Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
četvrtkom od 16.00 - 17.00
Soba
F.323
Telefon
01/4092-338
E-mail
marina.deur@gmail.com

ŽIVOTOPIS – MARINA DEUR

Datum rođenja: 2. ožujka 1967. godine (u studenom 1990. godine doselila u Zagreb)
Mjesto rođenja: São Paulo-u / Brazil

Školovanje:
- Akademski stupanj - magistra znanosti iz područja društvenih znanosti, polje politologije, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost; obranila magistarski rad pod naslovom Funkcija i rad FAO-a u zemljama u razvoju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu poslijediplomski znanstveni studij, dana 13. prosinca 2010.
- Zvanje - diplomirana inženjer biologije, smjer ekologija i profesor biologije; diplomirala na sveučilištu u São Paulu i stekla zvanje Diplomirani inženjer biologije i Profesora bioloških znanosti, u São Paulu, 21. srpnja 1989. godine. Prelaskom u Zagreb izvršena je nostrifikacija diplome na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.
Radno iskustvo:
- Od 1992. godine lektorica - vanjska suradnica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Odsjeku za romanistiku – portugalski jezik
- Od svibnja 2012. godine voditeljica je Odjela za EU koordinaciju u Upravi za upravljanje EU fondom, za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju.
- Od svibnja 2008. godine voditeljica je Odsjeka za multilateralnu suradnju u Odjelu međunarodne suradnje u Upravi ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske u kojemu se zaposlila u srpnja 1994. godine.
- U razdoblju od 1991. do 1994. godine radila u Poljoprivrednom centru Hrvatske na poslovima organizacije poljoprivredne savjetodavne službe.
- Tijekom domovinskog rata bila dopisnica brazilskog radija Nova Eldorada AM te odlikovana je Redom hrvatskog pletera Republike Hrvatske (1996).

Nagrade i priznanja
  • 1996. Odlikovanje Hrvatskog pletera RH

Opis znanstvene djelatnosti
Popis znanstveni i stručni radovi:

Deur M.: Hrvati u Brazilu, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Biblioteka Zbornici – Knjiga 44 – Hrvatsko iseljeništvo i domovina razvojne perspektive, Zagreb, lipanj 2014. godine (ISBN: 978-953-7964-01-6)

Poglavlje u knjizi: Maslina i maslinovo ulje Božji dar u Hrvata, Mavi, kolovoz 2011. godine
(ISBN 978-953-95968-1-9)

Milat, V, Deur. M., Gašparec-Skočić, L. Prošek ruralni biser u turističkoj ponudi - Zbornik radova: Prvi kongres ruralnog turizma, Perspektive razvoja ruralnog turizma s međunarodnim sudjelovanjem / Robert Bačac (ur.): Hrvatski farmer, 2007. 664-667 (ISBN: 953-212-273-7)

Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima zaštite“, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, Zagreb, prosinca 1999. godine (ISBN 953-6793-04-0)

Hrvatski leksikon - I. svezak A-K (stručna suradnica), Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb, 1996 godine (ISBN 953-96728-1-3)

Bićanić, V. i Deur M.: Razvitak ruralnog područja i obnova sela: uvod (izlaganje sa znanstvenog skupa), Sociologija sela, godina 34, br.3/4 str. 173-179, Zagreb, srpnja – prosinca 1996. godine (ISSN 0038 03 26)