Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand - predavač
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
Konzultacije
Četvrtkom 13.15 - 14:00 i prema dogovoru.
Soba
B222
Telefon
01 6120 120
E-mail
mhrdlick@ffzg.hr; miroslavhrdlicka@yahoo.com

Miroslav Hrdlička rođen je 1984. godine u Zagrebu. Studij poljskoga jezika i književnosti i filozofije završio na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je na Poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike obranio doktorsku disertaciju Kategorija povratnosti u hrvatskom i poljskom jeziku izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Nede Pintarić.
Na Katedri za poljski jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti sudjeluje u nastavi kao vanjski suradnik (od akademske godine 2012./2013), zatim je zaposlen kao asistent (od 1. listopada 2014.) te kao poslijedoktorand (od 1. studenog 2020).
Bio je suradnik na institucijskim projektima Mogućnosti leksikografske obrade frazema u slavenskim jezicima (2014.), Hrvatska animalistička frazeologija (2016.), Animalističke slike u frazeološkom blagu (2017.) i Hrvatsko-poljska kontrastivna istraživanja (2018., 2019. i 2020.) voditeljice prof. dr. sc. Ivane Vidović Bolt te na projektu Hrvatske zaklade za znanost Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme (IP-2013-11-2131) prof. dr. sc. Nede Pintarić. Stručno se usavršavao tijekom nekoliko znanstvenoistraživačkih boravaka u Poljskoj (Varšava, Katowice, Krakov) te je sudjelovao na Ljetnoj školi poljskog jezika, književnosti i kulture u Cieszynu 2014.
Bio je tajnik i član organizacijskoga odbora međunarodne znanstvene konferencije Animalistički frazemi u slavenskim jezicima (2014.), tajnik međunarodne znanstvene konferencije Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme (2018.) i član organizacijskoga odbora međunarodne znanstvene konferencije Četvrti Malićevi dani. Julije Benešić i njegovo doba: povodom 100 godina lektorata poljskog jezika u Zagrebu (2019.).
U travnju 2015. zajedno s doc. dr. sc. Đurđicom Čilić organizirao je i vodio studente poljskog jezika i književnosti na terensku nastavu u Poljsku. Od akademske je godine 2019./2020. ECTS koordinator Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti.
Objavio je 13 radova i izlagao na 10 znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu.
Član je Hrvatskog filološkog društva.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. Četvrti Malićevi dani. Julije Benešić i njegovo doba: povodom 100 godina lektorata poljskog jezika u Zagrebu, Katedra za poljski jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2018. Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme, KOMPAS, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Organizacijski odbor: prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt (predsjednica), prof. dr. sc. Neda Pintarić, doc. dr. sc. Ivana Čagalj, Miroslav Hrdlička; Mjesto/institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Sudjelovanja na znanstvenim skupovima:

1. Povratni glagoli u hrvatskim i poljskim leksikografskim izvorima. Međunarodna znanstvena konferencija Četvrti Malićevi dani. Julije Benešić i njegovo doba: povodom 100 godina lektorata poljskog jezika u Zagrebu. Zagreb, Hrvatska, 25. – 26. listopada 2019.
2. Zašto poljski i hrvatski „glagolski pridjevi radni” nisu ekvivalentni? Međunarodna znanstvena konferencija Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme. Zagreb, Hrvatska, 9. – 10. veljače 2018. /s I. Vidović Bolt./
3. Deprecijacija u pragmafrazemima s toponimnom sastavnicom u hrvatskom i poljskom jeziku. Slavofraz 2017 „Imena i frazeologija”. Skopje, Makedonija, 21. – 23. travnja 2017. /s N. Pintarić/
4. Izražavanje nesigurnosti u poljskom jeziku. Međunarodna znanstvena konferencija Treći Malićevi dani. Zagrebački polonistički doprinosi. Zagreb, Hrvatska, 22. – 24. listopada 2015.
5. Strane riječi u jeziku poljskih medija. Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 28. – 30. svibnja 2015. /s N. Pintarić/
6. Etykieta językowa w chorwackim i polskim. Međunarodna znanstvena konferencija „40 lat polskiego języka i kultury 20 lat polonistyki na Uniwersytecie w Wielkim Tyrnowie w przestrzeni dialogu”. Veliko Trnovo, Bugarska, 12. – 13. svibnja 2014.
7. Jezični identitet Kašuba. 28. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku. Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja. Zagreb, Hrvatska, 2014. Zagreb, Hrvatska, 25. – 27. travnja 2014.
8. Semantičko polje ružnoća / brzydota u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji. 12. međunarodna znanstvena konferencija Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach językow słowianskich. Szczecin, Poljska 14. – 15. studenoga 2013. /s N. Pintarić i I. Vidović Bolt/
9. Frazeologizmy z motywem piękna w językach chorwackim i polskim. Konferencija Język – estetyka – sztuka. Bydgoszcz, Poljska, 11. – 12. listopada 2013.
10. Novogovor nakon pada totalitarnih sustava. Znanstveni skup Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata. Zagreb, Hrvatska, 16. – 17. prosinca 2011.


Izvorni znanstveni radovi:
1. 2020. Etykieta językowa w chorwackim i polskim. ДИАЛОГИЧНИ ПРОСТРАНСТВА, Сборник с доклади от Юбилейна славистична международна конференция, Велико Търново, 13–14 май 2014 г. Ur. Иванова, Ценка i dr. Издателство „Фабер”. Велико Търново. 19–25.
2. 2019. Povratnost kao imenička kategorija: slučaj poljskih povratnih imenica. Suvremena lingvistika. 45 (88). 159–177.
3. 2019. Strane riječi u jeziku poljskih medija. Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Zbornik radova (knjiga 1, Lingvistika). Ur. Halilović, Senahid. Filozofski fakultet. Sarajevo. 169–176. /s N. Pintarić/
4. 2018. Deprecijacija u pragmafrazemima s toponimnom sastavnicom u hrvatskom i poljskom jeziku. Iminjata i frazeologijata. Imena i frazeologija. Ur. Veljanovska, Katerina i Biljana Mirčevska-Boševa. Filološki fakultet. Skopje. 395–406. /s N. Pintarić/
5. 2018. Dom i domovina u vremenu i prostoru. Ukrajinistika na Sveučilištu u Zagrebu: 20 godina. Ur. Čelić, Željka i Tetyana Fuderer. FF-press. Zagreb. 361–372. /s I. Vidović Bolt/
6. 2016. Izražavanje nesigurnosti u poljskom jeziku. Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi. Ur. Blažina, Dalibor i Đurđica Čilić Škeljo. FF press. Zagreb. 285–296.
7. 2014. Semantičko polje ružnoća / brzydota u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji. Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach językow słowianskich. t. 2. Ur. Aleksiejenko, Mihail i dr. volumina.pl. Szczecin – Greifswald. 68–73. /s N. Pintarić i I. Vidović Bolt/
8. 2014. Frazeologizmy z motywem piękna w językach chorwackim i polskim. Język – estetyka – sztuka. Ur. Jastrzębska-Golonka, Danuta i Agnieszka Rypel. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Bydgoszcz. 95–103.

Pregledni radovi:
1. 2019. Zašto poljski i hrvatski „glagolski pridjevi radni” nisu ekvivalentni? Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme. Ur. Pintarić, Neda, Čagalj, Ivana i Ivana Vidović Bolt. Srednja Europa. Zagreb. 121–129. /s I. Vidović Bolt/
2. 2017. Dvojina u poljskom jeziku. Život mora biti djelo duha. Ur. Kovačević, Zrinka i Ivana Vidović Bolt. Disput. Zagreb. 131–139.
3. 2016. Ishodi suprotstavljanja globalizaciji. Jezična politika. Između norme i jezičnog liberalizma. Ur. Kryżan-Stanojević, Barbara. Srednja Europa. Zagreb. 1–11. /s I. Vidović Bolt/
4. 2013. Novogovor nakon pada totalitarnih sustava. Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata. Ur. Kryżan-Stanojević, Barbara. Srednja Europa. Zagreb. 117–127.

Stručni radovi:
1. 2015. Jezični identitet Kašuba. Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 25. do 27. travnja 2014. u Zagrebu. Ur. Udier, Sanda Lucija i Kristina Cergol Kovačević. Srednja Europa – HDPL. Zagreb. 371–381.
2. 2018. Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme. Međunarodna znanstvena konferencija u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost [2131]. Knjižica sažetaka. Ur. Čagalj, Ivana i Miroslav Hrdlička. Zagreb: Filozofski fakultet.
3. 2015. Dorota Walczak-Delanois: Provincije i pejzaži, pjesme i portreti, pelikan i pjesnik ili pjesnički portfolio Janusza Szubera. Književna smotra. Taj svijet 2. (prijevod s poljskoga)
4. 2015. Natalia Jakubova: „Čitajući recenzije učim hrvatski jezik”. Konteksti putovanja Solske i Witkacyja u Hrvatsku 1910. godine. Književna smotra. Taj svijet. (prijevod s poljskoga). /s I. Vidović Bolt/
5. 2014. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Animalistički frazemi u slavenskim jezcima, 21– 22 marca 2014 r., Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Chorwacja. Prace Językoznawcze XVI/2. 107 ̶ 110. (izvještaj s konferencije)


Sudjelovanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima

2020. Hrvatsko-poljska kontrastivna istraživanja, institucijski projekt, suradnik (voditeljica: prof. dr. sc. I. Vidović Bolt)
2019. Hrvatsko-poljska kontrastivna istraživanja, institucijski projekt, suradnik (voditeljica: prof. dr. sc. I. Vidović Bolt)
2018. Hrvatsko-poljska kontrastivna istraživanja, institucijski projekt, suradnik (voditeljica: prof. dr. sc. I. Vidović Bolt)
2017. Animalističke slike u frazeološkom blagu, institucijski projekt, suradnik (voditeljica: prof. dr. sc. I. Vidović Bolt)
2016. Hrvatska animalistička frazeologija, institucijski projekt, suradnik (voditeljica: prof. dr. sc. I. Vidović Bolt)
2014. Mogućnosti leksikografske obrade frazema u slavenskim jezicima, institucijski projekt, suradnik (voditeljica: prof. dr. sc. I. Vidović Bolt)
2014. – 2017. Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme (IP-2013-11-2131), Hrvatska zaklada za znanost, suradnik, tajnik (voditeljica prof. dr. sc. N. Pintarić)