Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
čet, 11-12; i prema dogovoru
Soba
B 211
Telefon
2112
E-mail
dean.duda@ffzg.hr

dr. sc. Dean Duda, redovni profesor (Katedra za teoriju i metodologiju proučavanja književnosti)
konzultacije: četvrtak 10.00 do 12.00h (B-211)
e-mail: dean.duda@ffzg.hr ; tel. 6120-112 (kućni 2112)Dean Duda (Pula, 7. listopada 1963). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao komparativnu književnost i filozofiju, gdje je 1992. magistrirao i 1997. doktorirao. Na Odsjeku za komparativnu književnost radi od 1990. Zanima se književnom teorijom, kulturalnim studijima, popularnom kulturom, kulturom putovanja, poviješću i teorijom pripovjednih žanrova.Ključni istraživački interesi
  • Teorija književnosti
  • Kulturalni studiji
  • Teorija pripovijedanja
  • Povijest romana
Nagrade i priznanja
  • 2010. Nagrada IO DHK za knjigu eseja
  • 2002. Nagrada Grada Zagreba

Opis znanstvene djelatnosti
Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije - https://www.bib.irb.hr/pretraga/?q=Duda%2C+Dean&by=author ):

Knjige:

Priča i putovanje: hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr (MH, Zagreb 1998)

Kulturalni studiji: ishodišta i problemi (AGM, Zagreb 2002)

Hrvatski književni bajkomat (Disput, Zagreb 2010)

Kultura putovanja: uvod u književnu iterologiju (Ljevak, Zagreb 2012)

prir. Putopisi (Riječ, Vinkovci 1999)

prir. Politika teorije: zbornik rasprava iz kulturalnih studija (Disput, Zagreb, 2006)

u suautorstvu Mali leksikon hrvatske književnosti (Naprijed, Zagreb 1998)

Lektira na dlanu I-II. (Sysprint, Zagreb 2001-2002)