Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
ponedjeljak, 11.30-12.30
Soba
B-212
Telefon
01/4092-113
E-mail
mgrdesic@ffzg.hr

Maša Grdešić rođena je 8. 2. 1979. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i XV. gimnaziju te na Filozofskom fakultetu 2003. diplomirala komparativnu književnost i hrvatski jezik i književnost. God. 2003. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je Doktorski studij književnosti, smjer Kulturalni studiji te 2010. obranila doktorski rad pod nazivom "Kulturalni studiji i feminizam: reprezentacije ženskosti u hrvatskom izdanju Cosmopolitana" (mentor: Dean Duda).
Od 2004. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje predaje kolegije vezane uz teoriju književnosti, kulturalne studije i feminističku teoriju. Od 2011. viša je asistentica, a od 2015. docentica.
Objavila je tri knjige: "Cosmopolitika. Kulturalni studiji, feminizam i ženski časopisi" (Disput, Zagreb, 2013), "Uvod u naratologiju" (Leykam, Zagreb, 2015) i "Zamke pristojnosti. Eseji o feminizmu i popularnoj kulturi" (Fraktura, Zagreb, 2020).
Članica je Programskog odbora znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe". Uredila je i suuredila više zbornika znanstvenih radova proizašlih s toga znanstvenog skupa. Prevela je i popratila pogovorom knjigu Toril Moi "Seksualna/tekstualna poltika" (AGM, Zagreb, 2007). Suradnica je Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Bila je članica redakcije književnog časopisa "Quorum" (2005-2008) te je objavila niz eseja, kritika i prijevoda u brojnim časopisima (15 dana, Gordogan, Hrvatska revija, Književna republika, Treća, Vijenac, Quorum, Zarez, Treći program hrvatskog radija itd.). Uređivala je feministički portal Muf.com.hr (2014-2018).

Ključni istraživački interesi
 • teorija književnosti
 • kulturalni studiji
 • feministička teorija
 • teorija pripovijedanja
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Association internationale de littérature comparée / International Comparative Literature Association (AILC/ICLA) (redovni član)
 • International Crime Fiction Association (redovni član)
 • Udruga za feminizam i kulturu Muf
 • Women Writers Route Scientific Council, The Forum of Slavic Cultures, Ljubljana, Slovenija
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Dani Marije Jurić Zagorke, Centar za ženske studije; Odsjek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2019. Dani Marije Jurić Zagorke, Centar za ženske studije; Odsjek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. Dani Marije Jurić Zagorke, Centar za ženske studije; Odsjek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2017. Dani Marije Jurić Zagorke, Centar za ženske studije; Odsjek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2016. Dani Marije Jurić Zagorke, Centar za ženske studije; Odsjek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)