Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
srijedom 17.00 - 19.00h
Soba
C-021
Telefon
+385 1 4092 137
E-mail
bculig@ffzg.hr

BENJAMIN ČULIG (Jesenice, 1951.) diplomirao je dvopredmetni studij sociologije i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku za sociologiju, Katedri za metodologiju, zaposlen je od 1980. godine. Magistrirao je 1985. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Vrijednosti i politički stavovi kao determinante ekoloških orijentacija“ obranio je 1992. godine. U zvanje redovitog profesora izabran je 2006., a u trajno zvanje 2011. godine. Izvodio je nastavu na brojnim kolegijima vezanim uz sociološku metodologiju i statistiku. Trenutačno izvodi nastavu na pet metodoloških kolegija na preddiplomskom i diplomskom dijelu studija, a izvodio je i dva kolegija na doktorskom studiju sociologije. Kao istraživač ili voditelj sudjelovao je u više od 30 znanstvenih projekata vezanih uz bitno različite tematske sklopove, od kojih se izdvajaju vrijednosti, (politički) stavovi, socijalna ekologija, sociokulturni identitet, religioznost, „odljev mozgova“ i sociokulturne distance, a posljednjih se godina bavi istraživanjem psihosocijalnih aspekata igranja video igara. Objavio je tridesetak izvornih znanstvenih radova, pet knjiga te znanstvene radove u pet zbornika sa znanstvenih skupova.


Opis znanstvene djelatnosti