik dubrovačke renesanse. Zagreb: Disput, 133-145.
2010.a. “Humor, ironija, parodija i travestija u hrvatskoj drami sedamdesetih“, U: K. Mićanović (ur.) Povijest hrvatskoga jezika/Književne prakse sadamdesetih : zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole . Zagreb : Filozofski fakultet : Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za slaviste.
2010.b. Još o Držićevoj dužno priznatoj 'krađi': Amphitruo u Arkulinu“, U: Boris Senker ; Sibila Petlevski ; Marin Blažević (ur.). Trajnost čina : zbornik u čast Nikoli Batušiću. Zagreb : Hrvatski centar ITI, 118-137.
2012.a. „Tumačenje snova kao teatrološki problem“, u: D. Fališevac i Ž. Benčić (ur.) Prostori snova, Zagreb: Disput, 71-99.
2012.b. "Sozija, jedan drugi ja isti": Amfitrion ponovljen“ U: Tomislav Bogdan ... [et al.] (ur.). Perivoj od slave : zbornik Dunje Fališevac . Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 85-98.
2013. „Gavella i Goffman“, U: B. Senker i V. Glunčić_Bužančić (ur.) Dani Hvarskoga kazališta 39. Gavella. Riječ i prostor. Zagreb : Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug Split, 139-170.
2014. "Dvostruko kodirana forma" 'Ane Karenjine' Toma Stopparda i Joea Wrighta“, U. A. Dremel (ur.) / Što žena umije : Zagorka, rad, rod, kulturna proizvodnja i potrošnja i vizualne reprodukcije književnosti : radovi sa znanstvenih skupova " Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe" u sklopu 6. i 7. Dana Marije Jurić Zagorke: Rad, rod i klasa 2012. te (Vizualne) reprodukcije: kulturna proizvodnja i potrošnja književnosti 2013. Godine, Zagreb : Centar za ženske studije, 177-189.
2015. "'Na ratištu' spolova. Bez trećega u romanu“, U: B. Senker i V. Glunčić_Bužančić (ur.), Dani Hvarskoga kazališta 41. Prvi svjetski rat u kulturnom pamćenju. Zagreb : Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug Split, 199-227.
2017. „Kad mi klasici potonemo : Nora u Hrvata“, U: B. Senker i V. Glunčić_Bužančić (ur.) Dani hvarskog kazališta. 43. Pučko i popularno . Zagreb : Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug Split, 106-128.


A. 4. Znanstveni radovi objavljeni u ostalim časopisima
1986. "Teatar u teatru u Predstavi Hamleta u selu Mrduša Donja Ive Brešana", Novi Prolog, 1 (17), br. 2, str. 81-100.
1995. "Mjesto teatarske semiotike u književnoteorijskim razmišljanjima Darka Suvina", Republika, 1-2, 1995., str. 140-152.
1996. "Postoji li suvremeno hrvatsko dramsko žensko pismo?", Republika, Zagreb, 3-4, str. 29-40.
1997. “Poetika tame, uskrate, manjka”, Kolo, Zagreb, 2, str. 352-364, 1997.
1998.a “’Teorija’, transdisciplinarnost i (nacionalno) kazalište”, Kolo, Zagreb, 1, str. 303-323.
1998.b “Paradoksi spola/roda u kazališnoj teoriji i praksi”, Treća, Časopis Centra za Ženske studije, Zagreb, 1, str. 57-71.
1998.c “Existe-t-il une écriture féminine dramatique contemporaine croate?”, Le Pont, Magazine littéraire, Zagreb, 3-4, str.204-211.
1999. “Nevolje s izvedbom”, Frakcija, magazin za izvedbene umjetnosti, Zagreb, 12/13, str. 154-165.
2001.a «Domaće tijelo feminističke teorije», Kolo 2, 290-311.
2001.b «Korpusi, leševi i tijela», Treća, Časopis Centra za ženske studije 1-2, 116-133.
2001.c «'Šteta što je kurva': Glumica i njezina dvojništva između postkomunizma i posthumanizma», Frakcija, magazin za izvedbene umjetnosti, 20/21, 88-106.
2001.d «'Tis a pity she's a whore': an Actress and her Doubles between Post-communism and Post-humanism», Frakcija, magazin za izvedbene umjetnosti, 20/21, 94-111.
2003.a. «Krležiana/Senkeriana/Stoppardiana», Kazalište 13-14, 144-153.
2003.b.«Bezdani snovi i njihove strukture: Northrop Frye, anatomija šekspirologije», Kolo X, 4, 147-161.
2003.c. «Medijacije Medeje», Sarajevske bilježnice 2, 95-112.
2004.a. «Glorija i Gloriana», Književna republika 3-4, 152-164.
2004.b.«Antigona, Antigone», Kazalište 17/18, 90-95.
2008.a. „Acting out: severina as Baroness Castelli“, Frakcija, časopis za izvedbene umjetnosti/ Performing Arts Journal, 49, 132-137.
2008.b. „Jezik, zrcalo, portret: Viola i Rozalinda u ozračju Marivauxova feminizma“, Treća, X, 2, 17-38.
2012. „Dosjetka žene i njezin odnos prema nesvjesnom“ Treća , 14, 1-2, 11-24.


A. 5. Prikazi knjiga u znanstvenim časopisima i ostali stručni radovi

1995. "Colloquia Maruliana" I, II i III, Recherche littéraire / Literary research, br.23, str. 42-43.
1986. “Uz pisca, uz glumište, uz publiku”, Hergešić, I.: Zapisi o teatru, Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, Zagreb, 1985., Gordogan, br. 22, str. 213-215.
1987. “Ceterum censeo societatem civilem esse delendam”, Piscator, E.: Političko kazalište, Cekade, Zagreb, 1985., Novi Prolog, br. 3, str. 242-245.
1991. prikaz knjige Turner, V.: Od rituala do teatra, Ozbiljnost ljudske igre, August Cesarec, Zagreb, 1989. (Biblioteka Mixta), Narodna umjetnost, Zagreb, 28, str. 426-428.
1992.a prikaz knjige Arendt, H: Vita activa, August Cesarec, Zagreb, 1991., Narodna umjetnost, Zagreb, 29, 1992, str. 354-365.
1992.b prikaz knjige Lozica, I.: Izvan teatra, Teatrabilni oblici folklora u Hrvatskoj, Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, Zagreb, 1990., Narodna umjetnost, Zagreb, 29, str. 360-362.
1992.c “Teatar očima znanosti”, Batušić, N.: Uvod u teatrologiju, Republika, Zagreb, 5-6, str. 211-214.
1992.d Puchner, W.: Studien zum Kulturkontext der Liturgischen Szene, Lazarus und Judas als religiöse Volksfiguren in Bild und Brauch, Lied und Legende Sudeuropas, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1991, 2. sv., Narodna umjetnost, Zagreb, str. 362-363.
1994. Michael Chesnut, ed. Telling Reality, Folklore Studies in Memory of Bengt Holbek, Department of Folklore, University of Copenhagen, Copenhagen; Nordic Institute of Folklore, Turku 1993., Narodna umjetnost, 31, str. 289.
1995. Judith Oakeley & Helen Callaway, Anthropology and Autobiography, Routledge, London and New York 1992., Narodna umjetnost, 32/2, str. 294.
1996.a Senker, B.: Zapisi iz zamračenog gledališta, Zagreb, Matica hrvatska, 1996., Republika, 1996, br.7-8, str. 198-201.
1996.b "O Eurokazu sve najbolje?", Kolo, Zagreb, 3, str. 260-278.
1997a. “Možda Lero”, prikaz predstave Možda vjetar Studentskog kazališta Lero iz Dubrovnika, Dubrovački horizonti, Dubrovnik, 37, str. 164-167.
1997b. “Kugla u glavu i trbuh”, prikaz predstave Ratna kuhinja kazališta “Kugla” iz Zagreba, Frakcija, Zagreb, 5, str. 14-15.
1997-2009 Uredništvo i izrada niza natuknica struke “Kazalište” za Hrvatsku enciklopediju Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”
1998. “Kott naš sugovornik”, Republika, Zagreb, 3-4, str. 243-246.
1999. “Performativ pristupačnosti”, prikaz knjige Carlson, M: Performance, London and New York: Routledge, 1996, Frakcija 10/11, str. 111-113.
2000.a «Neočekivani vidokruzi», Dubrovnik 4, 1999, 409-410.
2000.b «Zločin rođenja, redateljski nadzor i njegova kazališna kazna», Frakcija, magazin za izvedbene umjetnosti, 17-18, 20-26.
2002.a «Počast slavnoj kazališnoj dami», Kazalište 11/12, 4-7.
2002.b «Protiv didaktike, za estetiku», Kazalište 11/12, 100-102.
2003.a «Od zatvora do prijestolja i natrag», Kazalište 13/14, 270-272.
2003.b «Humana fauna Michela de Montaignea», Kolo XIII, 2, 228-232.
2003.c «Ne tumbaj! Lomljivo», Frakcija, magazin za izvedbene umjetnosti, 26/27, 48-55.
2003.d. Leksikon stranih pisaca – Djela (natuknice „Romeo i Giulietta“, „Don Juan ili kameni gost“, „Georges Dandin ili prevareni suprug“; Scapinove spletke“, „Škrtac“, „Divlja patka“, „Hedda Gabler“, „Lutkina kuća“, „Peer Gynt“, „Rosmersholm“, „Sablasti“)
2004. „Feminizam i diktatori: gle, kako gore“, u: Virginia Woolf, Tri gvineje, prevela Iva Grgić, Zagreb: centar za ženske studije, 247-260.
2005. «Voljeti čitati», u: Virginia Woolf, Obična čitateljica, Zagreb: Centar za ženske studije, 203-212.
2007. Hrvatski književni leksikon (natuknice «Dundo Maroje», «Tirena», «Mizantrop», «Tarto», «Ilija Kuljaš», «U agoniji»)
2009. Leksikon Marina Držića (natuknice «Dvojnik», «Gluma», «Lord, Albert Bates», «Moreška», «Teatar u teatru», «Theatrum mundi», «Sršen, Matko»)
2009 «Kritičke inverzije Oscara Wildea», u: Oscar Wilde, Intencije, Zagreb: Disput, 187-195.
2010. „Riječi, kulture, životi“, u: Virginia Woolf, u: L. Čale Feldman (ur.) Gospodin Bennett i Gospođa Brown, prev. M. Leustek i L. Škopljanac, Zagreb: Centar za ženske studije.
2011. „Ples pripovjednih perspektiva“, Treći program Hrvatskog radija , 78/79 ; 368-370.
2013. „Proza za (kazališnu) pozu“, Umjetnost riječi LVII, 3-4, 313-317.
2014.a. „Uncanny affinities“ (Rustom Bharucha, Terror and Performance, London and New York: Routledge, 2011), Umjetnost riječi LVIII, 3-4, 391-395.
2014.b.“Što je izgubljeno u prijevodu?“, Treći program Hrvatskog radija , 86, 252-255.
2015. „Oči u oči sa zvijeri“ (A. Carter, Krvava odaja, prev. S. Galenić, Zagreb: Jesenski i Turk), Treći program Hrvatskog radija , 87, 246-249.
2016.a. „National theatres“, U: J. Krakowska i D. Odija. (ur.). Platform : East European performing arts companon Lublin-Warsaw: Adam Mickiewicz Institute, Center for Culture in Lublin, Institute of Arts of the Polish Academy of Sciences.
2016.b.“Između dvaju apsoluta“ (Tomislav Brlek, Lekcije: Studije o modernoj književnosti, Zagreb: Školska knjiga, 2005. - David Šporer, Uvod u povijest knjige. Temelji pristupa, Zagreb: Leykam International, 2015) / Književna smotra : Časopis za svjetsku književnost, 179, 123-127.
2016.c. „Nova dramska izdanja“ (Igor Štiks, Brašno u venama i Slavoj Žižek, Antigona, prev. P. Vodopija, Zagreb: Fraktura), Treći program Hrvatskog radija , 88, 176-180.
2016.d.“De-centering Krleža's Oeuvre“ (Predrag Brebanović, Avangarda Krležiana, Pismo ne o avangardi, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i Arkzin, 2016), Umjetnost riječi LX, 3-4, 315-318.


Izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima

1995. “Intellectual concerns and scholarly priorities: a voice of an ethnographer”, Intellectual Concerns and Scholarly Priorities in South Eastern Europe, Zagreb, siječanj.
1995. “Theatrical metamorphoses: turning exile into a fairy tale”,War, Exile, Everyday life, Zagreb, 30. ožujka do 2. travnja.
1996. “Historical reference and theatrical autoreference”, Modellierungen in Geschichte und Kultur, Graz, 25. do 27. studeni.
1997.a “Strani kulturni i književni korijeni motiva inverzije spola u starijoj hrvatskoj dramatici”,Talijanističke i komparatističke studije u čast prof. Mati Zoriću, Zagreb, 26. do 27. svibnja
1997. “Engendered heritage: Shakespeare’s Illyria travested”, The Art of Inheriting, Međunarodna regionalna konferencija P. E. N.-a u Splitu, 24. do 29. rujna.
1998.b “20th century narrative versus performative questioning of historical representation: is history a narrative or a performance?”, 20th century European Narratives: Tradition and Innovation, Šesta međunarodna konferencija ISSEI, Haifa, 16. do 21. kolovoza.
1998.c “The Misuses of Enchantement: Blurring the Boundaries between Literary Criticism and Anthropology”, Međunarodna etnološka ljetna škola, Piran, 14. do 18. rujna.
2000.a «Europe was a Woman: National versus Pan-european Aspirations as embodied in images of actresses in the Croatian 20th century drama», International Conference ISSEI, University of Bergen, Bergen, Norway, 14-20. kolovoza.
2000.b «Self as a Cluster of Socio-cultural Simulacra: Georg Simmel's and Luigi Pirandello's Feminist Anthropology of Acting», Mythen-Riten-Simulacra / Myths-Rites-Simulacra, 25th anniversary of the Austrian Association for Semiotics, Universität Wien, Austrija, 24-26. studeni.
2001.a «Corpuses, corpses, or cultural bodies», Women in Cultural Theories: Reading the Body, Centar za ženske studije u Zagrebu, Ženske studije u Beogradu i Rudgers University, IUC Dubrovnik, 23. lipnja.
2001.b «Expressions nouvelles», Dire, lire et décripter le monde au féminin, Grenoble, Francuska, 5-7. srpnja.
2002.a «Morisco, moresca, moreška: mimetismo agonal y sus ecos interculturales», znanstveni skup povodom otvaranja Instituta Cervantes na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 8. travnja.
2002.b «Nation as Actress, European Tradition and Croatian Transition», Gender and Nation, Tradition and Transition, IUC Dubrovnik, 22. svibnja.
2002.c «Cultural Memory Petrified: Theatre in the Service of Propaganda», Theatre and Cultural Memory, Amsterdam, 2. srpnja.
2002.d «The Aura of the Actress», Vague, Volatile, Incomprehensible, CDU & ADU, Zagreb, 7-10. studeni.
2003.a «Glorija i Gloriana», Komparativna povijest hrvatske književnosti VI, Europski obzori Marinkovićeva opusa, Split, 29-30. rujna.
2003.b «Unified in a Conflict: Moros y Cristianos and Moreska, Mimetic Fascination with an Intercultural Agon», Unifying Aspects of Cultures, Beč, 9-11. studeni.
2004.a «From Shakespeare to Držić and Back: A Reassessment», Marin Držić, Dubrovnik and Renaissance, Catholic University of Washington, Washington, USA, 24. travnja.
2004.b «Play-within-the-Play between Theatre Anthropology, System Theory and Postcolonial Criticism», Play-within-the-Play, University of New South Wales, Sydney, Australia, 21-24. srpnja.
2004.c «Blackened Faces and a Veiled Woman: The Eary Korcula Moreska», XI Colloquium SITM, Elx, Valencia, Španjolska, 9-14. kolovoza.
2007. «The (Re)Invention of Acting», 13. godišnja konferencija Performance Studies international, Happening/ Performance/ Event, New York, 9. studenog.
2006. «Wilde X 3», Govor drame – govor glume, Zagreb, Filozofski fakultet, 3. prosinca.
2007. «Dvojnik, od teme do metode», Komparativna povijest hrvatske književnosti. Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti, Split, 27. rujna.
2008. «Europski okviri Držićeva metateatra», Središnja međunarodna konferencija u povodu 500. obljetnice rođenja Marina Držića, Dubrovnik, 2. rujna.
2008. «Plautina et Darsiana, a Theft Duly Acknowledged», Središnja međunarodna konferencija u povodu 500. obljetnice rođenja Marina Držića Siena, 6. rujna
2008. «Analyse this! Držićološke psihoanamneze», Komparativna povijest hrvatske književnosti. Držić danas. Epoha i nasljeđe, Split, 24. rujna.
2008. «Dundo Maroje ili ljubav prema geometriji», Marin Držić – svjetionik dubrovačke renesanse, Pariz, 25. listopada.
2008. „Opaske uz Budmanijevu rekonstrukciju Držićeva Pjerina“, Međunarodni znanstveni skup o Marinu Držiću HAZU, Zagreb, 5. studenog.
2009. «The Lecture and Its Infelicities: Recovering Goffman's Legacy for (Mis)performance Studies», 15. godišnja konferencija Performance Studies international, Misperformance: Misfiring, Misfitting, Misreading, Zagreb, 25. lipnja.
2009. «Dramatic versus postdramatic textuality: paradoxes of a (false?) opposition», Dramatic and Postdramatic Theatre: Ten Years After, Beograd, 16. rujna.
2009. «Vrijeme Stilskih vježbi», Komparativna povijest hrvatske književnosti. Raznodobnost istodobnog, Split, 3. listopada.
2009. «Tegobe tijela, povlastice žanra», Velike teme kulture u slavenskim književnostima. Tijelo, Wroclav, 20. studenog.
2010. „Loss of identity in the Acting Sphere, from Diderot's Paradox to Ridout's Stagefright“, Spaces of Identity in the Performing Sphere, Zagreb, 13. veljače.
2011. „Radical and not so radical transgressions: invading backstage domains“, The Zone and Zones: Radical Spatiality in Our Times, II godišnja konferencija Re-thinking Humanities and Social Sciences, Sveučilište u Zadru,1. rujna.
2012. „Acting for Real: The Queen's Two Bodies“, Politics of Memory, III godišnja konferencija Re-thinking Humanities and Social Sciences, Sveučilište u Zadru, 6. rujna.

Izlaganja na domaćim znanstvenim skupovima

1992. "Benešićevi nazori o kazališnoj kritici", Julije Benešić, Znanstveni kolokvij Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Zagreb: Hrvatsko narodno kazalište, 24. studenog.
1993. "Tematizacija glumčeva poziva u Strozzijevoj Igri u dvoje", Tito Strozzi, Znanstveni kolokvij Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Zagreb: Hrvatsko narodno kazalište, 24. studenog.
1995.a "Metafore glume u suvremenoj hrvatskoj dramatici", Krležini dani u Osijeku: Suvremena hrvatska dramska književnost i kazalište od 1968./1971. do danas, Osijek: Pedagoški fakultet u Osijeku, 24. do 27. siječnja.
1995.b “Postoji li suvremeno hrvatsko dramsko žensko pismo?", Krležini dani u Osijeku: Suvremena hrvatska dramska književnost i kazalište od 1968./1971. do danas, Osijek: Pedagoški fakultet u Osijeku, 6. do 9. prosinca.
1996. “Slavonski folklor i pučki igrokaz: jedno moguće (metodološko) susretište”, Krležini dani u Osijeku - Osijek i Slavonija - hrvatska dramska književnost i kazalište, Osijek: Pedagoški fakultet u Osijeku, 8. do 11. prosinca.
1997. “Još o Matkovićevoj antici i njezinim europskim poticajima”, Krležini dani u Osijeku: Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu, Pedagoški fakultet u Osijeku, 7. do 10. prosinca.
1999. «O dvjema ženskim pričama o glumačkom životu», Krležini dani u Osijeku, Osijek: Pedagoški fakultet u Osijeku, 7-10. prosinca.
2002.a «Humor i politička (ne)korektnost Feralovih fotomontaža», HED, Split i drugi, 5-6. svibnja.
2002.c «Žena i žanr: o Mujičiću i Senkeru, i opet bez trećega», Krležini dani u Osijeku, Pedagoški fakultet u Osijeku, 5-7. prosinca.
2003.a «Krležiana/Senkeriana/Stoppardiana», Suvremena hrvatska drama, Matica hrvatska, Zagreb, 22-25. veljače.
2003.b «Antigona, Antigone», Suvremena hrvatska drama, Matica hrvatska, Zagreb, 18-21. veljače.Nagrade

2002. nagrada „Petar Brečić“ za knjigu Euridikini osvrti, Zagreb: Naklada MD i Centar za ženske studije, 2001.
2005. & Max Harris, nagrada «Martin Stevens» međunarodnog Društva za srednjovjekovnu i renesansnu dramu za esej «Blackened Faces and a Veiled Woman, the Early Korcula Moreska», objavljen u Comparative drama.
2009. godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za rad na knjizi U kanonu, studije o dvojništvu (nastale u koautorstvu s Moranom Čale) i rad na organizaciji konferencije Misfiring, Misfitting, Misreading, međunarodnog udruženja Performance Studies international, Zagreb, 24-28. lipnja.