Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
17-20h petak
Soba
C-009
Telefon
098 1777-880
E-mail
ehersak@ffzg.hr

Emil Heršak, rođen u Zagrebu, diplomirao je talijanistiku i antropologiju na Sveučilištu York u Torontu 1978. (završio je i dodatne predmete iz talijanistike, lingvističke antropologije i isto opći tečaj staroslavenskog na Sveučilištu u Torontu). Godine 1979. počeo je raditi kao mladi istraživač u Centru za istraživanje migracija u Zagrebu, koji je poslije prerastao u Institut za migracije i narodnosti. Na početku rada boravio je službeno tek tri tjedna u Švedskoj, ali 1984. proveo je više mjeseca na talijanskom Sveučilištu u Urbinu. Magistrirao je 1985. u općoj sociologiji na Fakultetu političkih znanosti, novinarstva i sociologije u Ljubljani (današnji Fakultet društvenih znanosti). Tema njegovog magistarskog rada bila je pretvaranje Italije iz emigracijske zemlje u imigracijsku zemlju, što ga je uvelo u područje povijesne sociologije. Tijekom idućih godina objavio je sve više radova o različitim antropološkim, sociopovijesnim i lingvističkim aspektima migracije i etničnosti, što je napokon rezultiralo u radu o predmodernim migracijama koji je obranio kao doktorsku disertaciju 2000. godine na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na temelju te disertacija nastala je dalje dorađena knjiga "Drevne seobe. Prapovijest i stari vijek" (Zagreb: Školska knjiga, 2005). U međuvremenu bio je urednik (1986-1990) i glavni urednik (1990-2001) časopisa "Migracijske teme" (od 2000. "Migracijske i etničke teme"), i također urednik knjiga "Leksikon migracijskoga i etničkoga nazivlja" (Zagreb: IMIN-Školska knjiga, 1998) i "Etničnost i povijest" (Zagreb: Jesenski i Turk, 1999). U suautorstvu s Majom Adžijom, napisao je djelo "Sveta pića" (Zagreb: TIM press, 2013). Ukupno je objavio preko 200 znanstvenih i stručnih radova, i bio je u odborima važnijih međunarodnih skupova u Rusiji i Turskoj. Također je preveo 14. stranih knjiga, od kojih su najvažnije bile "Kratka povijest korupcije" Alberta Carla Brioschija (MATE: 2007) i klasični rad "Antička ekonomija" Mosesa I. Finleyja (MATE: 2011). Predavao je na postdiplomskom studiju “Povijest stanovništva” na Sveučilištu u Dubrovniku, i sudjelovao je u predavanjima ili ih provodio na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ruske povijesne teme za domaće studente, hrvatsku povijest i kulturu za strane studente, i od zimskog semestra 2015. vodio je novi kolegij pod nazivom "Ekonomija, kultura, identitet"). Od 1. lipnja 2010. godine stalno je zaposlen na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje pet kolegija: Drevne seoba I., Pregled antropoloških tema iz prapovijesti (do 2015. pod naslovom: Uvod u prapovijesno društvo), Ideologiju i osmišljavanje podrijetla, Drevne seobe II., Antropologiju budućnosti. Od stranih jezika ima aktivno znanje ruskoga, talijanskog i engleskog, i služi se često francuskim i raznim slavenskim i romanskim jezicima.

Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2017. CISLa2017, Slovanská unie z. s. (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Open Journal for Antropological Studies (OJAS), Center for Open Access in Science (COAS) ,Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Open Journal for Antropological Studies (OJAS), Center for Open Access in Science (COAS) ,Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Open Journal for Antropological Studies (OJAS), Center for Open Access in Science (COAS) ,Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Open Journal for Antropological Studies (OJAS), Center for Open Access in Science (COAS) ,Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Open Journal for Antropological Studies (OJAS), Center for Open Access in Science (COAS) ,Beograd (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Glavne znanstvene djelatnosti:
1) Antropološke i sociopovijesne interpretacije etničnosti i migracije;
2) Analize značenja mitova i ideologije
3) Antropologija budućnosti
4) Lingvisička antropologija (i sociolingvistika)
5) Antropologija ekonomije (Ekonomija, kultura, identitet)