Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
Telefon
E-mail
gulin@ief.hr


Valentina Gulin Zrnić, znanstvena savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku) i nasl. izv. profesorica
Diplomirala sam povijest i etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; magistrirala sam povijest na Central European University u Budimpešti 1997. te etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine gdje sam i doktorirala u 2004. stekavši titulu doktora znanosti, područje humanističke znanosti, polje etnologija i antropologija. Od 1996. godine radim u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Sudjelovala sam u 4 nacionalna (MZOS, HRZZ) i jednom međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu te sam bila suvoditeljica istraživačkih segmenata triju znanstveno-umjetničkih projekata (EU); trenutno sam voditeljica jednog od programskih projekata ("Urbani procesi i identiteti") na svojoj matičnoj instituciji te bilateralnog hrvatsko-slovenskog projekta "Urbane budućnosti: zamišljanje i aktiviranje mogućnosti u nemirnim vremenima" (HRZZ-ARRS, 2020-2023). Autorica sam znanstvene studije "Kvartovska spika. Značenja grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu" (2009, Godišnja nagrada za znanstveni i nastavni rad Hrvatskog etnološkog društva) i koautorica knjige "Grad kao susret:; etnografija zagrebačkih trgova" (2019, Državna nagrada za znanost); kourednica sam 5 znanstvenih knjiga/zbornika;objavila sam oko 90 znanstvenih i stručnih radova i priloga, izlagala sam na više od 40 znanstvenih skupova. Dobitnica sam nekoliko stipendija (Open Society Foundation, Oxford Colleges Hospitality Scheme), bila sam pozvana sudionica međunarodnog studijskog boravka u NR Kina, studijski sam boravila i održala pozvana predavanja u Velikoj Britaniji.
Od akad. god. 2005/06 do danas uključena sam u sveučilišnu nastavu na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini kao predavačica i mentorica, a jedna od uredničkih knjiga je i sveučilišni priručnik (Etnologija bliskoga: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja). Obavljala sam uredničke poslove u znanstvenim časopisima i nakladničkim cjelinama. Relevantne profesionalne teme predstavljam i u javnome životu (tribine i radionice, radijske i televizijske emisije), a stručno znanje implementiram i kroz suradnje u izložbenim i kazališnim projektima te obrazovnim i civilnim inicijativama.
https://www.ief.hr/znanstvenici/valentina-gulin-zrnic/

Ključni istraživački interesi
 • urbana antropologija
 • antropologija prostora i mjesta
 • antropologija budućnosti
 • antropologija javnih događanja
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko etnološko društvo, HED (Član)
 • Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore, SIEF (Član)
 • International Association for Southeast European Anthropology, InASEA (Član)
 • European Association for Urban History, EAUH (Član)
Uredništva u časopisima
 • Biblioteka Nova etnografija (2021 - ), Institut za etnologiju i folkloristiku ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Etnološka tribina (2008-2011), Hrvatsko etnološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Etnološka tribina (20012-2018), Hrvatsko etnološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Biblioteka etnologije i antropologije (2001-2011), Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2020. Državna nagrada za znanost za 2019. godinu
 • 2016. Posebno priznanje Hrvatskog etnološkog društva za urednički rad u časopisu Etnološka tribina
 • 2015. Posebno priznanja Hrvatskog etnološkog društva članovima organizacijskog odbora SIEF kongresa u Zagrebu
 • 2009. Godišnja nagrada Milovan Gavazzi u kategoriji znanstveni i nastavni rad