Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
Konzultacije
utorkom 13,00-14,00
Soba
B-202
Telefon
4092-102
E-mail
sgraljuk@ffzg.hr

Diplomirala ukrajinski jezik i književnost te slovački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (diplomski rad pod nazivom Система голосних фонем в сучасній українській і словацькій літературних мовах).

Diplomirala društveno – humanističku informatiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (diplomski rad pod nazivom Hrvatska rječnicka baština: Proces digitalizacije Stullijevog ilirsko – talijanskog – latinskog rječnika iz 1806. godine dio je projekta Ministarstva prosvjete, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: Hrvatska rječnicka baština i prikaz rječnickog znanja).

Pri HRT-u ima status prevoditelja za ukrajinski, slovački i rusinski jezik.

Zaposlena prvo kao vanjski suradnik, pa asistent, pa poslijediplomant na Katedri za ukrajinski jezik i književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti.

2012. godine u okviru poslijediplomskog znanstvenog studija lingvistike, smjer slavistika, obranila kvalifikacijski rad s temom Prijedlozi s akuzativom u standardnome ukrajinskom i hrvatskom jeziku (mentor dr. sc. Milenko Popović, prof. emeritus).

2019. godine na Poslijediplomskom znanstvenom studiju lingvistike obranila doktorski rad pod naslovom Prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ukrajinskom standardnom jeziku (mentor dr. sc. Milenko Popović, prof. emeritus).

Ključni istraživački interesi
  • Fonetika i fonologija ukrajinskog jezika
  • Morfologija ukrajinskog jezika
  • Kontrastivna usporedbe među slavenskim jezicima

Opis znanstvene djelatnosti
Prijevodi:

Sukob Ilije Muromca i Slavuja razbojnika, Ukrajinske bajke, ur. Simo Mraović, POP & POP, Zagreb, 2002. (ISBN 953-7002-08-X)

Leteći brod, Ukrajinske bajke, ur. Simo Mraović, POP & POP, Zagreb, 2002. (ISBN 953-7002-08-X)

Usmena povijest gladomora, Genocidni zločin totalitarnog režima u Ukrajini 1932. – 1933., ur. Jevgenij Paščenko, Udruga Hrvatsko – ukrajinska suradnja HORUS, Zagreb, 2008. (ISBN: 9789535539001)

Uništavanje tradicionalne kulture Ukrajinaca u vrijeme genocida, Genocidni zlocin totalitarnog režima u Ukrajini 1932. – 1933., ur. Jevgenij Paščenko, Udruga Hrvatsko – ukrajinska suradnja HORUS, Zagreb, 2008. (ISBN: 9789535539001)Članci:

Graljuk, Silvija, Kako se udaljavaju srodni slavenski jezici hrvatski i ukrajinski (na primjeru udaljavanja značenja prijedloga koji stoje uz akuzativ) // Jezici i kulture u vremenu i prostoru II/1 / Gudurić, Snežana ; Stefanović, Marija (ur.).
Novi Sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2013.. Str. 13-18.

Гралюк С., Prijedlozi s akuzativom u hrvatskom i ukrajinskom jeziku: sličnosti i razlike // Компаративні дослідження слов”янських мов і літератур. Пам”яті академіка Леоніда Булаховського. Київ: Інститут філології, 2013. – Вип.22. – С.29-36.

Graljuk, S., Kontrastivna analiza primarnih uzročnih prijedloga u hrvatskom i ukrajinskom književnom jeziku // Компаративні дослідження слов”янських мов і літератур. Пам”яті академіка Леоніда Булаховського. Київ: Інститут філології, 2015. – Вип.28. – С.36-41.

Тимко Джітко О., Гралюк, С., Дієприкметники в українській, русинській, словацькій та хорватській мовах // Україністика і слов'янський світ: Збірник наукових праць, З нагоди 25-річчя україністичних студій у Белградскому університеті, гол. ред. Л. Попович, Белград: Філологічний факультет Белградського університету, 2017. с. 105.-115.

Graljuk, Silvija Kontrastivna analiza vremenskih prijedloga s genitivom u hrvatskom i ukrajinskom jeziku // Zbornik radova s 1. Međunarodnoga znanstvenog skupa Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (povodom 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli) Symposiumcro2015, (ur: B. Martinović i D. Mikulaco), Pula, Sveučilište Jurja Dobrile, 2018. 79-86. str.

Graljuk, Silvija Kontrastivna analiza primarnih prijedloga s lokativom u ukrajinskom i hrvatskom standardnom jeziku // Ukrajinistika na Sveučilištu u Zagrebu: 20 godina / Украïнiстика в Загребському унiверситетi: 20 рокiв (ur: T. Fuderer i Ž.Čelić), Zagreb, FF Press, 2018. 199. - 209. str.