Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
četvrtak 11-12h, C-207
Soba
D-23
Telefon
6120226
E-mail
bgalic@ffzg.hr

Dr. sc. Branka Galić, red. prof. (Zagreb, 1964.) diplomirala je studij jednopredmetne sociologije 1989. godine, 1995. magistrirala a 1999. doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom „Politička kultura i okoliš“. Od 1991. godine bila je zaposlena kao znanstvena novakinja pri Odsjeku za sociologiju, od 2002. godine na radnom mjestu docentice., 2007., izvanredne profesorice, a 2013. godine izabrana je u zvanje redovite profesorice. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu uvela je nove kolegije: Sociologija roda, 2002. Feminističke teorije i pokreti 2007., a na Doktorskom studiju sociologije Rod, ženski pokreti i društvo 2006. Na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu uvela je 2008. godine kolegij Sociologija žena. Osnivačica je i voditeljica Katedre za sociologiju roda pri Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2012. Radila je na više znanstvenoistraživačkih projekata MZOS, a bila je i voditeljica i istraživačica projekta “Identifikacija standarda diskriminacije žena pri zapošljavanju u RH” te «Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u RH». Organizirala je više međunarodnih simpozija, sudjelovala na nekoliko desetina međunarodnih konferencija, te gostovala na pozvanim predavanjima u inozemstvu. Članica je uredništva časopisa „Socijalna ekologija“, “Polemos”, te „The Sociological Review“, Republika Makedonija. Članica je Hrvatskog sociološkog društva od 1991. i voditeljica sekcije Žena i društvo, koja je na njezinu inicijativu i reafirmirana 2011. godine. Mentorirala je više od 70 diplomskih radova, 2 magisterija, te 3 doktorske disertacije. Objavila je 3 uredniče knjige te preko 40 znanstvenih radova.
Od 1. listopada 2012. obnaša dužnost prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju na Filozfskom fakultetu u Zagrebu

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društveno-humanističko vijeće, Sveučilište u Zagrebu
 • European Sociological Association (ESA) (redovna članica)
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovna članica i voditeljica sekcije Žena i društvo)
 • Sekcija Žena i društvo, Hrvatsko sociološko društvo
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Contemporary populism and its political consequences: Discourses and practices in central and South-Eastern Europe, Filozofski fakultet u Beogradu (-, -)
 • 2017. Feminism, Knowledge Production and Social Change: Critical Perspectives from the Semiperiphery of Europe, Sekcije za feministička istraživanja i studije maskuliniteta (-, -)
 • 2017. Ljudska prava žena i njihov reproduktivni status u hrvatskom društvu: multidisciplinarni znanstveni skup/tribina, Sekcija Žena i društvo Hrvatskog sociološkog društva; Odsjek za sociologiju, FIlozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Current Research Journal of Social Sciences and Humanities, Yournal of Social Sciences org. ,Madhya Pradesh, India (Editorial Board)
 • Current Research Journal of Social Sciences and Humanities, Yournal of Social Sciences org. ,Madhya Pradesh, India (Editorial Board)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Članica uredništva)
 • The Sociological Review, Republika Makedonija ,Skopje (Članica Uredništva)
 • The Sociological Review, Republika Makedonija ,Skopje (Članica Uredništva)
 • The Sociological Review, Republika Makedonija ,Skopje (Članica Uredništva)
 • The Sociological Review, Republika Makedonija ,Skopje (Članica Uredništva)
 • The Sociological Review, Republika Makedonija ,Skopje (Članica Uredništva)
 • The Sociological Review, Republika Makedonija ,Skopje (Članica Uredništva)
 • The Sociological Review, Republika Makedonija ,Skopje (Članica Uredništva)
 • The Sociological Review, Republika Makedonija ,Skopje (Članica Uredništva)
 • The Sociological Review, Republika Makedonija ,Skopje (Članica Uredništva)
 • The Sociological Review, Republika Makedonija ,Skopje (Članica Uredništva)
 • The Sociological Review, Republika Makedonija ,Skopje (Članica Uredništva)

Opis znanstvene djelatnosti
Bila je suradnica i istraživačica na projektima: „Socijalnoekološki aspekti razvoja“, od 1991. godine, od 2002. „Modernizacija i identitet hrvatskog društva“, od 2006. „Modernizacija i identitet hrvatskog društva. Sociokulturne integracije i razvoj“ (voditelj: prof. dr. sc. Ivan Cifrić) te “Multikulturalizam – politike i novi društveni pokreti», od 2006. godine (voditelj: prof. dr. sc. Milan Mesić).
2007. godine bila je voditeljica i istraživačica na projektu “Identifikacija standarda diskriminacije žena pri zapošljavanju u RH”, u suradnji s kolegom Krunoslavom Nikodemom. Istraživanje je provedeno na poziv Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, a rezultati su objavljeni u zajedničkom radu Galić, Branka i Nikodem, Krunoslav (2009). “Percepcija rodnih jednakosti i šansi pri zapošljavanju u hrvatskom društvu. Pogled nezaposlenih žena”, Revija za socijalnu politiku, 16(3):253-270. (popis radova)
2009.je bila sam suvoditeljica i istraživačica na interdisciplinarnom projektu «Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u RH», zajedno s kolegicom Željkom Kamenov. Istraživanje je proveo tim istraživača/ica, a financirao ga je Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH. Rad je objavljen u posebnoj monografiji, 2011.
Članica je Hrvatskog sociološkog društva od 1991. godine.

ORGANIZACIJA SKUPOVA

2011. godine bila je glavna organizatorica znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem „Razvoj i okoliš – perspektive održivosti“ koji je održan 6. i 7. listopada 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Simpozij je organizirao Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u suradnji s Heinrich Böll Stiftung Hrvatska. Radovi s toga simpozija objedinjeni su u posebnoj publikaciji: Galić, Branka i Žažar, Krešimir (ur.) (2012). Razvoj i okoliš – Perspektive održivosti. Zagreb: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta / Heinrich Böll Stiftung Hrvatska.
2005. godine inicirala je i pokrenula održavanje interdisciplinarnog i međunarodnog znanstvenog skupa «Društvena stigmatizacija žena – primjer ženskih reproduktivnih prava” kojeg su zajedno organizirali Hrvatsko sociološko društvo i Fondacija Heinrich Böll (Zagreb, Hrvatski novinarski dom, 20. listopada 2005. godine).

UREĐIVANJE ČASOPISA I KNJIGA

Članica je uredništva znanstvenog časopisa „Socijalna ekologija“, od njegova osnivanja 1992. godine (Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo i Zavod za sociologiju), gdje je radila na uređivanju časopisa i pisanju recenzija. Od 2009. je članica uredništva časopisa “Polemos”, a od 2011. godine članica međunarodnog uredništva časopisa „The Sociological Review“, Republika Makedonija.
Knjige koje je uredila, u koautorstvu:
1. Adamović, Mirjana; Galić, Branka; Gvozdanović, Anja; Maskalan, Ana; Potočnik, Dunja; Somun Krupalija, Lejla (ur.) (2014). Young Women in Post-Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy. Zagreb, Sarajevo: Institute for Social Research in Zagreb ; Human Rights Centre, University of Sarajevo, 2014.
2. Galić, Branka i Žažar, Krešimir (ur.) (2012). „Razvoj i okoliš – Perspektive održivosti“. Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu / Heinrich Böll Stiftung Hrvatska. (u tisku)
3. Kamenov, Željka i Galić, Branka (ur.) (2011). „Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji“ Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH. (objavljena)

RECENZIRANJE RUKOPISA I KNJIGA

Od posljednjeg izbora recenzirala je više od 10 znanstvenih radova za različite znanstvene časopise u zemlji i inozemstvu, jedan znanstveni projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (voditeljica: prof. dr. sc. Marina Ajduković), te rukopise za sljedeće knjige koje su objavljene:
Martina Križanić „Ženstvene i konzumerističke subverzivne prakse japanskih supkultura kao izraz otpora tradiciji i patrijarhatu“, 2012.;
Jambrešić Kirin, Renata i Prlenda, Sandra (ur.) „Spiritual practices and economic realities: Feminist Chalanges”, 2010.;
Marija Geiger „Kulturalni ekofeminizam. Simboličke i spiritualne veze žene i prirode“, 2006.

Knjige koje je recenzirala nakon objavljivanja:
Milojević, Ivana i Markov, Slobodanka (ur.) (2011). „Uvod u rodne teorije“, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu i Centar za rodne studije.
Čakardić, Ankica (2010). Privilegiranje rubova. Intervencije i prilozi feminističkoj epistemologiji. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo.
Perrons, D., Fagan, C., McDowell, L., Ray, K., Ward, K. (eds.) (2006). Gender Dvision and Working Time in the New Eonomy. Changing Patterns of Work, Care and Public Policy in Europe and North America. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing.

SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

I. Međunarodni znanstveni skupovi:

(2014). Branka Galić, Ksenija Klasnić i Ivana Jurković Kuruc: Društveni odnosi moći i ženska reproduktivna samodeterminacija, Politike roditeljstva: Iskustva, diskursi i institucionalne prakse. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 12. i 13. rujna 2014.

(2012). Galic, Branka “Some sociological aspects on gender discrimination at work in Croatia”, An International Conference on Addressing Quality of Work in Europe, 18-19 October 2012, Sofia, Bulgaria.
http://sofia2012qualityofworkconference.wordpress.com/2012/10/23/conference-presentations/

(2012). Galić, Branka “Feminists in the eyes of students: how students see feminists?”, Social Structures and Social Institutions: The Quest for Social Justice, Course, Dubrovnik: Inter University Centre (IUC), June 26-30 2012.

(2011). Galić, Branka i Klasnić, Ksenija “Seksizam i socioekološke orijentacije u Republici Hrvatskoj”, international conference on Ecology and Ecofeminism: New Political Responsibility, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Centar za studije roda i politiku Fakulteta političkih nauka, 3-5. studeni 2011.

(2011). Galić, Branka „Žene i reprodukcija u Hrvatskoj – ekofeministički diskurs“, international conference on Ecology and Ecofeminism: New Political Responsibility, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Centar za studije roda i politiku Fakulteta političkih nauka, 3-5. studeni 2011.

(2011). Galić, Branka „Perception, experiences and attitudes on gender discrimination in the labour market in Croatia - some sociological aspects”, an International conference on Sociology and the Challenges of the Global Age, regarding 35 years of the foundation of the Institute of Sociology, Faculty of Philosophy on “Ss Cyril and Methodius” University in Skopje, Republic of Macedonia, Ohrid, 13-15 June 2011. (pozvano predavanje)

(2009). Galić, Branka, Buzov, Ivanka i Bandalović, Gorana „Ženske uloge u obitelji u hrvatskom društvu – retradicionalizacija i/ili modernizacija“, međunarodna konferencija Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi. Beograd: Institut za društvena istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, 9-10. listopada 2009.

(2007). Galić, Branka "Sexism and Religiosity in Croatian Society”, postdoctoral course "Feminism in Transitional Perspective: Rethinking North and South in Post-Coloniality”, Dubrovnik: Inter University Centre (IUC), 28. lipnja - 1. srpnja 2007.

(2006). Galić Branka “Ženska tijela – “slomljena” politička tijela”, međunarodni znanstveni skup “5th Lošinj Days of Bioethics”, Mali Lošinj: Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, 12-14. Lipnja 2006.

(2005). Galić, Branka “Some Social Obstacles to Gender Equality in Croatia”. International Seminar “Gender Equality Legislation in the light of the EU Enlargement”, Faculty of Law, University of Zagreb, 25. Studenog 2005.

(2005). Galić, Branka “Stigma ili poštovanje – reproduktivni status žena u Hrvatskoj”, interdisciplinarni međunarodni znanstveni skup “Društvena stigmatizacija žena – primjer ženskih reproduktivnih prava”, Zagreb; Hrvatsko Sociološko Društvo i Fondacija Heinrich Böll Stiftung Hrvatska, 20. listopada 2005.

(1998). Galić, Branka "Some Considerations of Nation-States Changes under the Frame of Globalization Processes", course Social Structures and Institutions: Changes in the Modern World", Inter-University Centre (IUC) Dubrovnik, 4-8. svibnja 2005.

(1995). Bjelac, Branka "The Ecological Areas and War Destruction in Croatia" (inicijativa i scenario, HTV produkcija), dokumentarni film, interdisciplinarna konferencija o umjetnosti i environmentalnim studijama Art*Culture*Nature. Film je prikazan 27. travnja u sesiji "From Nature as Inspiration to Environmental Degradation: Sculpture, Theatre and Documentary Film". Maryland, USA, Salisbury State University, 26-29. travnja 1995.

(1990). Bjelac, Branka “Mladi i problemi zapošljavanja: slučaj sociologa”, Social Stratification and Mobility in Comparative Perspectives, Inter University Centre (IUC) Dubrovnik.

II. Domaći znanstveni skupovi:

(2012). Galić, Branka i Klasnić, Ksenija “Feministkinje u očima studenata. Kako studentice i student vide feministkinje?”, Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo. 3. lipnja 2012.

(2012). Klasnić, Ksenija i Galić, Branka (2012).” Tko je kriv? Stavovi studenata Sveučilišta u Zagrebu o nasilju nad ženama”, Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo. 3. lipnja 2012.

(2011). Galić, Branka „Promjena seksističkog diskursa u Hrvatskoj? Usporedba rezultata istraživanja 2010. i 2004. godine“, interdisciplinarna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem Razvoj i okoliš - perspektive održivosti, Zagreb: Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u suradnji s Heinrich Boll Stiftung Hrvatska, 6-7. listopada 2012.

(2008). Galić, Branka “Neki aspekti diskriminacije žena pri zapošljavanju”, kongres Rad u Hrvatskoj: pred izazovima budućnosti, Zagrebu: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 20. studeni 2008.

(2007). Galić, Branka “Sociologija roda, ženski studiji, interdisciplinarnost i aktivizam“, nacionalni sociološki kongres “Metodološki izazovi sociologiji: društveni problemi u Hrvatskoj”, Split, 30-31. ožujka 2007.

(2003). Galić, Branka “Rodna ravnopravnost i hrvatsko društvo u zakonodavstvu i stranačkim političkim programima”, okrugli stol “Rodna ravnopravnost i hrvatsko društvo u zakonodavstvu i stranačkim političkim programima: kritike i perspektive”, Zagreb, Novinarski dom, Heinrich Böll Stiftung Zagreb u suradnji sa Ženskom infotekom, 13. studenoga 2003.

(2000). Galić, Branka “Paradoksi globalizacije i multipolarni svijet”, znanstveni skup “Tijekovi i mijene mišljenja, svijeta i čovjeka”, časopis Socijalna ekologija, Zagreb, 24.-25. veljače 2000.

(1998). Galić, Branka ”Rat kao totalna ekološka katastrofa”, dokumentarni film "Ekološka područja i ratna razaranja u Hrvatskoj", 1. hrvatski kongres INSEA "Vizualna kultura i likovno obrazovanje u Hrvatskoj i svijetu", te znanstveni simpozij "Izazovi likovnog odgoja i obrazovanja krajem 20. st.", Zagreb, 14-16. listopada 1998.

POZVANA PREDAVANJA:

Predavanje „Perception, experiences and attitudes on gender discrimination in the labour market in Croatia - some sociological aspects”, održano na međunarodnoj konferenciji Sociology and the Challenges of the Global Age, povodom 35 godina utemeljenja Instituta za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta “Sv. Ćirila i Metodija” u Skopju, Republika Makedonija. Predavanje je održao u Ohridu, 13-15 lipnja 2011.

Dva predavanja održana na Univerzitetu “Sv. Kirila i Metodija”, Skopje, Republika Makedonija, na poziv prodekanice za međunarodnu suradnju prof. dr. Lene Damovske, Univerziteta Sv. Kirila i Metodija iz Skopja, Makedonija, kao sociologinje i pročelnice Odsjeka za sociologiju 23-27 travnja 2012. (poziv u prilogu): “Seksizam u Hrvatskoj: usporedba rezultata istraživanja 2004. i 2010. godine”, održano 24. travnja 2012., te
“Rodna diskriminacija u Hrvatskoj”, održano 25. travnja 2012.

Predavanje na filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na poziv prodekana za nastavu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr. Miloša Milenkovića, koje je odobrilo vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu odlukom od 17. 5. 2012. godine (poziv u prilogu): “Seksizam i rodna diskriminacija u Hrvatskoj – pokazatelji socioloških istraživanja”, održano 29. svibnja 2012.


ZNANSTVENI RADOVI:

Znanstveni radovi A1

Galić, Branka (2012). “Promjena seksističkog diskursa u Hrvatskoj? Usporedba rezultata istraživanja 2004. i 2010. godine”, Socijalna ekologija, 21(2):155-178; UDK 316.644:316.752]

Galić, Branka (2011). “Žene i rad u suvremenom društvu - značaj "orodnjenog" rada”, Sociologija i prostor, Vol. 49, No. 189 (1): 25-49. UDK 316.66-055.2:331.5

Relja, Renata, Galić, Branka i Despotović, Mirela (2009). “Položaj žena na tržištu rada grada Splita”, Sociologija i prostor, Vol. 47, No. 3 (185):217-239. UDK 316.66-055.2:331.5(497.5 Split)

Galić, Branka i Nikodem, Krunoslav (2009). “Percepcija rodnih jednakosti i šansi pri zapošljavanju u hrvatskom društvu. Pogled nezaposlenih žena”, Revija za socijalnu politiku, 16(3):253-270; UDK 331.56-055.2(497.5)

Galić, Branka i Geiger, Marija (2007). “Od logike dominacije prema etici brižnosti. Konceptualna utemeljenja ekofeminizma”, Socijalna ekologija, 16(1):17-35; UDK 305-055.2:504:17.02/03, 179.9:305-055.2

Galić, Branka i Geiger, Marija (2006). “Valorizacija ženskog. Rodni aspekti odnosa spram okoliša”, Socijalna ekologija, 15(4):339-355; UDK 305-055.2:504, 504:305-055.2, 001:305-055.2

Galić, Branka i Nikodem, Krunoslav (2006). “Ne/razlomljeni identiteti. Seksizam i religioznost u hrvatskom društvu”, Socijalna ekologija, 15(1-2):81-103; UDK 316.66:159.922.1(497.5), 316.66-066.2(497.5), 316.72(497.5), 2:316](497.5)

Galić, Branka (2006). “Stigma ili poštovanje? Reproduktivni status žena u Hrvatskoj i šire”, Revija za sociologiju, 37(3-4):149-164; UDK 316.66-055.2(497.5), 305-055.2(497.5).

Galić, Branka (2006). “Ženska tijela, reprodukcija i društvena stigmatizacija žena”, Kruh i ruže, 30:23-33; ISSN 1332-2745.

Galić, Branka (2004). “Seksistički diskurs rodnog identiteta”, Socijalna ekologija, 13(3-4):305-325; UDK 316.66-055.1/.2(497.5)

Galić, Branka (2003). “Rodna ravnopravnost i hrvatsko društvo u zakonodavstvu i stranačkim političkim programima”, Kruh i ruže, 22:18-22; ISSN 1332-2745.

Galić, Branka (2002). “Moć i rod”, Revija za sociologiju, 33(3-4):225-238; UDK 329.63-055.2, 316.6-055.2.

Galić, Branka (2002). “Politička ekologija i zelena politika“, Socijalna ekologija, 11(1-2):1-15; UDK 329.6:504.03.

Galić, Branka (2001). “Globalizacija, okoliš i novi identiteti u postmodernoj kulturi“, Politička misao, 38(3):173-185; UDK: 329.63:504.

Galić, Branka (2000). “Politička kultura “novih demokracija””, Revija za sociologiju, 31(3-4):197-209; UDK 321.7(4-11).

Galić, Branka (2000). “Paradoksi globalizacije i multipolarni svijet”, Socijalna ekologija, 9(3):163-174; UDK 327:504.03. (pregledni rad)

Galić, Branka (1999). “Ekofeminizam – novi identitet žene”, Socijalna ekologija, 8(1 2):41 55; UDK 504.03:396, 316.7000.504.03, 130.2:396.

Galić, Branka (1998). “Pristup razmatranju političke moći”, Društvena istraživanja, 7, 3(35):429-446. UDK 321.01.

Galić, Branka (1996). “Socijalno politička kretanja environmentalnih pokreta”, Socijalna ekologija, 5(4):559 571; UDK 504.03:323.2, 316.75:504.03, 323.2:316.75:504.03.

Bjelac, Branka (1994). “Zeleno političko mišljenje i kriza opstanka”. Socijalna ekologija, 3(3 4):227-244; UDK 504.03:329, 329.000.504.03.

Bjelac, Branka (1992). “Današnje ekološke prijetnje opstanku”. Socijalna ekologija, 1(4):501 511; UDK 316.64-057.875:504.05, 316.64-057.875:504.03.

Znanstveni radovi A2
.
Poglavlja u knjigama:

Galić, Branka (2011). “Društvena uvjetovanost rodne diskriminacije”, U: Kamenov, Ž., Galić, B. (ur.) Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji. Zagreb: Vlada RH. Ured za ravnopravnost spolova. Str. 9-28.
Galić, Branka (2011). “Rodna (ne)ravnopravnost i diskriminacija na poslu/tržištu rada”, U: Kamenov, Ž., Galić, B. (ur.). Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji. Zagreb: Vlada RH, Ured za ravnopravnost spolova. Str. 49-59.
Galić, Branka (2011). “Percepcija, iskustvo i stavovi o rodnoj (ne)ravnopravnosti na poslu/tržištu rada”, U: Kamenov, Ž., Galić, B. (ur.) Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji. Zagreb: Vlada RH. Ured za ravnopravnost spolova. Str. 165-185.
Galić, Branka (2011). „Stavovi o reproduktivnim pravima“, U: Kamenov, Ž., Galić, B. (ur.). Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji. Zagreb: Vlada RH, Ured za ravnopravnost spolova. Str. 112-120.
Galić, Branka (2011). „Spremnost na sudjelovanje u aktivnostima za poboljšanje položaja žena u društvu“, U: Kamenov, Ž., Galić, B. (ur.). Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji. Zagreb: Vlada RH, Ured za ravnopravnost spolova. Str. 245-255.
Galić, Branka, Nikodem, Krunoslav (2009). Neki aspekti diskriminacije žena pri zapošljavanju u Republici Hrvatskoj, U: Franičević, V. i Puljiz. V. (ur.) Rad u Hrvatskoj - Pred izazovima budućnosti. Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Str. 107-131.
Galić, Branka (2009). „Ženski pokreti“, U: Ravlić, Slaven (ur.) Hrvatska enciklopedija, sv. XI, Tr–Ž. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Str. 811-812.
Galić, Branka (2008). “Rodni identitet i seksizam u hrvatskom društvu”, U: Cifrić, Ivan (ur). Relacijski identiteti. Prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva. Zagreb: Razvoj i okoliš. Str. 153-185.

Radovi objavljeni u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova

Galić, Branka (2014). Socio-Cultural Influences of Reproductive Technologies and Family Concepts in Contemporary Society, U: Adamović, Mirjana, Galić, Branka, Gvozdanović, Anja, Maskalan, Ana, Potočnik, Dunja, Somun Krupalija, Lejla (ur.). Young Women in Post-Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy. Zagreb: Institute for Social Research in Zagreb, Human Rights Centre, University of Sarajevo, 2014. Str. 213-234.

Galić, Branka. (2013). Some sociologial aspects of gender discrimination at work in Croatia // Addressing quality of work in Europe / Kirov, Vassil (ur.). Sofia, Bulgaria : Cieala Norma AD, 2013. Str. 311-328.

Galić, Branka i Klasnić, Ksenija (2012). „Seksizam i socioekološke orijentacije u Republici Hrvatskoj“, U: Drezgić, Rada, Duhaček, Daša i Vasiljević, Jelena (ur.) Ekofeminizam. Nova politička odgovornost. Beograd: Univerzitet u Beogradu. Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Str. 172-201. ISBN: 978-86-82417-33-0.

Galić, Branka (2012). „Žene i reprodukcija u Hrvatskoj – ekofeministički diskurs“, U: Drezgić, Rada, Duhaček, Daša i Vasiljević, Jelena (ur.) Ekofeminizam. Nova politička odgovornost. Beograd: Univerzitet u Beogradu. Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Str. 201-223. ISBN: 978-86-82417-33-0.

Galić, Branka (2011). “Reprodukcija i društvena kontrola: reproduktivni status žena u Hrvatskoj i stavovi o njihovim reproduktivnim pravima”, U: Radačić, Ivana i Vince Pallua, Jelka (Ur.) Ljudska prava žena. Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. str. 297-317. ISBN 978-953-6666-77-5; CIP 773651.

Galić, Branka, Buzov, Ivanka, Bandalović, Gorana (2009). „Ženske uloge u obitelji u hrvatskom društvu – retradicionalizacija i/ili modernizacija“, U: Milić, Anđelka i Tomanović, Smiljka (ur.) Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi. Beograd: Institut za društvena istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Str. 187-200; ISBN: 978-86-86563-64-4.

Ostalo

Bjelac, Branka (1995). Inicijativa i scenario za dokumentarni film "The Ecological Areas and War Destruction in Croatia" (HTV produkcija). Film je prikazan 27. travnja 2005. na interdisciplinarnoj konferenciji o umjetnosti i environmentalnim studijama Art*Culture*Nature, u sesiji "From Nature as Inspiration to Environmental Degradation: Sculpture, Theatre and Documentary Film". Maryland, USA, Salisbury State University.