Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
petak, 12:30-14:00
Soba
C006
Telefon
+385 1 4092-131
E-mail
igrgurin@ffzg.hr

Rođena 1979. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine upisala studij etnologije i engleskog jezika i književnosti. Diplomirala 2004. i iste godine upisala poslijediplomski doktorski studij komparativne književnosti (smjer kulturalni studiji) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je 2012. godine. Naslov doktorske disertacije Putopis i etnografija – suvremeni putopisi stranaca o Hrvatskoj.
2006.-07. volontirala, a zatim i kratko bila zaposlena kao stručna suradnica u Odsjeku za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od srpnja 2007. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, na projektu Etnološka baza podataka kao izvor znanja o etničkim i nacionalnim identitetima, voditelj prof. dr.sc. Branko Đaković.
Od 2007. izvodi nastavu na kolegijima Etnografije popularnih kultura i Kulture postsocijalizma (nositelj dr.sc. Tomislav Pletenac, izv. prof.). Od 2013. počinje izvoditi nastavu na kolegiju Antropologija i putovanje te Etnokulturna slika svijeta, a od 2019. kolegij Antropologija nasilja i sukoba.
Članica je uredništva znanstvenog časopisa Studia ethnologica Croatica. Članica je Hrvatskog etnološkog društva.
Znanstveni interesi obuhvaćaju povijest i teoriju sociokulturne antropologije i etnologije; povijest terenskih istraživanja u sociokulturnoj antropologiji i etnologiji; kulturu putovanja i putopisnu književnost; historijsku antropologiju; antropologiju nasilja i sukoba.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko etnološko društvo (HED) (članica)
Uredništva u časopisima
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)

Opis znanstvene djelatnosti
Ivona Grgurinović objavila je niz znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama te sudjelovala na nizu međunarodnih znanstvenih skupova.
Detaljna bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=302806