Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Soba
C-220
Telefon
E-mail
hhromadz@ffzg.hr

Rođen sam u Bihaću (Bosna i Hercegovina; 25. 12. 1971.), gdje sam završio osnovnu školu i gimnaziju. U prosincu 1999. diplomirao sam novinarstvo na Fakultetu za političke znanosti Sveučilišta u Sarajevu. Tijekom preddiplomskog studija bio sam angažiran sa strane Alternativne međunarodne mreže (AIM), europske novinarske organizacije, kao novinar-suradnik u sarajevskom dnevnom listu Večernje novine. Objavio sam više od stotinu tekstova, intervjua i kritika u sarajevskim dnevnim listovima Večernje novine i Oslobođenje, te u revijama Svijet, Album, Sineast i Odjek. Od siječnja do listopada 2000. bio sam suradnik istraživač-projektant na Institutu za civilizaciju i kulturu iz Ljubljane. U listopadu 2000., kao stipendist HESP programa Open Society Institute-a iz Budimpešte, Mađarska, upisao sam poslijediplomski studij na Institutum Studiorum Humanitatis, Fakultetu za poslijediplomski studij humanistike u Ljubljani, program Antropologija svakodnevnog života, smjer Medijski studiji. Tijekom poslijediplomskog studija surađivao sam kao dopisnik i prevoditelj s nekolicinom institucija i listova iz Slovenije, Hrvatske i Srbije (H-alter, Inside, Evropa, mojedelo.com). Doktorsku tezu uspješno sam obranio u studenom 2004. Na istoj sam instituciji 2008. godine izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za predmetno područje medijskih studija.

Do sada sam učestvovao i izlagao na više od četrdeset domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija, simpozija, seminara, kongresa i ljetnih škola. Popis učešća na domaćim i međunarodnim konferencijama, simpozijima, kongresima i projektima nalazi se u priloženom životopisu. Objavio sam dvije monografske knjige, četrdesetak znanstvenih tekstova koji su objavljeni u nekolicini zemalja, prijevod jedne knjige, petnaestak prijevoda znanstvenih i stručnih tekstova, te proznih i poetskih djela, a autor sam i brojnih recenzija knjiga i tekstova, te eseja.

Od ožujka do srpnja 2005., usavršavao sam se u okviru postdoktorskog programa na švicarskom institutu New Europe College u Bukureštu, Rumunjska. U akademskim godinama 2005./2006. i 2006./2007., bio sam angažiran kao vanjski suradnik-asistent na Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani, na programu medijski studiji, gdje sam od lipnja 2008. do lipnja 2013. bio u naslovnom znanstveno-naslovnom zvanju docenta za područje medijskih studija. Od veljače 2008. do danas vanjski sam suradnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju, gdje sam u veljači 2010. izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija. Od listopada 2008. do kolovoza 2010. bio sam vanjski suradnik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za kulturalne studije. Od rujna 2010. zaposlen sam kao docent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za kulturalne studije. U rujnu 2013. izabran sam u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje sociologija. U zimskom semestru akademske godine 2009./2010. surađivao sam s Umjetničkom akademijom u Splitu, Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija, a u ljetnom semestru 2010./2011. i sa Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.
Potpredsjednik sam Hrvatskog društva za integralnost i član uredničkog vijeća postdisciplinarnog znanstveno-stručnog časopisa Holon. U registar znanstvenika upisan sam pod matičnim brojem 309806.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Povjerenstvo za neprofitne medije, Ministarstvo kulture
  • Zaklada za neprofitne medije "Nezavisna - Zaklada za slobodu medija"
Uredništva u časopisima
  • Holon: postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis, Hrvatsko društvo za integralnost ,Zagreb (Član uredničkog vijeća)
  • Holon: postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis, Hrvatsko društvo za integralnost ,Zagreb (Član uredničkog vijeća)
  • Holon: postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis, Hrvatsko društvo za integralnost ,Zagreb (Član uredničkog vijeća)
  • Holon: postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis, Hrvatsko društvo za integralnost ,Zagreb (Član uredničkog vijeća)
  • Holon: postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis, Hrvatsko društvo za integralnost ,Zagreb (Član uredničkog vijeća)